Opšti uslovi prevoza i poslovanja

Datum: 17.10.2017

1 Oblast primene

Opšti uslovi prevoza i poslovanja primenjuju se na rezervisanje putovanja i prevoz putnika u mreži autobuskih linija na kojima prevoz organizuje FlixBus. Vozila služe za prevoz putnika.

2 Ugovorna strana

2.1 Ugovorna strana za rezervacije putovanja

Ugovorna strana za rezervacije putovanja (prodavac karata) i upotrebu onlajn portala je FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Minhen, u nastavku teksta FlixMobility.

2.2 Ugovorna strana za prevoz putnika

Ugovorna strana za odgovarajući ugovor o prevozu je prevoznik naveden u procesu pravljenja rezervacije. Prevoznici su držaoci koncesije za određenu liniju. Sledi da su ugovorne strane za putnički prevoz ili Flix kompanije (2.2.1) ili poslovni partneri (2.2.2).

Ne postoje prava na transport u određenim autobusima koji pripadaju prevozniku. Direktan prevoz se odvija preko partnerske kompanije koju je angažovao jedan od prevoznika.

2.2.1 Flix kompanije su sledeće:

 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus CEE GmbH
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus B.V.
 • FlixMobility GmbH
 • FlixBus Danmark ApS 
 • FlixBus Sverige AB

U slučaju da su prevoznici Flix kompanije, za njih važe i sledeći Uslovi prevoza i poslovanja.

2.2.2 Partneri su sledeći:

U slučaju da su prevoznici partnerske kompanije, za njih važe samo njihovi Opšti uslovi prevoza i poslovanja. Ovim dokumentima je moguće pristupiti na veb-sajtovima navedenih partnerskih kompanija. Želimo da vam skrenemo pažnju na činjenicu da su oni možda dostupni samo na engleskom.

Partnerske kompanije ne obavljaju prevoz putnika pod brendom FlixBus, osim na liniji 96 Beč – Grac i na liniji X96 Aerodrom Beč – Grac, na kojima vozi Dr. Richard Linien & Co KG.

3 Pravo na prevoz

3.1 Pravo na prevoz postoji u slučaju da je ugovor o prevozu zaključen i obaveza o izvršenju postoji u skladu sa odredbama Zakona o prevozu ljudi (Personenbeförderungsgesetz, PBefG) i odredaba koje regulišu statutorni red u smislu Opštih uslova prevoza za tramvajski i autobuski prevoz i redovne usluge sa motornim vozilima (VO-ABB).

3.2 Potvrda rezervacije (vidi tačku 5.1) ovlašćuje putnika za vožnju na relaciji između mesta polaska i mesta destinacije koja su označena na karti. Kasniji ulazak ili prevremeni izlazak iz prevoza nije dozvoljen iz zakonskih razloga.

3.3 U slučaju rezervacija koje se rade u vozilu, obaveza izvršenja postoji samo u slučaju da ima dovoljno slobodnih meta za čitav tok putovanja.

3.4 U slučaju stanica na koje se staje na zahtev, obaveza izvršenja postoji samo u slučaju da je putovanje rezervisano od ili do ove stanice, u odgovarajućem roku za rezervisanje unapred. Stanice na koje se staje na zahtev označene su kao takve u odgovarajućem redu vožnje. Odgovarajući rokovi za rezervisanje unapred navedeni su u relevantnom redu vožnje.

4 Komercijalna upotreba veb-portala

4.1 Stranice za poređenje cena mogu da budu deo pisanog sporazuma sa FlixMobility u kojem FlixMobility odobrava prijem, obradu i objavljivanje cena, kao i red vožnje kompanije FlixMobility.

4.2 Zabranjeno je korišćenje veb-portala kompanije FlixMobility u svrhe koje nisu lične ili su komercijalne. Upotreba automatizovanih sistema za izvlačenje podataka sa ovog veb-sajta za komercijalnu upotrebu („struganje sa ekrana”) je zabranjena. FlixMobility zadržava pravo da preduzme mere protiv takvih prekršaja.

5 Karte, naknada za prevoz

5.1 Za uslugu prevoza plaćaju se definisane cene prevoza. FlixMobility u tu svrhu izdaje karte. Potvrda o rezervaciji, bilo štampana ili prikazana u elektronskom obliku (PDF datoteka) i važeća zvanična lična isprava sa fotografijom čine kartu. Ako se rezervacija radi u vozilu, pisana ili štampana priznanica je i potvrda o plaćanju i potvrda o rezervaciji. Karta važi za jednog putnika i jednu vožnju. Linije sa presedanjem (vezane linije) smatraju se jednom vožnjom. Ime i prezime putnika i, ako je primenjivo, datum rođenja, moraju se uneti tokom procesa rezervisanja. Ime putnika se upoređuje sa listom rezervacija koja se prikazuje na mobilnom telefonu vozača ili zaposlenih na autobuskoj stanici, na osnovu trenutne situacije sa rezervacijama, da bi se utvrdilo da li postoji pravo na prevoz. Ovaj postupak se po mogućnosti obavlja skeniranjem karte.

5.2 Putnik ima obavezu da izvrši rezervaciju pre polaska. Ulazak u putničku kabinu u vozilu dozvoljen je samo sa važećom potvrdom o rezervaciji.

5.2.1 Putovanja mogu da se rezervišu onlajn na veb-portalima, preko aplikacija kompanije FlixMobility za mobilne telefone, telefonom, u partnerskim agencijama, u vozilima (na redovnim linijama) i na nekim autobuskim stanicama koje imaju zaposlene. Rezervisanje u vozilima moguće je samo u slučaju da ima dovoljno slobodnih mesta za čitav tok putovanja. Zato se preporučuje kupovina unapred (onlajn, preko aplikacije ili agencije).

5.2.2 Potvrda o rezervaciji (detalji o porudžbini) se čuva, može da se otvori preko početne stranice i takođe može da se pošalje putniku imejlom ako je potrebno.

5.2.3 Svaki putnik sa važećom kartom ima pravo na sedište. Rezervisanje određenog sedišta nije moguće. U svim vozilima izbor sedišta je slobodan. Putnici sa decom i pojedinci sa ograničenom pokretljivošću dobijaju željeno sedište.

5.3 Kupovina karata onlajn:

5.3.1 Predstavljanje proizvoda na onlajn prodajnom mestu preko interneta i aplikacije za pametni telefon ne predstavlja pravno obavezujuću ponudu, već neobavezujući onlajn katalog koji poziva potencijalne putnike da pošalju ponude. Klikom na dugme „Rezerviši”/„Plati”, šalje se obavezujuća porudžbina za robu u korpi za kupovinu. Karta važi za jednog putnika i jednu vožnju. Linije sa presedanjem (vezane linije) smatraju se jednom vožnjom. Potvrda o prijemu porudžbine se izdaje odmah nakon slanja preko automatske imejl potvrde. Ugovor o prevozu se ne smatra zaključenim dok FlixMobility ne prihvati porudžbinu izdavanjem potvrde o prihvatanju. Ova potvrda o prihvatanju može da se izda u vidu automatskog imejla sa potvrdom ili odvojeno u kasnijoj fazi.

5.3.2 Aktuelna tehnologija znači da prenos podataka preko interneta ne može da bude garantovano bez grešaka i /ili sa trajnim pristupom. Nije moguće razviti i upravljati računarskim programima (softver) i sistemima za obradu podataka (hardver) na apsolutno besprekoran način i isključiti sve nepredvidive faktore koji mogu da se jave u vezi sa 'internet' medijem Zbog toga FlixMobility ne daje nikakve garancije za konstantan, neprekidan pristup veb-sajtu i tehničkim sistemima. Precizno, tehničke karakteristike interneta znače nije moguće garantovati konstantnu dostupnost opcija za onlajn rezervisanje. Ne postoji pravo na uštedu ili cenu sa popustom u slučaju da, zbog tehničkih problema, sistem ponovo bude dostupan kasnije, ali na vreme (npr. period prodaje unapred).

5.3.3 Statutorne odredbe koje se odnose na pravo na otkazivanje u slučaju daljinskih ugovora neće se primenjivati kada su u pitanju ugovori o prevozu zaključeni onlajn, putem daljinske prodaje i u slučaju da operater preuzima, po zaključenju ugovora, da pruži uslugu u određenom vremenskom periodu ili u ugovorom definisanom vremenskom periodu. Ovo je u suprotnosti sa onlajn poštanskim poslovanjem. Međutim, navedeno se ne odnosi na naše opšte uslove prevoza i poslovanja koji se odnose na otkazivanja.

5.4 Prodajna mesta sa zaposlenima

Prodajne agencije, prodajna mesta i odeljenje korisničke službe Flix kompanija mogu da urade rezervaciju ili otkažu naknadu agencije.

5.5 Naplata prevoza:

5.5.1 Ne postoji pravo na rezervaciju svih raspona cena ili kvota za bilo koji oblik pravljenja rezervacije. Posebno se uštede i promotivne cene samo delimično rezervišu onlajn.

5.5.2 Za snižene cene važe specifični preduslovi za rezervaciju. Objavljivanje uslova prodaje za pojedinačne linije biće u tom smislu odlučujuće.

5.5.3 Za putovanja unutar Danske studenti, deca i stariji građani mogu da dobiju niže cene od redovnih. Budite svesni da ako izaberete da rezervišete i putujete po toj sniženoj ceni, vozač autobusa će zatražiti da po ulasku pokažete važeću ličnu ispravu. Budite svesni da će karte naručene za kategorije za decu, studente i starije biti važeće samo sa obaveznom ličnom ispravom. Ako ne možete pokazati potrebnu ličnu ispravu vozaču, vaša karta sa popustom neće biti važeća i biće vam potrebna nova regularna karta kako biste ušli u autobus. 
Danski vojnici na služenju obaveznog vojnog roka putuju besplatno ako pokažu odgovarajući dokument i ličnu ispravu kao dokaz o službi. Rezervacija sedišta je obavezna i vrši se preko usluga@flixbus.rs.

6  Plaćanje i vaučeri

6.1 Za plaćanje karata, u zavisnosti od oblika rezervacije, mogu se koristiti različiti načini plaćanja:

 • Onlajn: PayPal, direktno zaduživanje, kreditna kartica (MasterCard/Visa/Amex), SofortÜberweisgung (instant prenos), iDeal, Postfinance, Carte Bleue. Kod svih rezervacija zadržavamo pravo da isključimo određene tipove plaćanja i uputimo korisnike na druge tipove plaćanja.
 • U vozilima: Gotovina; U Švedskoj se u vozilima primaju samo uplate karticama (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Pored toga, u Švedskoj karta može da se kupi kod vozača preko mobilnih sistema za plaćanje baziranih na NFC tehnologiji. (Npr. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • Prodajna mesta/turističke agencije: Sve naše agencije nude razne mogućnosti za plaćanje, a gotovinsko plaćanje je uvek moguće.
 • Telefonom: Kreditna kartica (Mastercard/Visa/Amex), kao i direct debit za klijente sa prebivalištem u Nemačkoj.

6.2 Specijalni uslovi za plaćanje direktnim zaduživanjem ili kreditnom karticom:

6.2.1 Plaćanje direktnim zaduživanjem; ovlašćenje za direktno zaduživanje

6.2.1.1 Boravak u Nemačkoj je potreban za plaćanje direktnim zaduživanjem, kao i ime, prezime, adresa i datum rođenja putnika, za potrebe lakše identifikacije. U slučaju plaćanja direktnim zaduživanjem, iznos se automatski naplaćuje zaduživanjem tekućeg računa i kreditne institucije navedene u procesu naručivanja, a naplaćuje ga naš spoljni partner BillPay GmbH. Uplate direktnim zaduživanjem se obično povlače sa računa korisnika 5 dana nakon pravljenja rezervacije. Broj računa kompanije BillPay GmbH je DE19ZZZ00000237180. Korisnici će naknadno biti obavešteni o referenci ovlašćenja imejlom, kada će im biti dostavljen i nacrt pisanog ovlašćenja. Potrebno je da potpišu ovo pisano ovlašćenje i vrate ga kompaniji BillPay GmbH. Time korisnici izdaju kompaniji BillPay GmbH SEPA ovlašćenje za direktno zaduživanje koje će se koristiti za naplatu potraživanja i istovremeno svojoj finansijskoj ustanovi daju instrukcije da postupa po nalogu za direktno zaduživanje. Napomena: Korisnici mogu da zahtevaju povraćaj zaduženog iznosa u roku od 8 nedelja od datuma zaduživanja. U ovom kontekstu važe Opšti uslovi poslovanja dogovoreni sa finansijskom institucijom. Napominjemo da potraživanja ostaju ista i u slučaju povraćaja zaduženog iznosa. Više informacija nalazi se na www.billpay.de/sepa. Avansne informacije u vezi sa naplatom SEPA direktnim zaduživanjem korisnicima će biti poslate najmanje 1 dan pre datuma dospeća na imejl adresu navedenu u procesu naručivanja. U slučaju da tekući račun nema dovoljno sredstava, kreditna institucija koja vodi račun nema obavezu da pokrije uplatu. Nije moguće delimično pokrivanje računa u sistemu direktnog zaduživanja.

6.2.1.2 Kupovina direktnim zaduživanjem kao načinom plaćanja nije dostupna u vezi sa svim ponudama i zahteva, između ostalog, uspešnu kreditnu proveru preko BillPay GmbH. U slučaju da korisnicima bude dozvoljena kupovina određenih ponuda preko direktnog zaduživanja nakon provere kreditnih sposobnosti sa BillPay GmbH, kome dodeljujemo izvršenje naplate. U tom slučaju, korisnici mogu da vrše uplate samo preko BillPay GmbH. Ipak, mi zadržavamo obavezu da odgovorimo na sve upite korisnika (npr. u vezi sa robom, vremenom isporuke, otpremanjem), zahteve za povraćaj, pritužbe, povlačenje izjava i za otkazivanja i vaučere, čak i u slučaju kupovine direktnim zaduživanjem preko BillPay-a. Primenjuju se Opšti uslovi poslovanja kompanije BillPay GmbH www.billpay.de .

6.2.1.3 Navođenjem podataka o tekućem računu, korisnici potvrđuju da imaju pravo da ovlaste plaćanja direktnim zaduživanjem sa odgovarajućeg tekućeg računa i da će obezbediti potrebno pokriće. Povraćaj zaduženja podrazumeva veliki napor i trošak i za FlixBus DACH i za BillPay GmbH. U slučaju povraćaja zaduženja (zbog nepostojanja dovoljnih sredstava za pokriće na tekućem računu, usled gašenja istog ili zbog neovlašćenog opoziva od strane vlasnika računa), kupci ovim ovlašćuju BillPay da po drugi put zatraži izmirenje obaveza direktnim zaduživanjem. U tom slučaju korisnici imaju obavezu da plate troškove nastale zbog povraćaja zaduženja banci. Putnici imaju priliku da dokažu da je naknada za povraćaj bila manja ili da nije postojala. U smislu napora i troškova za povraćaj zaduženja, a da bi se izbegle naknade za obradu, preporučujemo korisnicima da ne povlače direktna zaduženja u slučaju opoziva ili odustajanja od ugovora o kupovini, ili u slučaju povraćaja ili žalbi. U ovakvim slučajevima vratićemo transakciju preko ponovnog transfera ili kreditiranja datog iznosa, pre dogovora. Zadržavamo pravo da tražimo nadoknadu ostale štete nastale kašnjenjem.

6.2.2 Kupovina kreditnom karticom

6.2.2.1 U slučaju kupovine kreditnom karticom, računi korisnika se zadužuju kada se rezervacija završi. Plaćanjem kreditnom karticom korisnici daju instrukciju svojoj kreditnoj instituciji u trenutku pravljenja rezervacije da obavesti kompaniju FlixMobility ili jednu od njenih ovlašćenih partnera o punom imenu i adresi korisnika u slučaju povraćaja, da bi kompanija FlixMobility mogla da ostvari svoje potraživanje.

6.2.2.2 Putnici imaju obavezu da plate troškove banke nastale u slučaju povraćaja u vezi sa plaćanjem kreditnom karticom. Mogu da postoje i troškovi otkazivanja. Putnici imaju priliku da dokažu da je naknada za povraćaj bila manja ili da nije postojala. U slučaju povraćaja, korisnici mogu da dobiju zabranu plaćanja kreditnom karticom privremeno ili trajno.

6.2.3 Ako FlixMobility neuspešno potražuje uplatu, potraživanje će biti preneto na spoljnog pružaoca usluge naplate potraživanja radi dalje obrade. Kompanija FlixMobility u tu svrhu može da prosledi sve potrebne lične podatke o dužniku ovom spoljnom pružaocu usluge.

6.2.4 Prebijanje potraživanja; pravo na zadržavanje

6.2.4.1 Kupci imaju pravo na prebijanje potraživanja samo u slučaju da njihova protivpotraživanja imaju zakonsku osnovu ili ako ih mi ne osporavamo i priznajemo. Osim toga, imaće pravo na zadržavanje ako i u meri u kojoj je njihova protivtvrdnja zasnovana na istom ugovornom odnosu.

6.2.4.2 U slučaju da korisnici kasne sa plaćanjem, sva postojeća potraživanja za isti ugovorni odnos dospevaju odmah.

6.2.5 Naknade za plaćanje

6.2.5.1 Ukupna cena karte koja je prikazana u Onlineshop_u sadrži eventualne naknade za plaćanje za način plaćanja koji ste odabrali a koje naplaćuju treća, naknade za plaćanje koje vi snosite kao i iznos zakonskog poreza na promet.

6.2.5.2 Klijenti koji odaberu način plaćanja koji podleže naplati naknade, snose i naknadu od 2,1% uz PDV za celokupan sadržaj korpe. U svakoj zemlji na raspolaganju se nalazi najmanje jedan besplatan i redovan način plaćanja.

6.3 Korišćenje vaučera:

6.3.1 Po jednoj rezervaciji može da se iskoristi samo 1 vaučer. Vaučeri mogu da se iskoriste samo onlajn ili preko partnerskih agencija. 

Vaučeri koji imaju monetarnu vrednost, takozvani vrednosni vaučeri, mogu se iskoristiti za celokupnu korpu.

Vaučeri za popust sa procentualnom vrednošću ili vaučeri za besplatnu vožnju mogu da se iskoriste samo za kupovinu karte. Za prateće usluge (npr. naknade za uslugu, doplate za bicikle ili prtljag) ne može se dobiti popust sa navedenim vrstama vaučera.

6.3.2 Kampanje sa vaučerima koje sprovodi FlixMobility u okviru marketinških aktivnosti i upotreba vaučera ograničeni su na 3 vaučera po osobi. Ako neko iskoristi više od 3 vaučera iz iste kampanje sa vaučerima, FlixMobility može da otkaže sve rezervacije nakon prve 3 karte. Pravilo može da se stavi van snage kod određenih specijalnih promocija.

6.3.3 Vaučeri koji se izdaju besplatno u okviru marketinških aktivnosti ili kao gest dobre volje ističu nakon završetka pravljenja prve rezervacije.

6.3.6 Komercijalno korišćenje i posebno preprodaja vaučera nisu dozvoljeni i FlixMobility će ih sankcionisati blokiranjem karata i/ili naplatom štete.

6.3.5 Gotovinsko plaćanje računa na kuponu je isključeno.

6.3.6 U slučaju prevare, pokušaja prevare ili sumnje u druge kriminalne radnje u vezi sa kupovinom, korišćenjem ili prenosom poklon-vaučera, FlixMobility zadržava pravo da zatvori odgovarajući račun korisnika i/ili da zahteva alternativni način plaćanja i/ili da suspenduje vaučer. FlixMobility neće prihvatiti potraživanja da se dotični vaučer prihvati ili iskoristi.

6.3.7 U slučaju prevare, pokušaja prevare ili sumnje u druge nezakonite aktivnosti u vezi sa kupovinom, korišćenjem ili prenosom poklon-vaučera, FlixMobility zadržava pravo da otkaže sve karte kupljene u celosti ili delimično korišćenjem takvog vaučera.

6.4 Korišćenje kodova vaučera Interflix-a:

6.4.1 Po jednoj rezervaciji se može upotrebiti maksimalno jedan kod vaučera. Kodovi vaučera se aktiviraju automatski u roku od 48h i mogu se upotrebiti samo online ili kod naših partnerskih agencija.

6.4.2 Kodovi vaučera se mogu iskoristiti tokom 3 meseca.

6.4.3 Moguće je rezervisati samo jedno direktno putovanje autobusom, osim ako je u pitanju redovna povratna karta ili povratna karta gde se putovanje nastavlja do drugog grada, a ne početka prvog putovanja. Direktno putovanje autobusom se odnosi na linije bez presedanja i menjanja autobusa od mesta polaska do mesta dolaska.

6.4.4 Vaučeri su personalizovani i ne mogu se menjati.

6.4.5 Promene datuma rezervacije se mogu izvršiti samo preko potrošačkog servisa. Storniranje je isključeno.

6.4.6 Komercijalna upotreba i, posebno, preprodaja vaučera nije dozvoljena, i FlixMobility će je sankcionisati blokiranjem karata i /ili ostvarivanjem prava na naknadu štete.

6.4.7 Gotovinsko plaćanje bilo kakvog iznosa na kuponu će biti isključeno.

6.4.8 Svaka vožnja uz vaučer je zasebna i samostalna u odnosu na druge vožnje.

6.4.9 Putnik ima pravo da u roku od 14 dana odustane od kupoprodajnog ugovora. Odustanak se izjavljuje u pisanoj formi.

7 Nevažeće karte

Putnik je obavezan da pokaže i kartu i važeću ličnu ispravu sa fotografijom kada to od njega traže zaposleni Flix kompanija tokom nasumičnih kontrola karata radi potvrde važenja karte.

8 Povišene cene prevoza

8.1 Putnici imaju obavezu da plate povišenu cenu prevoza u slučaju da se u vozilu nađu bez rezervacije za dato putovanje, koja je urađena ili unapred ili po ulasku u vozilu.

8.2 Putnici koji tokom provere ne pokažu važeću rezervaciju imaju obavezu daju svoje tačne lične podatke i identifikuju se na zahtev.

8.3 Povišena cena prevoza je dvostruka cena redovne cene prevoza za pređeno rastojanje po putniku, ali najmanje 60 €, plus cena preostalog rastojanja do odredišta na koje putnici putuju. Ako putnici ne mogu da potvrde pređeno rastojanje, za izračunavanje povišene cene prevoza uzima se početna tačka linije.

8.4 Povišena cena prevoza mora da se plati odmah ili najkasnije 2 nedelje od prijema zahteva za plaćanje u tekstualnom obliku. Kada ovaj rok istekne, naplatiće se naknada za obradu od 5 € za svaki pisani zahtev za plaćanje, pod uslovom da putnik ne može da dokaže da su troškovi nepostojeći ili da su niži.

8.5 Flix kompanije zadržavaju pravo da preduzmu dalje mere u smislu podnošenja građanske i/ili krivične tužbe.

9 Storniranje 

9.1 Storniranje se može izvršiti kroz novu rezervaciju nove karte (storniranje sa novom rezveracijom) ili nekorišćenjem karte sa refundacijom u skladu sa 9.6. Izmena ili storniranje rezervacije kod vozača nije moguće.

9.2 Otkazivanje nakon kojeg sledi nova rezervacija (npr. sa promenom reda vožnje, vremena polaska, datuma putovanja) može da se izvrši samo na FlixBus veb-sajtovima ili u partnerskim agencijama i na prodajnim mestima Flix kompanija do 15 minuta pre vremena polaska po redu vožnje. Putovanje u oba smera se smatra jednom rezervacijom.

9.3 U slučaju storniranja sa novom rezervacijom dobija se takozvani storno-vaučer.
Ovaj storno-vaučer važi 12 meseci i ovlašćuje putnika da u tom vremenskom roku izvrši novu rezervaciju u visini vrednosti vaučera. Ukoliko cena nove rezervacije prelazi vrednost vaučera, plaća se razlika u ceni. Ako je cena niža, preostali iznos storno-vaučera ostaje sačuvan i može se iskoristiti odn. potrošiti prilikom sledeće rezervacije. Kod vremenski ograničenih akcijskih ponuda može doći do ostupanja od ovih pravila. 
Detaljnija

9.4 Za svako otkazivanje nakon kojeg sledi nova rezervacija biće naplaćen 1 € po otkazanom putovanju i po putniku (naknada za otkazivanje). Izdaće se vaučer za otkazivanje na iznos cene karte, umanjen za troškove procesa otkazivanja. Promene ličnih podataka o putniku sa rezervacijom (npr. imena, broja telefona) su besplatne, ali se plaća razlika ako je putovanje u međuvremenu poskupelo.

9.5 Ako se vaučer za refundaciju iskoristi za ponovnu rezervaciju, za novo putovanje važe isti opšti uslovi prevoza i poslovanja.

9.6 Ako se karta za putovanje ne iskoristi i u slučaju da je prevoznik u skladu sa odredbom 2.2 jedna od FlixBus kompanija, onda se na zahtev iznos za cenu vožnje vraća zajedno sa kartom, umanjen za 15 € naknade za obradu po putniku i vožnji, ako putnik ne može da dokaže da nije naneta šteta ili da je šteta manja od datog iznosa. Teret dokazivanja za kartu koja nije iskorišćena leži na putniku. Karta važi za jednog putnika i jednu vožnju. Linije sa presedanjem (vezane linije) smatraju se jednom vožnjom. Pisani zahtev može biti neformalan. Zahtev se šalje na adresu usluga@flixbus.rs. Naknada za obradu se smanjuje na iznos od 2 € po putniku i vožnji, plus provizije banke za prenos, ako je prevoznik u skladu sa 2.2 FlixBus DACH GmbH ili FlixMobility GmbH i ako je zahtev upućen u roku, najkasnije u roku od nedelju dana nakon prestanka važenja karte.

Sve navedene naknade za obradu i eventualne provizije banke za transfer novca biće naplaćene ako se povraćaj zahteva zbog okolnosti za koje su odgovorni FlixMobility ili Flix kompanije. Vaučer za kartu, umanjen za troškove obrade i proviziju za transfer, biće plaćeni isključivo na bankovni račun korisnika koji je naveden kada je rezervacija pravljena, ili, ako je plaćeno kreditnom karticom, novac će biti uplaćen na tu karticu.

9.7 Sve gore navedene naknade za obradu, naknade za storniranje i eventulane naknade za prenos ne plaćaju se ako se refundacija zahteva iz razloga za koje odgovaraju FlixMobility ili FlixCompanies. Uplata naknade za prevoz umanjena za eventulane naknade za obradu kao i eventualne naknade za prenos izvršava se isključivo na račun koji je klijent naveo prilikom naručivanja, a kod plaćanja kreditnom karticom na njegov račun kreditne kartice.

10 Red vožnje

10.1 Zadržavamo pravo na izmene odobrenog i objavljenog reda vožnje, datuma, ruta i cena zbog opravdanih razloga, naročito zbog sprovođenja odluke vlasti koje izdaju dozvole.

10.2 Ako je objavljen red vožnje označen sa „zavisi od zvaničnog odobrenja”, još uvek nije završen postupak dobijanja licence za uključivanje tih transportnih veza u objavljen red vožnje za te linije (veza, stanica, datum putovanja, cena karte itd.)

10.3 Izmene reda vožnje koje stupaju na snagu po zaključenju ugovora i za koje prevoznik nije odgovoran (npr. dugoročni efekti prirodnih katastrofa ili trajna gradilišta) ne daju pravo putnicima da zahtevaju kompenzaciju sve dok te izmene samo neznatno odstupaju od prvobitno dogovorenih termina polaska i dolaska, tj. do najviše 2 sata. Veće izmene reda vožnje daju pravo putnicima da besplatno odustanu od ugovora o prevozu. Da bi to uradili, putnici treba da kontaktiraju info telefon korisničke službe:

 • Pozivi iz Nemačke i Švajcarske ((Nemačka fiksna telefonija): +49 30 300 137 300
 • Pozivi iz Austrije (Austrijska fiksna telefonija): +43 820 910 340
 • Pozivi iz Italije (Italijanska fiksna telefonija): +39 (02) 947 59 208
 • Pozivi iz Francuske (Francuska fiksna telefonija): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Pozivi iz Velike Britanije (Britanska fiksna telefonija): +44 1 78 82 98 784
 • Pozivi iz Hrvatske (Hrvatska fiksna telefonija): +385 1 800 03 80
 • Pozivi iz Danske (danska fiksna linija): +45 32 72 93 86
 • Pozivi iz Švedske (švedska fiksna linija): +46 850513750*

ili da pošalju imejl na usluga@flixbus.rs. U ovim slučajevima putovanje ne sme biti započeto. Ovo ne utiče na ostala prava putnika.

11 Početak putovanja

11.1 Putnicima se preporučuje da dođu na mesto polaska 15 minuta pre početka putovanja.

11.2 Pravo na prevoz i rezervisano putovanje u suprotnom može da se dodeli nekom drugom ako putnici nisu prisutni u zakazano vreme i na mestu polaska za rezervisanu liniju.

11.3 Ako su putnici SMS-om, imejlom ili u drugoj pisanoj formi obavešteni o velikom kašnjenju, onda će se gubitak prava na prevoz u slučaju odsustva putnika računati samo od odloženog vremena polaska navedenog u SMS-u ili imejlu.

11.4 Ime putnika mora da odgovara imenu na listi sa rezervacijama koja je prikazana na mobilnom telefonu vozača ili zaposlenih na autobuskoj stanici na osnovu aktuelne situacije sa rezervacijama da bi se utvrdilo da li postoji pravo na prevoz. Ovaj postupak se po mogućnosti obavlja skeniranjem karte. U specijalnim slučajevima putnik mora na zahtev da se identifikuje vozaču i zaposlenima pokazivanjem štampane ili elektronske (PDF fajl) potvrde o rezervaciji, kao i važeće zvanične lične isprave sa fotografijom (lična karta, pasoš ili slično).

12 Presedanja

12.1 U načelu, objavljene usluge po redu vožnje su direktne linije. U nekim slučajevima može biti neophodno presedanje.

12.2 Ako je predviđeno presedanje, kompanija FlixCompanies garantuje putnicima nastavak prevoza do rezervisanog odredišta. Kompanija FlixCompanies nudi alternativni prevoz u slučaju da linijski autobus ne može da sačeka autobus koji kasni u izuzetnim slučajevima. U nekim slučajevima, ovo može da bude autobus drugih kompanija, automobil ili železnica. Putnik nema pravo da zahteva određen vid transporta. U slučaju da je odredište daleko ili da ne postoji prihvatljiva alternativna veza, pa putnik mora da nastavi putovanje sledećeg dana, nudi mu se besplatan smeštaj u hotelu srednje klase.

12.3 Propis opisan iznad važi samo u slučajevima u kojima je putnik sa FlixMobility rezervisao direktnu liniju. Ako su putnici rezervisali pojedinačne linije i kombinovali ih da dobiju putovanje sa presedanjima, oni snose rizik u slučaju da veza izostane. Zahtevanje alternativnog prevoza ili hotelskog smeštaja ne postoji u ovim slučajevima. Međutim, FlixMobility ili Flix kompanije uložiće sve razumne napore da obaveste putnike o alternativnim vezama.

12.4 Prelazak na usluge koje ne organizuju Flix kompanije ne može se garantovati.

13 Opšte obaveze putnika

13.1 Moraju se poštovati uputstva koja izdaju vozači i prateće osoblje.

13.2 Vozači i otpremnici imaju ovlašćenje da isključe lica sa putovanja ako su ona očigledno opijena ili pod dejstvom droga. Isto važi i za putnike koji ugrožavaju bezbednost saputnika iz drugih razloga ili koji znatno narušavaju dobrobit istih. Pravo na zahtev da se obezbedi alternativni prevoz ne postoji u ovim slučajevima.

13.3 Pušenje u autobusu nije dozvoljeno. Zabrana se takođe odnosi na e-cigarete.

13.4 Putnici su odgovorni za izazvane štete u ili na autobusu svojim nemarom.

13.5 Putnici koji zaprljaju autobus, bilo namerno ili zbog nemara, obavezni su da Flix kompanijama plate troškove čišćenja od najmanje 100 €, pri čemu putnik ima pravo da pruži dokaze da šteta nije izazvana ili da je dotična šteta znatno manja od pomenutog iznosa.

13.6 Prevoznici mogu da otkažu ugovor o prevozu bez obaveštenja u slučaju da se putnik ponaša na način koji, uprkos (verbalnom) upozorenju, toliko ometa da više nije razumno da prevoznik i/ili ostatak putnika nastave putovanje. Ovo se takođe odnosi na slučaj da se putnik ne pridržava objektivno opravdanih uputstava (npr. bezbednosna uputstva). U ovom slučaju prevoznik ima pravo da zadrži novac od karte.

13.7 Svi putnici imaju obavezu da koriste sigurnosne pojaseve u okvirima statutornih propisa, ako ih autobus ima.

13.8 U slučaju pauza/zaustavljanja ili policijskih kontrola putnici su obavezni da napuste autobus na zahtev vozača ili pomoćnog osoblja. Putnik je obavezan da poštuje dužinu pauza koju odrede vozač i pomoćno osoblje. Osoblje ima pravo da nastavi vožnju ako se putnik ne vrati u autobus kada istekne vreme određeno za pauzu i nije odgovorno za odsustvo putnika nakon isteka vremena za pauzu.

14 Specifične obaveze putnika u vezi sa međunarodnim linijama

14.1 Svaki putnik koji želi prevoz preko bilo koje međunarodne granice lično je odgovoran za pridržavanje propisa u vezi sa dokumentima i identifikacionim ispravama, pasošima, vizama, stranim valutama, carinom i zdravstvenim osiguranjem. FlixBus nije odgovoran ni za kakve posledice zbog nepridžavanja ovih zakona, propisa, čak i ako su oni nakon rezervacije promenjeni.

14.2 Svaki putnik koji želi prevoz preko bilo koje međunarodne granice je odgovoran za dobijanje svih neophodnih putnih isprava i za pridržavanje zakona svake zemlje iz, preko ili do koje želi prevoz (Opšti uslovi: Lična isprava za građane Evropske unije, Švajcarske, Norveške i Islanda; Pasoš za građane svih nacionalnosti). Preporučljivo je proveriti zahteve za ulaz i putovanje do zemlje/zemalja odredišta tako što ćete stupiti u kontakt sa odgovarajućim ambasadama ili konzulatima i pregledati veb stranicu europa.eu website: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm
FlixBus nije odgovoran za bilo kakve posledice ako putnici nemaju važeće putne dokumente i identifikacione isprave.

14.3 Pre svakog odlaska, putnik koji putuje od ili do međunarodnog odredišta ima obavezu da pokaže na zahtev vozaču i uslužnom osoblju prihvatljiv oblik identikacione isprave koja uključuje najmanje puno ime i fotografiju putnika. Vozačko i uslužno osoblje proverava da li su informacije na karti identične obliku identifikacije koje je dao putnik.

14.4 FlixBus zadržava pravo odbijanja ukrcaja:

 • kada putnik ne poseduje bilo koji dokument ili identifikacionu ispravu sa svojim punim imenom i fotografijom na njemu;
 • kada putnik poseduje dokument ili identifikacionu ispravu čije se informacije ne podudaraju sa informacijama na karti.

14.5 U skladu sa članom 14.4, FlixBus nije dužan da izvrši punu ili delimičnu naknadu cene karte ili da izvrši bilo kakav oblik nadoknade.

14.6 Prtljag/koferi ostaju otključani kako bi se ubrzao proces carinjenja.

14.7 Putnici su dužni da sa sobom nose samo robu koja je po prirodi i količini oslobođena carine

15 Deca i maloletnici

15.1 Mala deca starosti između 0 i 3 godine mogu da se prevoze samo u odgovarajućim dečjim sedištima. Tokom putovanja sedišta moraju biti pričvršćena sigurnosnim pojasevima koji se nalaze u autobusima. Dečja sigurnosna sedišta moraju da se pričvrste pojasevima sa 2 mesta kačenja i obezbeđuju ih odrasli koji prate tu malu decu.

15.2 Deca i maloletnici koji još uvek nemaju 10 godina smeju da putuju sa svim domaćim i međunarodnim linijama ako su u pratnji lica starih 18 godina i starijih od 18 godina.

15.3 Deca i maloletnici starosti od 10 do 14 godina mogu da sami putuju autobusom samo u slučaju da je roditelj ili zakonski staratelj u pisanom obliku potvrdio da je dotični maloletnik sposoban i u stanju da krene na put bez pratnje i nadzora. FlixMobility i Flix kompanije izričito ne preuzimaju nikakvu dužnost vršenja nadzora nad maloletnom osobom. Deca koja putuju sama ne smeju da putuju noćnim linijama i preko državnih granica. Pored toga, sva deca koja putuju sama ne smeju da putuju na linijama sa presedanjem.

15.4 Mladi starosti 15 godina i više smeju da putuju samostalno. Na međunarodnim linijama roditelji ili staratelji moraju da osiguraju da adolescenti imaju sve dokumente i identifikacione isprave potrebne za prelazak granice (videti tačku 14.2).

15.5 Tačke 15.2, 15.3 i 15.4 ne odnose se na linije za Francusku ili međunarodne linije iz Francuske. Maloletnici koji imaju ispod 16 godina moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja na svakom putovanju. Ako deca ili mladi između 16 i 18 godina starosti putuju na međunarodnim linijama iz Francuske, njihovi roditelji ili staratelji moraju osigurati da imaju sa sobom sve dokumente i identifikacione isprave potrebne za prelazak granice (lična karta/pasoš i viza ako je potrebna).

15.6 Deca imaju popust na cenu karte. Ovaj propis se odnosi na decu i maloletnike koji još uvek nisu napunili 15 godina. U slučaju da je dostupna promotivna cena niža od smanjene cene, deca automatski plaćaju nižu cenu.

15.7 Klauzule 15.2 i 15.3 ne važe za veze unutar Danske. Maloletna lica ispod 16 godina mogu samostalno da putuju unutar Danske, pa i da presedaju na putovanjima, ukoliko roditelji i lica ovlašćena za vaspitanje napismeno potvrde da je dato maloletno lice sposobno da putuje samostalno i bez pratnje. FlixBus Danska ApS izričito ne preuzima nadzor nad maloletnim licima.

16  Putnici sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću

16.1 Načelno vršimo prevoz svih lica, bez obzira na to da li imaju neki oblik invaliditeta ili ograničenja mobilnosti kretanja. Licima sa invaliditetom i ograničenom sposobnosti  kretanja kompanija FlixBus pruža pomoćne usluge koje se nalaze u nadležnosti prevoznika u skladu sa prilogom I a i b uredbe (EU) 181/2011.

16.2 Pratnja i pomoć pri kretanju i psi vodiči

16.2.1 Lice koje te prati ima pravo da putuje besplatno ako na polasku možeš da dokažeš da uvek moraš da imaš pratnju pokazivanjem odgovarajućeg dokumenta u kome to piše, na primer

 • u Nemačkoj „Schwerbehindertenausweis” ili lekarska potvrda
 • u Francuskoj „Carte D'Invalidité (Besoin d'Accompagnement)”
 • u Italiji potvrda koju izdaje lokalna zdravstvena ustanova (ASL) ili „Nacionalni zavod za socijalnu zaštitu” (INPS)

16.2.2 Da bismo osigurali prevoz lica sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću kao i njihove pratnje, putnik mora da nas obavesti o svojim potrebama pre pravljenja rezervacije. (klauzula 16.5.3).

16.2.3 Pomoć u kretanju i psi vodiči koji idu sa ljudima prevoze se besplatno uz dokaz ili odgovarajuću potvrdu o invaliditetu ( klauzula 16.2.1). Ove životinje ne moraju da nose korpu.

16.2.4 Da bismo osigurali da je moguće prevoziti pratnju ili psa vodiča, putnik mora telefonom da obavesti korisničku službu o svojim potrebama pre pravljenja rezervacije najkasnije 36 sati pre polaska.

16.3 Stanice/autobuske stanice

Kompanija FlixCompanies nema uticaja na infrastrukturu stanica i autobuskih stanica na kojima staje i nema uvid u mogućnost pristupa za osobe sa invaliditetom. Kompanija FlixCompanies ne može da daje garancije za to. Za to je odgovorna uprava te stanice.

16.4 Odbijanje prevoza

16.4.1 Ako su konstrukcija vozila ili infrastruktura, uključujući stanice i autobuske stanice, fizički neprilagođeni ulasku, izlasku ili prevozu osobe sa invaliditetom ili lica sa ograničenom pokretljivošću na bezbedan i operativno izvodljiv način, Flix kompanije zadržavaju pravo da odbiju da prime rezervaciju, da izdaju ili učine dostupnom kartu ili da dozvole dotičnom putniku da uđe u vozilo. U tom slučaju osoba(e) će biti obaveštena(e) o drugim prihvatljivim alternativnim načinima prevoza korišćenjem usluga koje nude Flix kompanije.

16.4.2 Konstrukcija vozila znači da je prevoz trenutno moguć samo u slučaju da osoba sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću može da krene na putovanje samostalno i bez spoljne pomoći. Putnici mogu da zahtevaju pratnju osobe koju sami izaberu, a koja može da im pruži pomoć potrebnu osobama sa invaliditetom ili osobama sa ograničenom pokretljivošću da bi se navedena ograničenja kompenzovala. Pratioci ove vrste se prevoze besplatno i ako je moguće, dobijaju sedišta pored osoba sa invaliditetom ili osoba sa ograničenom pokretljivošću.

16.4.3 Svi putnici će biti obavešteni i u pisanom obliku na zahtev, u roku od pet radnih dana po prijemu zahteva, o razlogu za odbijanje prevoza.

16.4.4 U slučaju da se prevoz putnika sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću prihvati i da se karta izda, a putniku se kasnije odbije prevoz, putnik i pratilac mogu da postupe na sledeći način: (a) da zahtevaju povraćaj novca za kartu i prvom prilikom besplatan povratak do početne tačke definisane ugovorom o prevozu, u skladu sa mogućnostima, ili (b) da nastave putovanje alternativnom linijom uz prihvatljivu zamensku uslugu prevoza do odredišta definisanog ugovorom o prevozu.

16.5 Prevoz invalidskih kolica ili ortopedskih pomagala

16.5.1 Putnici sa invaliditetom ili ograničenom pokretljivošću imaju pravo na besplatan prevoz sklopivih invalidskih kolica ili ortopedskih pomagala u prtljažniku autobusa.

16.5.2 Osim toga, sva invalidska kolica potrebna u putničkoj kabini, bez obzira na datum proizvodnje tačaka za kačenje sigurnosnih uređaja, moraju da imaju takozvana „čvorišta opterećenja” u skladu sa standardom DIN 75078-2 kao iovlašćenje proizvođača u skladu sa DIN EN 12183 ili 12184. Ispunjavanje navedenih standarda za prevoz potvrđuje se pre pravljenja rezervacije slanjem obrasca (klauzula 16.5.4).

16.5.3 Radi provere mogućnosti pružanja usluge prevoza, molimo putnika da pre početka vožnje, telefonskim putem javi korisničkoj službi tačnu vrstu invalidskih kolica ili drugih pomagala za hodanje od 14 dana a najkasnije 7 dana pre rezervacije (za slučaj prevoza u putničkoj kabini) odn. 36 sati (za slučaj prevoza u prtljažniku).

16.5.4 Putnik garantuje da su invalidska kolica funkcionalna i tehnički opremljena za bezbedno korišćenje tokom putovanja. Invalidska kolica moraju da budu usaglašena sa važećim zakonskim bezbednosnim propisima. Korišćenje invalidskih kolica tokom putovanja može da se zabrani ako jasni dokazi ukazuju na to da bezbedno putovanje nije moguće ili da je upitno. Prevoznik nije odgovoran za štete nastale zbog neispravnog tehničkog stanja invalidskih kolica.

17 Prevoz robe

17.1 Prtljag:

17.1.1 U cenu karte je uključen prevoz putnog prtljaga, i to besplatno jednog komada putnog prtljaga po putniku maksimalnih dimenzija 80 x 50 x 30 cm. Malo odstupanje u dimenzijama se toleriše ukoliko ukupan obim jednog komada putnog prtljaga, a koji se sastoji od njegove visine, širine i dužine, ne prelazi 160 cm. Svaki putnik može besplatno sa sobom da ponese maksimalno 20 kg putnog prtljaga. Pod putnim prtljagom se podrazumevaju koferi i torbe. Izuzetak predstavlja nošenje planinarskog ruksaka. U pojednim slučajevima se u okviru postojećih kapaciteta može poneti dodatan komad putnog prtljaga (dodatni prtljag) maksimalnih dimenzija 80 x 50 x 30 cm i maksimalne težine 20 kg za koji se plaća naknada. I kod dodatnog prtljaga se toleriše malo odstupanje u dimenzijama, ukoliko ukupan obim komada prtljaga ne prelazi 160 cm. Za to se naplaćuje naknada za prtljag u iznosu od 2 EUR. U načelu, putnik nema pravo na prevoz više od jednog komada putnog prtljaga.

17.1.2 Dodatni prtljag se obavezno mora prijaviti (ako je to moguće za datu vožnju) ili putem sistema za rezervaciju ili telefonom, najmanje 48 sati pre početka vožnje, preko sledećih dežurnih linija:

 • Pozivi iz Nemačke i Švajcarske ((Nemačka fiksna telefonija): +49 30 300 137 300
 • Pozivi iz Austrije (Austrijska fiksna telefonija): +43 820 910 340
 • Pozivi iz Italije (Italijanska fiksna telefonija): +39 (02) 947 59 208
 • Pozivi iz Francuske (Francuska fiksna telefonija): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Pozivi iz Velike Britanije (Britanska fiksna telefonija): +44 1 78 82 98 784
 • Pozivi iz Hrvatske (Hrvatska fiksna telefonija): +385 1 800 03 80
 • Pozivi iz Danske (danska fiksna linija): +45 32 72 93 86
 • Pozivi iz Švedske (švedska fiksna linija): +46 850513750*

17.1.3 Putnici su obavezni da obeleže svoj prtljag imenom i adresom radi pravilne dodele i vraćanja, a naročito da bi se izbegla konfuzija.

17.1.4 Putnici su odgovorni za ubacivanje prtljaga prilikom promene vozila. Pomoć vozača moguća je samo u izuzetnim slučajevima i ne opravdava zahtev za istom, osim ako dotični putnik nije lice sa invaliditetom ili sa ograničenom pokretljivošću.

17.2 Ručni prtljag:

17.2.1 Ručni prtljag je besplatan, ali ograničen na 1 komad prtljaga po putniku maksimalnih dimenzija 42 x 30 x 18 cm i maksimalne težine 7 kg.

17.2.2 Putnici su obavezni da odlože i nadziru ručni prtljag u putničkoj kabini tako da osiguraju da bezbednost i pravilno upravljanje autobusom nisu ugroženi i da ostali putnici nemaju neprijatnosti. Ručni prtljag bi u principu trebalo držati na polici za prtljag koji se nalazi ispod sedišta ispred putnika.

17.2.3 Putnik mora se stara o ručnom prtljagu i njegovom sadržaju tokom čitavog putovanja i vrši nadzor nad njim. Ako se primeti neovlašćen pristup drugih lica , o tome odmah treba obavestiti vozača autobusa. Putnici treba da provere da li je njihov ručni prtljag kompletan pre završetka putovanja.

17.3 Specijalni prtljag:

17.3.1 Za takozvani specijalni prtljag obavezno je ranije prijavljivanje i potvrđivanje. Ne postoji opšte pravo na prevoz specijalnog prtljaga.

17.3.2 Specijalni prtljag predstavljaju predmeti koji prevazilaze dimenzije putnog prtljaga. Pri tom obim prtljaga (visina u cm + širina u cm + dubina u cm) jednog komada specijalnog prtljaga ne sme da prelazi 240 cm. Pojedinačni komad specijalnog prtljaga pri tom ne sme da prelazi maksimalnu težinu od 30 kg.

17.3.3 Prevoz specijalnog prtljaga je ograničen na 1 komad po putniku.

17.3.4 Oprema, nameštaj ili delovi nameštaja, elektronski uređaji, daske za surfovanje i kartonske kutije generalno se ne prevoze. Ortopedska pomagala i bicikli se ne računaju u specijalni prtljag. Za njih važe posebni uslovi.

17.3.5 Specijalan prtljag se obavezno mora prijaviti (ako je to moguće za datu vožnju) ili putem sistema za rezervaciju ili telefonom, najmanje 48 sati pre početka vožnje, preko sledećih dežurnih linija:

 • Pozivi iz Nemačke i Švajcarske ((Nemačka fiksna telefonija): +49 30 300 137 300
 • Pozivi iz Austrije (Austrijska fiksna telefonija): +43 820 910 340
 • Pozivi iz Italije (Italijanska fiksna telefonija): +39 (02) 947 59 208
 • Pozivi iz Francuske (Francuska fiksna telefonija): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Pozivi iz Velike Britanije (Britanska fiksna telefonija): +44 1 78 82 98 784
 • Pozivi iz Hrvatske (Hrvatska fiksna telefonija): +385 1 800 03 80
 • Pozivi iz Danske (danska fiksna linija): +45 32 72 93 86
 • Pozivi iz Švedske (švedska fiksna linija): +46 850513750*

Ukoliko je prevoz specijalnog prtljaga moguć, naplaćuje se dodatna naknada za prtljag u iznosu od 9 EUR po komadu prtljaga. Za razliku od putnog prtljaga, prevoz specijalnog prtljaga se uvek naplaćuje.

17.4 Muzički instrumenti:

17.4.1 Muzički instrumenti se smatraju specijalnim prtljagom. U slučaju da je instrument (uključujući kutiju) manji od definisane veličine ručnog prtljaga, može se prevesti besplatno umesto ručnog prtljaga. U slučaju da je instrument (uključujući kutiju) veći od definisane veličine ručnog prtljaga, mora se prevoziti u zadnjem prtljažniku. U tom slučaju prevoz prtljaga će se naplatiti dodatno (klauzula 17.3.5). Muzički instrumenti i njihove kutije čije dimenzije premašuju 135 x 48 x 35 cm neće se prevoziti.

17.4.2 Preporučuje se transport muzičkih instrumenata u tvrdim kutijama.

17.5 Vredne stvari:

17.5.1 Vredne stvari kao što su gotovina, nakit, plemeniti metali, ključevi, naočare (za sunce i/ili čitanje), elektronski uređaji (laptopovi, iPad-i, tableti, MP3 plejeri, mobilni telefoni, foto-aparati), kontaktna sočiva, proteze, lekovi, važni dokumenti (diplome, drugi sertifikati, akreditivi, pasoši, vozačke dozvole, hartije od vrednosti) itd. i lomljivi predmeti moraju se prenositi u ručnom prtljagu, a ne u običnom prtljagu, i za njih su odgovorni putnici.

17.5.2 Ako putnik ipak odluči da vredne stvari stavi u svoj običan prtljag, prevoznik ne snosi nikakvu odgovornost. Izuzimaju se slučajevi namere ili grubog nemara.

17.6 Kolica:

17.6.1 Kolica se prevoze kao specijalan prtljag (najviše 1 kolica po putniku). Kolica moraju da budu sklopiva. Nesklopiva kolica se neće prevoziti. Registracija se mora izvršiti telefonom ili preko info telefona korisničke službe najranije 48 sati pre polaska. 

17.6.2 Kolica se prevoze besplatno.

17.7 Bicikli:

17.7.1 Na nekim linijama moguć je prevoz bicikala. Bicikli moraju da budu standardne veličine bez dodataka i ne smeju da budu teži od 25 kg. Tandemi ili tricikli se neće prevoziti.

17.7.2 Preporučujemo da svi putnici koji žele da povezu bicikl unapred rezervišu karte i prostor za bicikl.

17.7.3 Prevoz bicikala se vrši samo ako ima slobodnih kapaciteta, što je maksimalno 5 bicikala po autobusu. Ne postoji opšte pravo na prevoz bicikala.

17.7.4 Prevoz bicikala košta 9 €, bez obzira na dužinu puta i cenu karte za rezervisano putovanje. Bicikli se prevoze na nosaču za bicikle. U posebnim slučajevima prevoz je moguć samo u odgovarajućim vrećama u prtljažniku (npr. bicikl koji se sklapa). U tom slučaju mora se obavestiti korisnička služba (videti i odredbu 17.3.5).

17.8 Predmeti zaboravljeni ili ostavljeni u autobusu nisu pokriveni osiguranjem. Ako putnik ostavi stvari u autobusu, treba da popuni obrazac za izgubljene i pronađene stvari na veb-portalima kompanije FlixMobility.

17.9 Opasne supstance i predmeti ne mogu se unositi u autobus, naročito

 • eksploziv, lako zapaljive, radioaktivne, smrdljive ili korozivne supstance,
 • neupakovane ili nezaštićene stvari koje mogu da povrede druge putnike.

Ovo uključuje predmete poput oružja, municije i vatrometa.

18 Prevoz životinja

18.1 Prevoz i transport pasa i drugih životinja na međugradskim autobusima u principu nije dozvoljen.

18.2 Pravila navedena pod 16.2.3 kao i 16.2.4 odnose se na pomoć u kretanju i pse vodiče.

19 Prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja

19.1 U slučaju otkazivanja ili kašnjenja, Flix kompanije ili operater na autobuskoj stanici obavestiće putnike koji putuju sa terminala sa zaposlenima o situaciji što je pre moguće, a najkasnije 30 minuta nakon zakazanog termina polaska i obavestiće ih o očekivanom vremenu polaska čim ta informacija postane dostupna. Flix kompanije će svim putnicima, naročito onima koji polaze sa stanica bez osoblja, ponuditi informacije o otkazivanjima ili kašnjenjima u elektronskom obliku. Da bi dobili ove informacije, putnici moraju da obezbede potrebne podatke za kontakt (npr. broj mobilnog telefona).

19.2 Ako postoji osnovana pretpostavka da polazak na rezervisanoj liniji mora da se otkaže, da će kasniti više od 120 minuta ili u slučaju da je autobus prebukiran, putnici mogu da postupe na sledeći način: (a) nastavljanje putovanja prvom mogućom prilikom na drugoj liniji do odredišta definisanog u ugovoru o prevozu pod uslovima koji su slični uslovima iz ugovora ili (b) zahtevanje povraćaja cene karte i besplatan prevoz autobusom do mesta polaska definisanog u ugovoru o prevozu, ako takva mogućnost postoji. Pravo na potraživanje povraćaja pune plaćene cene karte postoji i za delove pređenog puta i za preostalo rastojanje u slučaju da je putovanje postalo besmisleno u odnosu na prvobitne planove putnika. Povraćaj se vrši u novcu u roku od 14 dana od prijema zahteva za povraćaj ili putnici mogu da biraju između (a) i (b) iznad, osim ako putnici ne prihvate drugi oblik refundacije.

19.3 FlixMobility će putnicima ponuditi besplatan smeštaj u hotelu ili drugom tipu smeštaja, kao i podršku u organizovanju prevoza između autobuske stanice i mesta smeštaja i to u slučaju da je neophodan boravak od 1 noći ili više, zbog otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska sa autobuske stanice dužeg od 90 minuta u slučaju putovanja koja traju duže od 3 sata. U tom slučaju FlixMobility putnicima nudi grickalice, obroke ili osveženje u skladu sa periodom čekanja ili kašnjenja, pod uslovom da postoje u autobusu ili na autobuskoj stanici ili da se mogu nabaviti pod razumnim uslovima. FlixMobility ograničava ukupne troškove smeštaja, izuzev troškova prevoza između autobuske stanice i smeštajnog objekta, na 80 € za noćenje po putniku i na najviše 2 noćenja. Pomenuto pravo na besplatan smeštaj u hotelu ili drugom obliku smeštaja ne važi u slučaju da FlixMobility može da dokaže da su otkazivanje ili kašnjenje izazvani nepovoljnim vremenskim uslovima ili prirodnim katastrofama koje narušavaju bezbedno funkcionisanje redovne usluge autobuskog prevoza.

19.4 Ako tokom putovanja vozilo postane neupotrebljivo, FlixMobility će putnicima ponuditi nastavak prevoza zamenskim vozilom ili prevoz do odgovarajućeg stajališta odakle se putovanje može nastaviti.

19.5 Dodatni zahtevi proistekli iz štete nastale usled otkazivanja ili kašnjenja neće biti prihvaćeni.

20 Odgovornost 

20.1 U slučaju lakšeg nemara, odgovornost se preuzima isključivo – osim ako se radi o ugrožavanju života, udova ili zdravlja – ako su prekršene suštinske ugovorne obaveze. Neograničena odgovornost za nameru ili grubi nemar i dalje važi.

20.2 Odgovornost za kolateralnu štetu se isključuje u slučajevima običnog nemara. Ovo se ne odnosi na slučajeve namerne ili nemarne povrede tela, ugrožavanju života i zdravlja.

20.3 Nivo kompenzacije u slučajevima smrtnog ishoda i povrede ograničen je na 220.000 € po putniku, pri čemu nivo kompenzacije u okviru primene StVG-a (Zakon o drumskom saobraćaju) ostaje izričito rezervisan.

20.4 Odgovornost i nivo kompenzacije za štetu na prtljagu biće ograničeni i isključeni na sledeći način:

20.4.1 U slučaju štete na prtljagu usled nezgode u kojoj je učestvovao autobus, ili gubitka prtljaga iz istog razloga, nivo kompenzacije po zahtevu za obeštećenjem po putniku i komadu prtljaga biće ograničen na 1.200 €.

20.4.2 Odgovornost će biti isključena u slučajevima gubitka prtljaga koji nisu povezani sa nezgodom u kojoj je učestvovao autobus, pored slučajne zamene prtljaga ili krađe istog, izuzev u slučaju namere i grubog nemara.

20.4.3 Odgovornost za štetu ili dodatnu štetu nastalu zato što putnik nije pravilno upakovao prtljag je isključena, osim u slučajevima namere i grubog nemara.

20.5 Kompenzacija u slučaju štete na invalidskim kolicima i drugoj opremi za olakšavanje kretanja ili pomagalima uvek će biti najmanje u nivou vrednosti zamene ili troškova popravke izgubljene ili oštećene opreme. U tom postupku, biće učinjeni svi napori da se nabavi barem privremena zamena za tu opremu, koja odgovara tehničkim i funkcionalnim karakteristikama izgubljenih ili oštećenih invalidskih kolica ili druge opreme za olakšavanje kretanja.

20.6 Iznos kompenzacije za štetu na svoj drugoj imovini, koja nije ni slučajna šteta na prtljagu ni šteta na invalidskim kolicima ili drugim pomagalima za kretanje ili pomoćnim uređajima, biće ograničen na 1.000 evra, u skladu sa članom 23 nemačkog Zakona o javnom prevozu (Personenbeförderungsgesetz), osim ako šteta na imovini nije posledica namere ili grubog nemara.

20.7 Ograničenja i izuzeci odgovornosti ne važe za statutarnu obaveznu odgovornost bez greške ili ako u pojedinačnim slučajevima nije preuzeta garancija koja ne podrazumeva grešku.

21 Opšti uslovi prevoza

Pored ovih „Specijalnih uslova prevoza”, važi i statutarni red u vezi sa Opštim uslovima o tramvajskom i autobuskom prevozu i redovnim linijama za motorna vozila od 27. februara 1970. (Savezni zakon Službeni glasnik I, strana 230) u aktuelnoj verziji.

22 Mesto sudske nadležnosti

Za trgovce, pravna lica i fizička lica, za koje ne važi opšta jurisdikcija u Nemačkoj, kao i za pojedince koji su preselili mesto boravka u inostranstvo nakon zaključivanja ugovora o prevozu, i čije boravište u vreme preduzimanja radnji nije poznato, je Minhen.

23 Neefektivne odredbe

U slučaju da pojedinačne odredbe ovih Opštih uslova prevoza i poslovanja budu ili postanu potpuno ili delimično neefektivne ili nevažeće, ovo, u principu, neće narušiti važenje ugovora u prevozu kao celine.

*Imajte u vidu da cene poziva iz fiksne i mobilne telefonije zavise od cena provajdera čije usluge se koriste.