Upravljanje rezervacijom

Upravljanje rezervacijom je platforma na kojoj lako možeš da upravljaš svim svojim podacima o rezervacijama i putovanju i preuzmeš svu dokumentaciju i bording-karte.

Na platformi Upravljanje rezervacijom možeš da:

Urediš podatke o putniku i podatke za kontakt

Želimo da tvoji podaci za kontakt budu ažurirani kako bi sve izmene bile besplatne. Ne zaboravi da dodaš svoj broj telefona da možeš SMS-om da dobijaš vesti o putovanju.

Da urediš ime putnika, klikni na „Uredi/ukloni putnike“.
Da urediš podatke za kontakt za glavnog putnika, klikni na „Uredi podatke za kontakt“.

Ako postoji razlika u ceni u odnosu na originalnu rezervaciju, možda ćeš morati da platiš za uređivanje podataka o putniku. Karte ne mogu da se prenesu na drugu osobu; da ukloniš putnika, označi „Otkaži putovanje/-a“.

Promeni datum ili vreme putovanja na novi datum ili vreme

Da promeniš datum ili vreme putovanja, klikni na „Promeni datum/vreme polaska“ i potvrdi novi izbor. Imaj na umu da vreme polaska mora da bude +15 minuta od vremena tvoje potvrde. Da izabereš novo odredište polaska ili dolaska, moraš da otkažeš svoje putovanje i rezervišeš novo.

U zavisnosti od novog putovanja, možda ćeš morati da platiš razliku u ceni ili ćeš dobiti refundaciju ako je novo putovanje jeftinije. Možeš da promeniš samo po jedno putovanje.

Promeni/dodaj sedišta i dodatni prtljag

Možeš da rezervišeš sedište za dodatnu udobnost ili da obezbediš da svi sedite zajedno ako imaš grupnu rezervaciju. Možeš u bilo kom trenutku da dodaš i novi prtljag ili prtljag nestandardne veličine.

Sve promene zavise od raspoloživosti, u zavisnosti od putovanja.

Otkaži rezervaciju

Ako moraš da otkažeš svoje putovanje ili njegov deo, opcije za refundaciju će biti predstavljene u skladu sa uslovima na tržištu na kome putuješ.

Da otkažeš celu rezervaciju ili deo svog putovanja, klikni na „Otkaži putovanje/-a“.
Da ukloniš putnike iz svoje rezervacije, klikni na „Uredi/ukloni putnike“.
Da otkažeš dodata sedišta ili prtljag, klikni na „Otkaži prtljag/dodatke“.

Flix ti omogućuje da otkažeš svoju kartu do 15 minuta pre polaska i dobiješ punu ili delimičnu refundaciju u vidu vaučera. Proveri naš Pravilnik o otkazivanju ovde.

Upravljanje kašnjenjima i otkazima

Ako je Flix otkazao tvoju vožnju ili ako je odgovoran za znatno kašnjenje u polasku, možda imaš pravo na dodatnu podršku. Opcija Upravljanje rezervacijom će ti omogućiti da besplatno izabereš drugu Flix vožnju ili refundaciju, u skladu sa uslovima na tržištu na kome putuješ.