Ako imaš teškoće sa korišćenjem ovog veb-sajta, pozovi nas na +381 11 4250133 ili idi na FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Zaštita podataka

Internet portal kompanije FlixMobility GmbH kao i portal za rezervacije koji je njegov integralni deo (u daljem tekstu zajednički naziv „veb stranica“) vlasništvo je kompanije FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München (u daljem tekstu „FlixMobility“ ili „mi“). Zaštiti vaših ličnih podataka pridajemo veoma veliku važnost. Zato zaštita podataka u kompaniji FlixMobility GmbH ima visok prioritet i mi se prilikom prikupljanja, obrade i korišćenja podataka strogo pridržavamo zakonskih odredbi Evropske opšte uredbe o zaštiti podataka i nemačkog saveznog zakona o zaštiti podataka.

1.   Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

Obrada vaših ličnih podataka vrši se u skladu sa sledećim pravnim temeljem:

1.1 Ugovorni odnos prema čl. 6 st. 1 tač. b DS-GVO

Mi obrađujemo lične podatke koji su nam dobrovoljno saopšteni (ime, prezime, adresu e-pošte, broj mobitela) prema članu 6 stav 1, tač. b DS-GVO radi naručivanja karata u skladu sa ugovorom, vršenja prevoza i otvaranja naloga klijenta ili u sklopu predugovornih mera.

Dobrovoljno naveden broj mobilnog telefona pohranjujemo radi kontaktiranja u slučaju kašnjenja ili informacija o promenama toka putovanja. Za neophodno obavljanje plaćanja eventualno će nam biti neophodni i sledeći podaci: U svrhu plaćanja rezervisanog putovanja kreditnom karticom kompaniji FlixMobility potrebno je vaše puno ime, vaša adresa e-pošte, kao i podaci vaše kreditne kartice.

1.2 Opravdani interes prema čl. 6 st. 1 tač. f DS-GVO

Za sprovođenje administrativnih aktivnosti (IT-usluga, korisničkih usluga, knjigovodstva, itd.) i za efektno planiranje interne administracije našeg koncerna potrebni podaci biće prosleđeni kompaniji FlixMobility GmbH. Na temelju opravdanog interesa prema čl. 6 st. 1 tač. f i eventualno tač. b DS-GVO, vršimo obradu neophodnih podataka u sledeće svrhe:

  • Podaci koji se čuvaju radi realizacije ugovora i obavljanje putovanja autobusom se samo u neophodnoj meri prosleđuju kompanijama koje vrše prevoz autobusom i ostalim licima (npr. pružaocima IT i transportnih usluga, servisima za korisnike elektronske pošte i slanje biltena i obavljanje plaćanja) u sklopu registracije i radi obavljanja prodaje karata. U opravdanim slučajevima (npr. oštećenje autobusa) zadržavamo pravo da podatke klijenata prosledimo odgovarajućem partneru koji će izvršiti prevoz autobusom. Naši partneri prosleđene podatke smeju da koriste isključivo u svrhu obavljanja njihovog zadatka i ni u kakve druge svrhe. Ukoliko postoji obrada naloga, realizacija iste se obavlja uz uzimanje u obzir propisa o obradi naloga prema čl. 28 DS-GVO.
  • Pored naručivanja karata, kompanija FlixMobility GmbH vaše podatke koristi i u svrhu reklamiranja, te istraživanja tržišta i javnog mnjenja, kako bi Vas putem pošte ili biltena informisala o ponudama i novostima koje odgovaraju vašim interesovanjima. U tu svrhu na temelju opravdanog interesa prema čl. 6 st. 1 tač. f DS-GVO sprovodimo ocenjivanje oglašavanja u vezi sa oglasima baziranim na interesovanjima. Upotrebu vaših podataka u reklamne svrhe, za istraživanje tržišta i javnog mnjenja i ocenjivanje oglašavanja moguće je opozvati u bilo kom trenutku slanjem poruke na FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München ili na data.protection@flixbus.com.
  • U sklopu procesa plaćanja, vaši podaci se po potrebi prosleđuju sledećim pružaocima usluge plaćanja. Broj kreditne kartice ili druge bankovne podatke, kompanija FlixMobility ne čuva i direktno ih prosleđuje pružaocima usluge plaćanja:
    • Plaćanja se obavljaju preko našeg partnera Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. U svrhu sprečavanja i otkrivanja prevara, vašu IP adresu dostavljamo našem partneru Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Adyen BV pri tom pohranjuje vašu IP adresu. Svi podaci se prenose šifrovano.
    • Plaćanje kreditnom karticom, te preko servisa kao što su Giropay i iDeal obavlja Heidelberger Payment GmbH sa sedištem u Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Osim toga i firma PAY.ON AG sa sedištem u Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 München dolazi u dodir sa podacima za plaćanje. Heidelberger Payment GmbH je servis za plaćanje u smislu zakona o nadzoru nad servisima za plaćanje (ZAG) i registrovan je kod nemačkog Saveznog zavoda za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (broj registracije: 122914).
    • Plaćanje putem servisa Paypal obavlja PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Dodatne informacije o zaštiti podataka kompanije Paypal možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka kompanije Paypal.

1.3 Saglasnost prema čl. 6 st. 1 tač. a DS-GVO

Ako izaberete plaćanje zaduživanjem računa, saglasni ste sa prosleđivanjem vaših ličnih podataka u sklopu naručivanja karte (ime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte i podaci žiro-računa) kao i podataka o samoj narudžbini karte, u svrhu provere identiteta i boniteta, kao i u svrhu realizacije ugovora, kompaniji RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin. U tu svrhu, mi naše potraživanje prepuštamo kompaniji RatePAY. Sve pojedinosti možete da pronađete u dodatnim Opštim uslovima poslovanja i napomeni o zaštiti podataka za sve vrste plaćanja preko RatePAY-a.
 

2.  User Login / Korisnički nalog

Imate mogućnost da kod nas otvorite lični korisnički nalog. U lozinkom zaštićenom delu korisničkog naloga možete na udoban način da uređujete vaše rezervacije i da pohranite vaše podatke za buduća putovanja.

Polja označena kao obavezna (*), koja sadrže lične podatke, koriste se samo za kreiranje i obradu korisničkog naloga. Na početku je neophodna samo adresa e-pošte. Na ovaj način potvrđujemo vaš identitet. U sklopu registracije dobrovoljno možete da navedete i vaše ime, adresu ili eventualno podatke o vašem bankovnom računu.

Ovi podaci se koriste kako za sastavljanje računa, tako i za funkciju automatskog popunjavanja za buduće rezervacije. Osim toga, ovde možete da dobrovoljno pohranite i vaš broj mobilnog telefona radi uspostavljanja kontakta u slučaju kašnjenja ili promene plana putovanja.

Ukoliko ste se sa tim saglasili, funkcijom „Ostani prijavljen“ se na vašem krajnjem uređaju pohranjuju tzv. trajni kolačići, koji služe tome da se prilikom sledećih poseta našoj internet stranici ne morate ponovo prijavljivati. Ova funkcija Vam nije na raspolaganju, ako ste u podešavanjima vašeg internet pregledača deaktivirali pohranjivanje takvih kolačića.

Korisnički nalog, a time i vaše pohranjene lične podatke, možete u svakom trenutku da ažurirate ili izbrišete preko vašeg ličnog korisničkog naloga.

Neće biti izbrisani podaci koji su zbog zakonskih rokova čuvanja neophodni za realizaciju ugovora.
 

3.  Bilten

Adresa e-pošte, koja se prikupi prilikom prijavljivanja za bilten uz vašu saglasnost prema čl. 6 st. 1 tač. a DS-GVO, koristi se u svrhu komunikacije sa Vama (npr. servisne poruke, sistemska obaveštenja, e-poruke za potvrdu vaše registracije, za prenos informacija o korisničkom nalogu, informacije o vašim kartama i rutama putovanja ili vašim profilima putovanja) kao i za slanje biltena.

Pored toga, vašu adresu e-pošte koju dobijemo u vezi sa rezervacijom ili putovanjem prema čl.7 st. 3 UWG-a ćemo koristiti da Vam putem e-pošte redovno šaljemo ponude za proizvode iz našeg asortimana koji su slični onima koje ste već kupovali. Korišćenje vaše adrese e-pošte možete da odbijete slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com ili preko linka za odjavljivanje biltena. 

Ako se registrujete preko našeg linka za prijavu na bilten, izvršiće se prijava sa vašim pristankom prema čl. 6 odl. 1 tač. a DS-GVO-a. Upotrebu vaše adrese e-pošte možete bilo kada da otkažete porukom na unsubscribe@flixbus.com ili preko linka za odjavu biltena.
 

4.  Bezbednost podataka

Privatnost korisnika naše internet stranice i priključenih sistema štitimo tehničkim i organizacionim merama. Kako bi se mogao garantovati bezbedan prenos ličnih podataka, koristimo kriptografski protokol TLS (kao bazični kriptografski postupak se koristi RSA-2048 za infrastrukturu javnog ključa). Ovaj postupak se uspešno koristi na celoj veb mreži. Na ovaj način se šifriraju svi lični podaci (ime, adresa, podaci za plaćanje, itd.) i tako se bezbedno prenose na internetu. Po jednom simbolu (zaključani katanac) na donjoj traci prozora vašeg internet pregledača ćete prepoznati da se krećete u osiguranom području.

5.  Prenos podataka u trećim zemljama

Obrada podataka se u principu vrši u Nemačkoj ili zemljama Evropske Unije. Ukoliko je u određenim slučajevima planirana obrada u trećim zemljama, obrada će se vršiti samo ako je primerenost nivoa zaštite podataka u trećoj zemlji utvrđena od strane Komisije EU prema čl. 45 DS-GVO ili na osnovu klauzula standardnog ugovora EU.
 

6.  Trajanje pohranjivanja podataka

Pohranjujemo podatke sve dok su neophodni u odgovarajuće svrhe obrade (npr. realizacija ugovora, reklamne svrhe) i u svrhu ispunjavanja trgovinskih i poreskih zakonskih propisa o čuvanju podataka prema čl. 6 st. 1 tač. c DS-GVO i čl. 257 st. 1 HGB-a i čl. 147 st. 2 AO-a.


7.  Podaci za kontakt sa odgovornim licem

Odgovorna za obradu ličnih podataka je kompanija FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, adresa e-pošte info@flixbus.rs koju zastupaju direktori André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert.

8.  Prava na pristup informacijama i na žalbu

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka imate pravo na besplatnu informaciju o vašim pohranjenim podacima te po potrebi pravo na korigovanje, brisanje, ograničavanje obrade i opoziv korišćenja vaših pohranjenih podataka, pravo na prenos podataka (čl. 20 DSGVO-a) i pravo na prigovor na sačuvane podatke. Molimo Vas da se u vezi sa ovim obratite FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München ili da nam pošaljete e-poruku na data.protection@flixbus.com.       

Našeg referenta za zaštitu podataka možete da kontaktirate na data.protection@flixbus.com.

Osim toga imate pravo da u vezi sa zaštitom podataka uložite žalbu kod nadzornih organa koji su zaduženi za nas.

9. Upotreba kolačića

Prilikom posete našoj internet stranici u vašem internet pregledaču će biti pohranjene informacije u vidu kolačića (male tekstualne datoteke). U njima se pohranjuju podaci o vašem korišćenju veb lokacije (identifikacioni ID broj, datum posete, itd.). Upotrebom kolačića Vam olakšavamo korišćenje naše internet ponude preko raznih servisnih funkcija (kao npr. ponovno prepoznavanje prethodnih poseta) i na taj način bolje možemo da prilagodimo internet ponudu vašim potrebama. Možete da zabranite pohranjivanje kolačića i da izbrišete već postojeće kolačiće, tako što ćete u vašem internet pregledaču izvršiti odgovarajuća podešavanja. U funkciji pomoći većine internet pregledača je objašnjeno kako se vrše takva podešavanja. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, to može da naruši servisne funkcije internet ponude. Zato Vam preporučujemo da ostavite funkciju kolačića uključenu.

Osim toga koristimo kolačiće drugih ponuđača za tehnologije retargetinga i remarketinga u svrhu optimizacije naše veb ponude, kao i u svrhu marketinga na bazi interesovanja. Pohranjeno ponašanje pri surfovanju internetom se analizira putem algoritma, tako da se zatim preporuke za proizvode na bazi interesovanja mogu prikazati u obliku reklamnih banera odn. oglasa na veb stranicama trećih lica. Pseudonimizovani profili korišćenja se bez posebne izričite saglasnosti odgovarajuće osobe ne dovode u vezu sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima.

Obimne informacije u vezi s tim i kako se to može namestiti na velikom broju internet pregledača, možete da pronađete na sledećim internet stranicama: youronlinechoices, Network Advertising Initiative und/oder Digital Advertising Alliance. Tamo ćete naći i podatke o tome kako možete da izbrišete kolačiće sa vašeg računara, kao i opšte informacije o kolačićima.

9.1 Neophodni kolačići

9.1.1 AB Tasty

Ova veb stranica pored toga koristi analitički veb servis AB Tasty kompanije AB TASTY SAS, koji se koristi za A/B i Multivariate testove. Ovaj servis koristi kolačiće u svrhu identifikacije korisnikovog internet pregledača i analize korišćenja ove veb stranice. Kolačići ne prikupljaju lične podatke. Više informacija o tome kako AB Tasty vrši obradu vaših podataka, možete da pronađete na https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Na ovoj stranici možete da pronađete i uputstvo kako u svakom trenutku možete da deaktivirate praćenje.

9.1.2 adjust

Ova veb stranica/aplikacija između ostalog koristi i analitičku tehnologiju „adjust“ kompanije adjust GmbH („adjust“). Pri tom adjust za analizu koristi IP i Mac adrese korisnika, koje se, međutim, koriste isključivo anonimizovano. Povezivanje sa konkretnom osobom je na taj način onemogućeno. Korišćenjem ove veb stranice/aplikacije u svrhu analize dajete saglasnost za obradu anonimizovanih podataka prikupljenih na prethodno opisani način i u prethodno navedenu svrhu. Prikupljanje i čuvanje podataka korišćenjem adjust tehnologije ubuduće možete da uskratite u svakom trenutku. U tu svrhu, sledite sledeći link: https://www.adjust.com/opt-out/

9.1.3 Adtriba

Na ovoj internet stranici se pomoću tehnologija kompanije AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) prikupljaju i memorišu podaci, od kojih se uz upotrebu pseudonima kreiraju profili korišćenja. Ti korisnički profili se koriste za analizu ponašanja posetilaca i analiziraju se radi poboljšanja i prilagođavanja našoh usluga. U tu svrhu se mogu koristiti kolačići. To su male tekstualne datoteke, koje se lokalno memorišu na krajnjem uređaju posetioca stranice i tako omogućavaju prepoznavanje pri ponovnoj poseti našoj internet stranici. Pseudonimizovani profili korišćenja se bez posebne izričite saglasnosti odgovarajuće osobe ne dovode u vezu sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima.

9.1.4 Tapad

Sastavljanje izveštaja nezavisno od aplikacije i uređaja

Ova internet stranica prikuplja i koristi informacije nezavisno od aplikacije i uređaja u svrhu sastavljanja izveštaja. Internet stranica ne prikuplja lične podatke koji omogućavaju identifikaciju konkretne osobe, uključujući aplikacije i uređaje. Internet stranica koristi određene tehnologije za praćenje korisnika nezavisno od aplikacije i uređaja, uključujući sinhronizaciju kolačića i ID broja.

9.1.5 Snowplow

Ova veb stranica/aplikacija koristi Snowplow Opensource, analitičku tehnologiju kompanije Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Ujedinjeno Kraljevstvo). Pomoću analitičke tehnologije prikupljamo statističke podatke o korišćenju naše veb ponude. U sklopu korišćenja ovih veb stranica se prikupljaju i analiziraju informacije koje vaš internet pregledač prenosi. To se vrši preko tehnologije kolačića i takozvanih piksela, koji su integralni deo svake veb stranice. Tako prikupljeni podaci služe za kreiranje profila korišćenja koji predstavljaju osnovu za veb statistike. Pohranjivanje kolačića možete da sprečite odgovarajućim podešavanjem vašeg veb pregledača; međutim, moramo da Vam ukažemo na to da u tom slučaju eventualno nećete moći da koristite sve funkcije ove veb lokacije u punom obimu. Osim toga, možete da sprečite sakupljanje podataka koje su proizveli kolačići i koji se odnose na vaš način korišćenja internetskom stranicom usluge FlixMobility, kao i obradu tih podataka preko usluge FlixMobility tako da svoju reklamaciju pošaljete preko sledećeg linka: data.protection@flixbus.com

9.1.6 Webtrekk

Za statističku analizu veb stranica koristimo tehnologije kompanije Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Pomoću usluga kompanije Webtrekk prikupljamo statističke podatke o korišćenju naše veb ponude. Kompanija Webtrekk GmbH je od strane TÜV sertifikovana za oblast Web Controlling-a. Pri tom su akvizicija i obrada podataka praćenja posebno provereni i sertifikovani u pogledu usklađenosti sa zaštitom podataka i bezbednošću podataka. U sklopu korišćenja ovih veb stranica se prikupljaju i analiziraju informacije koje vaš internet pregledač prenosi. To se vrši preko tehnologije kolačića i takozvanih piksela, koji su integralni deo svake veb stranice. Mogućnost direktnog povezivanja sa konkretnom osobom je isključena u svakom trenutku. Tako prikupljeni podaci služe za kreiranje anonimnih profila korišćenja, koji predstavljaju osnovu za veb statistike. Podaci prikupljeni pomoću Webtrekk tehnologija se bez posebno date saglasnosti odgovarajuće osobe neće koristiti za ličnu identifikaciju posetilaca ovih veb stranica i ni u jednom trenutku neće biti povezani sa ličnim podacima o nosiocu pseudonima.
Prikupljanje i pohranjivanje podataka od strane kompanije Webtrekk može da se odbije u svakom trenutku tako da važi i ubuduće. U vezi s ovim i radi dodatnih informacija o zaštiti podataka u kompaniji Webtrekk učitajte sledeći link: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.1.7 Google AdWords

Za optimizaciju veb ponude, te preporuke za proizvode koristimo tehnologiju Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, „Google“) za kreiranje pseudonimizovanih profila korišćenja prilikom surfovanja internetom za posetioce veb stranice u marketinške svrhe. U tu svrhu se mogu koristiti kolačići koji omogućavaju ponovno prepoznavanje internet pregledača prilikom ponovne posete. Pohranjeno ponašanje pri surfovanju internetom se analizira putem algoritma, tako da se zatim preporuke za proizvode na bazi interesovanja mogu prikazati u obliku reklamnih banera odn. oglasa na veb stranicama trećih lica. Pseudonimizovani profili korišćenja se bez posebne izričite saglasnosti odgovarajuće osobe ne dovode u vezu sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima. Kreiranje pseudonimizovanih profila korišćenja za reklamiranje/oglašavanje na bazi interesovanja možete da opozovete u svakom trenutku, tako što učitate stranicu https://www.google.de/settings/ads. Dodatne informacije o reklamiranju na bazi interesovanja dobićete na http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.1.8 Google Analytics

Ova veb lokacija koristi Google Analytics, analitički veb servis kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na vašem računaru i omogućavaju analizu vašeg korišćenja veb lokacije. Osim toga, ova veb lokacija koristi Google AMP Client ID API, kako bi preko Google Analytics povezala aktivnosti korisnika na AMP stranicama sa aktivnostima korisnika na ne-AMP stranicama. Google Trackingcodes na ovoj internet stranici koriste funkciju „_anonymizeIp()“. Na taj način se IP adresa unutar zemalja članica Evropske Unije ili u drugim državama sporazuma o Evropskoj ekonomskoj zoni dalje obrađuje samo u skraćenom obliku, kako bi se isključila mogućnost direktnog povezivanja sa konkretnim osobama. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP adresa prenosi na server kompanije Google u SAD i tamo skraćuje. Po nalogu vlasnika ove internet stranice kompanija Google će ove informacije koristiti za analizu vašeg korišćenja veb lokacije, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i radi pružanja dodatnih usluga povezanih sa korišćenjem veb lokacije i interneta vlasniku veb lokacije. IP adresa koju u sklopu Google Analytics prenosi vaš internet pregledač ne povezuje se sa ostalim podacima kompanije Google. Pohranjivanje kolačića možete da sprečite odgovarajućim podešavanjem vašeg internet pregledača; međutim, moramo da Vam ukažemo na to da u tom slučaju eventualno nećete moći da koristite sve funkcije ove veb lokacije u punom obimu. Osim toga možete da sprečite slanje podataka (uklj. vašu IP adresu) koje generišu kolačići i koji se odnose na vaše korišćenje veb lokacije, kompaniji Google, kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google, tako što preuzmete i instalirate dodatak za internet pregledač koji je dostupan preko sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.2 Funkcionalni kolačići

9.2.1 Hotjar

U svrhu poboljšanja korisničkog doživljaja na našim internet stranicama koristimo softver kompanije Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Pomoću softvera možemo da merimo i analiziramo ponašanje korisnika (pokreti mišem, klikovi, unosi preko tastature, visina skrolovanja, itd.) na našim internet stranicama. U tu svrhu se na krajnje uređaje korisnika postavljaju kolačići i mogu se sačuvati podaci korisnika, kao npr. informacije internet pregledača, operativni sistem, vreme boravka na stranici, itd. Više o obradi podataka od strane kompanije Hotjar možete pronaći na http://www.hotjar.com/privacy. Možete da odbijete korišćenje servisa kompanije Hotjar na https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2.2 Google Optimize

Naš veb-sajt koristi servis za veb-analizu i optimizaciju „Google Optimize“, koji obezbeđuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (u nastavku teksta „Google Optimize“). Servis Google Optimize koristimo da unapredimo privlačnost, sadržaj i funkcije našeg veb-sajta tako što ćemo nove opcije i sadržaj učiniti dostupnim određenom broju naših korisnika i statistički ocenjivati promene u korišćenju. Google Optimize je podservis Google Analytics (pogledaj odeljak Google Analytics).

Google Optimize koristi kolačiće za bolje optimizovanje i analizu načina na koji koristiš naš veb-sajt. Podaci koje ovi kolačići generišu o tvom korišćenju našeg veb-sajta se obično šalju na Google server u SAD i tamo skladište. Google Optimize koristimo uz aktiviranu IP anonimizaciju, tako što u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma u Evropskom ekonomskom prostoru Google unapred skrati tvoju IP adresu. Samo u izuzetnim slučajevima IP adresa se prenosi na Google server u SAD i tamo se skraćuje. Google će ove podatke koristiti za ocenu tvog korišćenja našeg veb-sajta, sastavljanje izveštaja o testovima za optimizaciju i povezanim aktivnostima na veb-sajtu i pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnošću na veb-sajtu i korišćenju interneta.

Skladištenje kolačića možeš da sprečiš odgovarajućim podešavanjima svog internet pregledača. Takođe možeš da sprečiš sakupljanje generisanih podataka i prosleđivanje podataka u vezi sa tvojim korišćenjem našeg veb-sajta (uključujući tvoju IP adresu) Google-u, kao i obradu ovih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač sa sledećeg linka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Detaljnije informacije o sakupljanju i obradi podataka od strane Google-a naći ćeš u dokumentu o zaštiti privatnosti kompanije Google, kome možeš da pristupiš preko http://www.google.com/policies/privacy.

9.3 Marketinški kolačići

9.3.1 Facebook Custom Audiencies

Ova veb stranica koristi piksel za retargeting Custom Audiences društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomoću piksela za remarketing kompanija Facebook ima mogućnost da posetioce naše internet prezentacije koristi kao ciljnu grupu za reklamne oglase Facebook-Ads-a. U tu svrhu se na vašem računaru pohranjuje Facebook kolačić. Ostale informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane kompanije Facebook, kao i vaše mogućnosti za podešavanje zaštite vaše privatnosti možete da pronađete u smernicama za zaštitu podataka kompanije Facebook na https://facebook.com/policy.php i https://www.facebook.com/ads/settings. Korišćenje Custom Audiences možete da odbijete na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ ili za korisnike sa Facebook nalogom ovde.


10. Društveni dodaci

Naša veb stranica koristi društvene dodatke društvenih mreža Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California, 94043, USA , Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA i Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,CA 94025 USA.

Ti dodaci se nalaze na našoj stranici proizvoda i u početnom statusu su deaktivirani. Kliknite na odgovarajući taster, pa ćete u novom prozoru biti pozvani da se prijavite kod ponuđača društvene mreže. U tom slučaju će na vašem računaru biti pohranjen kolačić. Ako ne kliknete na taster ili niste prijavljeni kod ponuđača društvene mreže, kolačić neće biti pohranjen na vašem računaru.

Ako ste korisnik odgovarajućeg ponuđača društvenih mreža, prijavljeni ste i kliknete na taster, ta informacije će biti preneta u vaš profil kod odgovarajućeg punuđača društvenih mreža. Ako vršite interakciju sa dodacima, pritisnete na primer Facebook-taster „Sviđa mi se“ ili ostavite komentar, vaš internet pregledač će direktno preneti odgovarajući informaciju društvenoj mreži i ona će tamo biti pohranjena. Obim i svrha prikupljanja podataka te dalja obrada i korišćenje podataka od strane ponuđača, vaša prava i mogućnosti podešavanja radi zaštite vaše privatnosti opisani su u napomenama o zaštiti podataka sledećih ponuđača: