Impresum

Izdavač
FlixMobility GmbH

Kontaktirajte nas:
Adresa: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Minhen Nemačka
Telefon: +385 1 8000 380
E-Mail: info@flixbus.rs

* (Imajte u vidu da cene poziva iz fiksne i mobilne telefonije zavise od cena provajdera čije usluge se koriste.)

Generalni direktor
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Privredni registar:
Oblasni sud u Minhenu, HRB 197620

PDV ID:
DE 283764680

Odgovoran za sadržaj u skladu sa članom 55 II RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 Minhen
E-Mail: info@flixbus.rs


Odgovornost za sadržaj
Sadržaju naše veb-stranice je posvećena izuzetna pažnja. Ne možemo da preuzmemo nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost i topikalnost sadržaja.  Kao pružalac usluge, odgovorni smo u skladu sa članom 7 paragraf 1 TMG-a za sopstveni sadržaj na ovim stranicama po opštim zakonima.  U skladu sa članom 8 do 10 TMG-a, nismo u obavezi da kao pružalac usluge nadziremo prenete ili sačuvane strane informacije, niti da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Obaveze uklanjanja ili blokiranja korišćenja informacija po opštim zakonima i dalje važe. Međutim, relevantna odgovornost je moguća samo od datuma saznanja o određenom kršenju zakona.  Po prijemu obaveštenja o takvim kršenjima, odmah ćemo ukloniti sadržaj.

Novi propis EU (524/2013) je stupio na snagu 9. 1. 2016. Kompanije koje se bave onlajn maloprodajom sada moraju na svom veb-sajtu da navedu link ka OS platformi Komisije EU. Sajtovi na pomenutoj platformi EU treba da se završe do 15. 2. 2016. da bi se kompanijama i potrošačima omogućila medijacija u sporovima u vezi sa novouvedenim sporazumom o onlajn trgovini i/ili ugovorom o onlajn usluzi. Planira se da žalbe postavljene na OS platformi budu prosleđene arbitražnim odborima odgovarajućih zemalja u kojima kompanije za onlajn maloprodaju posluju.