§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Zaštita podataka

Zaštita privatnosti i pristanak na korišćenje podataka

Internet portalom kompanije FlixMobility GmbH i portalom za rezervacije koji je u njega integrisan (dalje u tekstu „veb-sajt”) upravlja FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Minhen, Nemačka (dalje u tekstu „FlixMobility” ili „mi”). Zaštita tvojih ličnih podataka nam je veoma važna. Zaštita podataka ima visok prioritet za FlixMobility GmbH. Strogo se pridržavamo pravnih odredbi Zakona o zaštiti podataka i Zakona o telemedijima kada prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke putnika.

Prihvatanjem sledećeg pravilnika o zaštiti podataka putnik daje pristanak na prikupljanje, obradu i korišćenje od strane FlixMobility GmbH u skladu sa zakonima o zaštiti podataka i odredbama koje slede. Pristanak može da se povuče u bilo kom trenutku i ima dejstvo na budućnost.

Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na određenu osobu ili osobu koja može da se identifikuje.  Ovo obuhvata, na primer, ime, broj telefona ili poštansku ili imejl adresu.

Putnik u načelu može da koristi naš veb-sajt bez navođenja ličnih podataka.

Da bismo mogli da obradimo porudžbine za karte i pružimo usluge prevoza, prikupljamo, skladištimo i obrađujemo ime, prezime putnika i broj mobilnog telefona. Sledeći dodatni podaci mogu da se zahtevaju za neophodnu obradu uplate: za plaćanje rezervisanog putovanja kreditnom karticom FlixMobility treba da ima puno ime, imejl adresu i podatke o kreditnoj kartici. FlixMobility ne čuva broj kreditne kartice putnika; on se prenosi direktno servisu za obradu plaćanja. Kada se rezervisano putovanje plaća direktnim zaduživanjem, FlixMobility beleži puno ime, adresu, datum rođenja, imejl adresu i podatke o tekućem računu putnika. Ako se plaćanje vrši neposrednim prenosom sa računa banke ili PayPal-om, ne čuvaju se nikakvi podaci o plaćanju.

Podaci potrebni za obradu ugovora i pružanje usluge prevoza prosleđuju se samo kompanijama koje organizuju autobuski prevoz i njihovim partnerima (npr. pružaocima IT usluga, usluga prevoza, korisničkoj službi i službi za obradu plaćanja) u meri koja je neophodna da se prodaja karte registruje i obradi.  U opravdanim slučajevima (npr. izazvana šteta na autobusu), zadržavamo pravo da prosledimo podatke o korisniku partnerima koji vrše autobuski prevoz. Te prosleđene podatke naši pružaoci usluga mogu da koriste isključivo za zadovoljenje svojih potreba i ni u kakve druge svrhe.

FlixMobility neće prosleđivati lične podatke trećoj strani za potrebe marketinga.

Servis za obradu plaćanja

Proces rezervisanja može da se pokrene na našem veb-sajtu.  U tu svrhu podaci putnika mogu da se prenesu na jedan od sledećih servisa za obradu plaćanja koji je izabran tokom određenog postupka pravljenja rezervacije. Plaćanje može da se izvrši preko onlajn načina plaćanja navedenih na prodajnom mestu.

  • Plaćanja obrađuje naš partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Holandija. Da bi se sprečile i otkrile prevare, IP adresu putnika prosleđujemo partneru Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Holandija. Adyen BV čuva IP adresu putnika. Svi podaci se prenose u šifrovanom obliku. Putnik može da povuče pristanak u bilo kom trenutku preko podataka za kontakt navedenih u impresumu, a ta odluka se primenjuje u budućnosti.
     
  • Za plaćanje kreditnom karticom, Giropay (direktno zaduživanje tekućeg računa) i iDeal zadužen je Heidelberger Payment GmbH, sa sedištem u Gaisbergstr. 11–13, 69115 Hajdelberg, Nemačka. Takođe kompanija PAY.ON AG sa sedištem u Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 Minhen, Nemačka, dolazi u kontakt sa podacima putnika koji se odnose na plaćanje. Heidelberger Payment GmbH je servis za plaćanje čiji rad definiše Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG, Zakon o pružanju usluga plaćanja) i registrovan je kod Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Federalno telo za finansijski nadzor), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bon, Nemačka (broj registracije: 122914).
     
  • Plaćanje preko PayPal-a kojim upravlja PayPal (Europe) S.à.r.l.& Cie, S.C.A, 5. sprat, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Dodatne informacije o zaštiti privatnosti koju sprovodi PayPal dostupne su u Pravilniku o zaštiti podatka PayPal-a.
     
  • Da bi se sprečile i otkrile prevare, IP adresu putnika prenosimo kompaniji Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669, Minhen, Nemačka. IP adresu putnika PAYMILL GmbH čuva 72 sata. Putnik može da povuče pristanak u bilo kom trenutku preko podataka za kontakt navedenih u impresumu, a ta odluka se primenjuje u budućnosti.

Provera kreditne sposobnosti kod plaćanja direktnim zaduživanjem preko Billpay-a

Ako putnik odluči da koristi jednu od mogućnosti za plaćanje koje nudi naš partner Billpay GmbH, tokom procesa naručivanja od njega će se tražiti da prihvati da se Billpay-u prenesu podaci potrebni za obradu plaćanja i proveru identiteta i kreditne sposobnosti. Ako putnik pristane, lični podaci (ime i prezime, ulica, kućni broj, poštanski broj, grad, datum rođenja, broj telefona i u slučaju plaćanja direktnim zaduživanjem, navedeni broj računa u banci) kao i podaci u vezi sa porudžbinom prenose se kompaniji Billpay.

Da bi se izvršila provera identiteta i kreditne sposobnosti, Billpay ili partnerske kompanije koje je ovlastio Billpay prenose podatke komercijalnim agencijama za proveru kreditne sposobnosti (agencije za proveru kreditne sposobnosti) i od njih dobijaju objavljivanje podataka i ako je neophodno, informacije o kreditnoj sposobnosti na osnovu matematičke statističke obrade, koja između ostalog koristi podatke o adresi. Detaljne informacije o ovom procesu i agencijama za proveru kreditnih sposobnosti koje se koriste dostupne su u Pravilniku o zaštiti podataka kompanije Billpay GmbH.

Osim toga, Billpay može da koristi alate drugih kompanija da bi otkrio i sprečio pokušaje prevare. Podaci koji se prikupe pomoću ovih alata mogu da se čuvaju u šifrovanom obliku na lokacijama treće strane tako da može da ih čita samo Billpay. Ovi podaci se koriste samo ako izaberete jedan od tipova plaćanja našeg partnera kompanije Billpay, u suprotnom se podaci automatski brišu nakon 30 minuta.

Paymill GmbH

Da bismo sprečili i otkrili pokušaje prevare, IP adresu putnika prenosimo kompaniji Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Minhen, Nemačka. IP adresu putnika PAYMILL GmbH čuva 72 sata. Putnik može da povuče pristanak u bilo kom trenutku preko podataka za kontakt navedenih u impresumu, a ta odluka se primenjuje u budućnosti.

Prijavljivanje korisnika/korisnički nalog

Putnik ima mogućnost da kod nas otvori lični korisnički nalog. U delu korisničkog naloga koji je zaštićen lozinkom, putnik lako može da upravlja rezervacijom i sačuva podatke za naredna putovanja.

Polja označena kao obavezna (*), koja sadrže lične podatke, koriste se samo za implementaciju i obradu naloga putnika. Na početku je potrebna samo imejl adresa. Koristimo ih da potvrdimo identitet putnika. Tokom registracije putnik ima mogućnost i da unese ime, adresu i ako želi, podatke o računu u banci.

Ovi podaci se koriste i za kreiranje faktura i za automatsko popunjavanje podataka za naredne rezervacije.  Osim toga, putnik može dobrovoljno da sačuva broj mobilnog telefona kako bismo mogli da ga kontaktiramo u slučaju kašnjenja ili promene rute linije.

Ako putnik na to pristane, funkcija „Ostani prijavljen/-a” čuva takozvane trajne kolačiće na uređaju putnika; oni se koriste za automatsko prijavljivanje korisnika prilikom kasnijih poseta veb-sajta. Ova funkcija nije dostupna ako je putnik deaktivirao čuvanje takvih kolačića u podešavanjima pretraživača.

Nalog može da se ažurira ili obriše – a sa njim i sačuvani podaci – u bilo kom trenutku na ličnom korisničkom nalogu.

Zbog zakonom propisanih perioda zadržavanja podataka, lični podaci koji su potrebni za sprovođenje ugovora se ne brišu kada korisnik obriše nalog.

Bilten

Ako se korisnik prijavi za primanje biltena, njegova imejl adresa se koristi za komunikaciju i slanje, na primer, poruka o uslugama, sistemskih poruka, imejlova sa potvrdom registracije, za prenos informacija o korisničkom nalogu, informacija o kartama i planu puta ili profilima putovanja, sve dok se korisnik ne odjavi. Osim toga, imejl adresa korisnika se koristi za naše marketinške potrebe. Korisnik može da se odjavi u bilo kom trenutku.

Ako dobijemo imejl adresu korisnika u kontekstu rezervacije ili putovanja, a korisnik se nije odjavio, zadržavamo pravo da redovno šaljemo ponude o proizvodima sličnim onom koji je ranije od nas kupljen. Korisnik može da prekine ovo korišćenje imejl adrese u bilo kom trenutku slanjem imejla na unsubscribe@flixbus.com ili preko linka za odjavljivanje u reklamnom imejlu, bez izazivanja troškova većih od troškova prenosa po osnovnim cenama.

Bezbednost podataka

Preduzimamo tehničke i organizacione mere da zaštitimo privatnost korisnika našeg veb-sajta i povezanih sistema. Da bismo osigurali bezbedan prenos ličnih podataka, koristimo protokol šifrovanja SSL 3.0 (u osnovi je šema šifrovanja RSA-2048 koja se koristi za infrastrukturu za javne ključeve). Ovaj metod se uspešno koristi na celoj globalnoj računarskoj mreži. Svi lični podaci (ime, adresa, informacije o plaćanju itd.) se šifruju i tako bezbedno prenose na internetu. Simbol (zatvoren katanac) u dnu palete prozora pretraživača pokazuje da se nalazite u bezbednoj zoni.

Kolačići

FlixMobility na svom veb-sajtu koristi takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na čvrstom disku korisnika i sadrže određena podešavanja i podatke za razmenu sa našim sistemom preko pretraživača. Neki kolačići koje koristimo se brišu kada istekne sesija pretraživača, tj. kada korisnik zatvori pretraživač (takozvani kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na uređaju i omogućuju nama i našim partnerima da prepoznamo pretraživač korisnika kada sledeći put poseti veb-sajt (trajni kolačići). Čuvanje ovih informacija pomaže nam da prilagodimo naš veb-sajt korisniku i olakšava korišćenje, na primer, čuvanjem određenih podataka koje je korisnik uneo kako ne bi morao stalno da ih ponavlja. Pretraživač korisnika nudi podešavanja koja ograničavaju korišćenje ili brisanje kolačića. Funkcija pomoći na većini pretraživača će korisniku pomoći da uradi ova podešavanja. Neprihvatanje kolačića može da utiče na funkcije servisa na našem veb-sajtu.

Pravo na informacije i pravo na žalbu

Po Saveznom zakonu o privatnosti korisnik ima pravo da besplatno zahteva informacije o svojim sačuvanim podacima, kao i pravo da zahteva korigovanje, brisanje ili blokiranje ovih podataka. Za više informacija ili za povlačenje pristanka na čuvanje podataka na način koji je prethodno opisan, kontaktirajte: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Minhen, Nemačka ili datenschutz@flixbus.de.

Ponovno ciljanje

Za optimizovanje naše veb-ponude, kao i za preporuke proizvoda koristimo tehnologiju Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) za kreiranje korisničkih profila pod pseudonimom na osnovu ponašanja posetilaca sajta tokom surfovanja, a u marketinške svrhe. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići koji prilikom nove posete prepoznaju internet pregledač. Sačuvano ponašanje tokom surfovanja se analizira pomoću ovog algoritma kako bi na drugim sajtovima mogle da se prikazuju preporuke proizvoda bazirane na interesovanjima u obliku reklamnih banera, odnosno reklama. Korisnički profili pod pseudonimom se ne povezuju sa ličnim podacima o nosiocu pseudonima bez izričitog pristanka tih lica. Kreiranje korisničkih profila pod pseudonimom u svakom trenutku možete da obustavite posećivanjem stranice https://www.google.de/settings/ads. Dodatne informacije o reklamiranju zasnovanom na interesovanjima možete dobiti na adresi http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Ovaj veb-sajt koristi Retargeting-Pixel Custom Audiences društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomoću tehnologije Remarketing-Pixels Facebook može da koristi posetioce naših internet sadržaja kao ciljnu grupu za prikazivanje Facebook reklama. Zbog toga se na Vašem računaru čuva kolačić Facebook-a. Dodatne informacije o obimu i cilju prikupljanja podataka te kasnijoj obradi i korišćenju podataka od strane Facebook-a, kao i mogućnosti za podešavanja radi zaštite svoje privatnosti, naći ćete u pravilniku o zaštiti podataka kompanije Facebook na adresi https://facebook.com/policy.php i https://www.facebook.com/ads/settings. Korišćenje tehnologije Custom Audiences možete da opozovete preko www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement ili za korisnike sa Facebook nalogom ovde.

Veb analize

1. Google Analytics

Ova veb-strana koristi Google Analytics, uslugu veb analitike koju pruža Google Inc. („Google”). Google Analytics koristi takozvane „kolačiće”, tekstualne fajlove koji se čuvaju na računaru korisnika, da bi pomogli u analizi načina korišćenja veb-strane. Ovaj veb-sajt takođe koristi Google AMP Client ID API za povezivanje preko Google Analytics aktivnosti korisnika na sajtovima sa AMP standardom sa aktivnostima na sajtovima koji nemaju AMP standard. Google kodovi za praćenje na ovoj veb-stranici koriste funkciju „_anonymizeIp()”. Tako se IP adresa obrađuje samo u skraćenom obliku unutar država članica Evropske unije ili u drugim zemljama potpisnicama Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici da bi se sprečilo direktno povezivanje sa pojedincem. U izuzetnim slučajevima cela IP adresa se prenosi na Google server u SAD i tamo se skraćuje. U ime operatera ove veb-stranice Google će koristiti ove informacije za procenu korišćenja veb-stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnosti veb-stranice i pružanje drugih usluga u vezi sa veb-stranicom i korišćenjem interneta u vezi sa vlasnikom veb-stranice. IP adresa koju prenosi pretraživač korisnika kao deo Google Analytics se ne spaja sa drugim Google podacima. Korisnik može da spreči da pretraživač skladišti ove kolačiće unošenjem odgovarajućih podešavanja u softveru pretraživača; međutim, želimo da istaknemo da korisnik možda neće moći da koristi sve funkcije ove veb-stranice ako to uradi. Korisnik takođe može da spreči snimanje podataka o korišćenju ove veb-stranice (uključujući IP adresu) koje generiše kolačić i obradu ovih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatnog modula za pretraživač koji je dostupan na ovom linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. adjust

Ova veb-stranica/aplikacija takođe koristi analitičku tehnologiju „adjust” od ajdust GmbH („adjust”). adjust ovde koristi IP i MAC adresu korisnika za analizu; međutim, takvi podaci se koriste samo u anonimnom obliku. Zato nije moguće povezati ove podatke sa pravom osobom. Korišćenjem veb-stranice/aplikacije za analitiku, korisnik pristaje na obradu anonimnih podataka prikupljenih na način koji je opisan iznad i za potrebe navedene iznad.

3. Webtrekk

Koristimo tehnologije kompanije Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Nemačka za statističku analizu naših veb-stranica. Usluge kompanije Webtrekk koristimo za sakupljanje podataka o korišćenju naše veb-stranice.   Webtrekk GmbH ima TÜV (Nemačka asocijacija za tehničku proveru) sertifikat u oblasti veb kontrolisanja. Posebno se proveravaju sakupljanje i obrada podataka o praćenju i sertifikuje se njihova usaglašenost sa pravilima o zaštiti privatnosti i bezbednosti podataka. Kada korisnik koristi ove veb-stranice, informacije koje prenosi pretraživač se sakupljaju i analiziraju primenom tehnologije kolačića i takozvanih piksela, koji su ugrađeni u svaku veb-stranicu.  Nije moguće direktno povezati ove podatke sa određenim pojedincem. Podaci prikupljeni na ovaj način se koriste za kreiranje anonimnih profila o korišćenju, koji formiraju osnovu za veb statistiku. Podaci prikupljeni Webtrekk tehnologijama se ne koriste za ličnu identifikaciju posetilaca ovih veb-stranica bez zasebnog pristanka osobe o kojoj se radi i nikada se ne spajaju sa ličnim podacima o nosiocima pseudonima.

Korisnik može u bilo kom trenutku da isključi prikupljanje i skladištenje podataka od strane kompanije Webtrekk, a odluka se primenjuje u budućnosti. Da bi ovo uradio i za dodatne informacije o zaštiti podataka u kompaniji Webtrekk, korisnik treba da poseti sledeći link: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

4. AdClear praćenje kampanje

Mi koristimo usluge kompanije AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin ('AdClear'), radi prikupljanja statističkih podataka u cilju praćenja kampanje i radi optimizacije ponude za naše klijente. U tu svrhu se koriste Cookies. Podaci se prikupljaju isključivo u obliku pseudonima. Lični podaci se ne prosleđuju kompaniji AdClear. AdClear GmbH poseduje sertifikat za zaštitu podataka na polju sistema za praćenje kampanje od strane instituta TÜV Saarland.
Ukoliko odbijate prikupljanje podataka od strane AdClear praćenja kampanje, u tu svrhu se postavlja Cookie pod nazivom „adclearoptout“.
Niste se odbili prikupljanje podataka od strane kompanije AdClear.
Odbijanje prikupljanja podataka od strane AdClear

5. AB Tasty

Pored toga ovaj veb-sajt koristi uslugu veb analize AB Tasty kompanije AB TASTY SAS koja se koristi za A/B i multivarijantne testove. Ova usluga koristi kolačiće u pretraživaču posetilaca za identifikaciju i analizu korišćenja ovog veb-sajta. Više informacija o tome kako AB Tasty obrađuje tvoje podatke nalazi se na adresi https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Na ovoj stranici naći ćeš i uputstva za deaktivaciju ovog praćenja.

6. Hotjar

Da bismo poboljšali korisničko iskustvo na našim veb-stranicama, koristimo softver Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Softver omogućuje merenje i analizu ponašanja korisnika (kretanje miša, klikovi, unos preko tastature, dubina skrolovanja itd.) na našim veb-stranicama. Da bi to uradio, podešava kolačiće na uređaju korisnika i može da skladišti podatke o korisniku kao što su podaci o pretraživaču, operativnom sistemu, vremenu boravka itd. Više informacija o usluzi kompanije Hotjar nalazi se na https://www.hotjar.com/privacy. Korisnik može da isključi Hotjar-ovu uslugu na https://www.hotjar.com/opt-out.

Dodatni moduli društvenih mreža

1. Facebook

Naša veb-stranica koristi tzv. dodatne module društvenih mreža („dodatni moduli”) koje obezbeđuje društvena mreža Facebook, kojom upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook”). Ovi dodatni moduli imaju Facebook logo ili dodatak „dodatni modul društvene mreže Facebook” ili „Facebook društveni dodatni modul”. Pregled Facebook-ovih dodatnih modula i njihovog pojavljivanja nalazi se ovde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Kada korisnik poseti našu veb-stranicu koja sadrži takav dodatni modul, pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Facebook-ovim serverima. Sadržaj dodatnog modula prenosi Facebook direktno na pretraživač korisnika i ugrađuje ga u stranicu. Ugrađivanje dodatnog modula Facebook-u pruža informacije o tome da je pretraživač korisnika pristupio odgovarajućoj stranici našeg veb-sajta, čak i ako korisnik nema Facebook profil ili trenutno nije prijavljen na Facebook. Ove informacije (uključujući IP adresu korisnika) pretraživač direktno prenosi na server Facebook-a u SAD i tamo ih skladišti.
Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može da dodeli posetu našoj veb-stranici direktno Facebook profilu korisnika. Ako korisnik ostvari interakciju sa dodatnim modulom, na primer pritisne dugme „Like” ili napiše komentar, odgovarajuće informacije se takođe prenose direktno na server Facebook-a i tamo skladište. Informacije će takođe biti objavljene na Facebook profilu korisnika i prikazane prijateljima na Facebook-u.
Facebook može da koristi ove informacije za potrebe oglašavanja, istraživanja tržišta i prilagođen dizajn Facebook stranica. U tu svrhu Facebook kreira profile korišćenja, interesovanja i odnosa, npr. da bi procenio kako korisnik koristi našu veb-stranicu u smislu reklama koje se pojavljuju na njegovoj Facebook stranici, da bi obavestio ostale korisnike Facebook-a o aktivnostima dotičnog korisnika na našoj veb-stranici i da bi pružio druge usluge u vezi sa korišćenjem Facebook-a. Ako korisnik ne želi da Facebook dodeli podatke prikupljene preko naše veb-stranice njegovom Facebook nalogu, onda mora da se odjavi sa Facebook-a pre nego što poseti našu veb-stranicu.
Svrha i obim prikupljanja podataka i njihove dalje obrade i korišćenja ovih podataka od strane Facebook-a, kao i prava korisnika u vezi sa tim i podešavanja dostupna za zaštitu privatnosti mogu se naći u pravilniku Facebook-a o zaštiti privatnosti:http://www.facebook.com/policy.php.
Ako korisnik ne želi da Facebook dodeli podatke prikupljene preko naše veb-stranice direktno Facebook profilu korisnika, mora da se odjavi sa Facebook-a pre nego što poseti našu veb-stranicu. Korisnik može i potpuno da spreči učitavanje Facebook-ovog dodatnog modula korišćenjem dodataka u pretraživaču kao što je bloker skripte „Facebook Blocker” (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/).

2. Twitter dodatni moduli (npr. dugme „Tweet”)

Naša veb-stranica koristi tzv. dodatne module društvenih mreža („dodatni moduli”) koje obezbeđuje servis za mikroblogovanje Twitter, kojim upravlja Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD („Twitter”). Dodatni moduli imaju Twitter logo, na primer u obliku plave „Twitter ptičice”. Pregled Twitter dodatnih modula i njihovog pojavljivanja dostupan je ovde: https://dev.twitter.com/web/tweet-button.
Kada korisnik poseti našu veb-stranicu koja sadrži takav dodatni modul, pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Twitter-ovim serverima. Sadržaj dodatnog modula prenosi Twitter direktno na pretraživač korisnika i ugrađuje ga u stranicu. Ugrađivanje dodatnog modula Twitter-u pruža informacije o tome da je pretraživač korisnika pristupio odgovarajućoj stranici našeg veb-sajta, čak i ako korisnik nema Twitter profil ili trenutno nije prijavljen na Twitter. Ove informacije (uključujući IP adresu korisnika) pretraživač direktno prenosi na server Twitter-a u SAD i tamo ih skladišti. Ako je korisnik prijavljen na Twitter, Twitter može da dodeli posetu našoj veb-stranici direktno Twitter profilu korisnika. Ako korisnik ostvari interakciju sa dodatnim modulom, na primer pritisne dugme „Tweet”, odgovarajuće informacije se takođe prenose direktno na server Twitter-a i tamo skladište. Informacije će takođe biti objavljene na Twitter nalogu korisnika i prikazane kontaktima.
Svrha i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i korišćenje podataka od strane Twitter-a, kao i prava korisnika s tim u vezi i dostupna podešavanja za zaštitu privatnosti mogu se naći u Twitter-ovom pravilniku o zaštiti privatnosti: https://twitter.com/privacy.
Ako korisnik ne želi da Twitter dodeli podatke prikupljene preko naše veb-stranice direktno njegovom Twitter nalogu, mora da se odjavi sa Twitter-a pre nego što poseti našu veb-stranicu. Korisnik može i potpuno da spreči učitavanje Twitter-ovog dodatnog modula korišćenjem dodataka u pretraživaču kao što je bloker skripte „ No Script” (http://noscript.net/).

3. Google+ dodatni moduli (npr., „+1” dugme)

Naša veb-stranica koristi tzv. dodatne module društvenih mreža („dodatni moduli”) koje obezbeđuje društvena mreža Google+, kojom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google”). Dodatni moduli prepoznaju npr. po simbolu „+1” na beloj ili obojenoj pozadini. Pregled Google dodatnih modula i njihovog pojavljivanja dostupan je ovde: https://developers.google.com/+/plugins.
Kada korisnik poseti našu veb-stranicu koja sadrži takav dodatni modul, pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Google-ovim serverima. Sadržaj dodatnog modula prenosi Google direktno na pretraživač korisnika i ugrađuje ga u stranicu. Ugrađivanje dodatnog modula Google-u pruža informacije o tome da je pretraživač korisnika pristupio odgovarajućoj stranici našeg veb-sajta, čak i ako korisnik nema Google+ profil ili trenutno nije prijavljen na Google+. Ove informacije (uključujući IP adresu korisnika) pretraživač direktno prenosi na server Google-a u SAD i tamo ih skladišti. Ako je korisnik prijavljen na Google+, Google može da dodeli posetu našoj veb-stranici direktno Google+ profilu korisnika. Ako korisnik ostvari interakciju sa dodatnim modulom, na primer pritisne dugme „+1”, odgovarajuće informacije se takođe prenose direktno na server Google-a i tamo skladište. Informacije će takođe biti objavljene na Google+ i prikazane kontaktima korisnika. Svrha i obim prikupljanja podataka i dalje obrade i korišćenja podataka od strane Google-a, kao i prava korisnika s tim u vezi i dostupna podešavanja za zaštitu privatnosti mogu se naći u Google-ovom pravilniku o zaštiti privatnosti: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Ako korisnik ne želi da Google dodeli podatke prikupljene preko naše veb-stranice direktno Google+ profilu korisnika, mora da se odjavi sa Google+ pre nego što poseti našu veb-stranicu. Korisnik može i potpuno da spreči učitavanje Google-ovog dodatnog modula korišćenjem dodataka u pretraživaču kao što je bloker skripte „ No Script” (http://noscript.net/).