I. Opšti uslovi poslovanja i rezervacije

Datum: 07.03.2024

1 Oblast primene

1.1 Opšti uslovi poslovanja i posebni uslovi rezervacije se primenjuju na korišćenje veb-portala FlixBus (uključujući aplikacije za mobilne uređaje, koje su osmišljene tako da klijentima omoguće posećivanje tih veb-portala) i rezervacije putovanja u FlixBus.

1.2 Napominjemo da se ovi Opšti uslovi poslovanja i posebni uslovi rezervacije ne primenjuju na sledeća pitanja, koja su obuhvaćena zasebnim uslovima i odredbama:

a) FlixBus na svojim veb-portalima dozvoljava postavljanje i rezervacije usluga drumskog prevoza trećih strana koje vrše prevoznici trećih strana koje je kompanija FlixBus ovlastila da objavljuju i prikazuju određena putovanja na njenim veb-portalima, gde kompanija FlixBus nije ugovorni partner u vezi za rezervacijom karata („Ponude prevoznika sa vlastitom oznakom”). Ove ponude ne predstavljaju rezervaciju putovanja putem kompanije FlixBus, budući da u pogledu ovih ponuda kompanija FlixBus samo obezbeđuje rezervaciju Ponuda prevoznika sa vlastitom oznakom putem veb-stranica na adresi booking.flixbus.com ili putem aplikacija za mobilne uređaje, koje su osmišljene tako da klijentima omoguće posećivanje veb-stranice (zajedno „Platforma sa vlastitom oznakom”). Primenljivost Ponude prevoznika sa vlastitom oznakom će biti naznačena tokom postupka rezervacije preusmeravanjem sa veb-portala FlixBus na Platformu sa vlastitim oznakom. Pristup Klijenata Platformi sa vlastitom oznakom i uslovima i odredbama usluga koje pruža kompanija Flixbus i njeni partneri u vezi sa rezervacijom Ponuda prevoznika sa vlastitom oznakom na Platformi sa vlastitom oznakom je regulisan Uslovima i odredbama platforme sa vlastitom oznakom.

b) Na uslove i odredbe u pogledu prevoza putnika će se primenjivati posebni uslovi i odredbe koji zavise od relevantnog ugovornog prevoznika. Relevantni ugovorni prevoznik („Prevoznik”) i važeći uslovi i odredbe prevoza („Uslovi i odredbe prevoznika”) će biti naznačeni tokom postupka pretrage i rezervacije.

2 Ugovorna strana

Ugovorna strana za rezervacije putovanja (prodavac karata) i upotrebu onlajn portala je Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhen, u nastavku teksta Flix.

3 Komercijalna upotreba veb-portala

3.1 Stranice za poređenje cena mogu da budu deo pisanog sporazuma sa Flix u kojem Flix odobrava prijem, obradu i objavljivanje cena, kao i red vožnje Flix.

3.2 Zabranjeno je korišćenje veb-portala kompanije Flix u svrhe koje nisu lične ili su komercijalne. Upotreba automatizovanih sistema za izvlačenje podataka sa ovog veb-sajta za komercijalnu upotrebu („struganje sa ekrana“) je zabranjena. Flix zadržava pravo da preduzme mere protiv takvih prekršaja.

4 Plaćanje i vaučeri

4.1 Za plaćanje karata, u zavisnosti od oblika rezervacije, mogu se koristiti različiti načini plaćanja:

 • Onlajn: PayPal, direktno zaduživanje, kreditna kartica (MasterCard/Visa/Amex), SofortÜberweisung (instant prenos), iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Kod svih rezervacija zadržavamo pravo da isključimo određene tipove plaćanja i uputimo korisnike na druge tipove plaćanja.
 • U vozilima: gotovina.
 • Prodajna mesta/turističke agencije: sve naše agencije nude razne mogućnosti za plaćanje, a gotovinsko plaćanje je uvek moguće. Ukoliko je mesto prodaje prevozno sredstvo, vrste plaćanja mogu biti ograničene samo na gotovinu ili kreditnu karticu.

4.2 Specijalni uslovi kod plaćanja sa kreditnom karticom:

4.2.1 U slučaju kupovine kreditnom karticom, računi korisnika se zadužuju kada se rezervacija završi. Plaćanjem kreditnom karticom korisnici daju instrukciju svojoj kreditnoj instituciji u trenutku pravljenja rezervacije da obavesti kompaniju Flix ili jednu od njenih ovlašćenih partnera o punom imenu i adresi korisnika u slučaju povraćaja, da bi kompanija Flix mogla da ostvari svoje potraživanje.

4.2.2 Putnici imaju obavezu da plate troškove banke nastale u slučaju povraćaja u vezi sa plaćanjem kreditnom karticom. Mogu da postoje i troškovi otkazivanja. Putnici imaju priliku da dokažu da je naknada za povraćaj bila manja ili da nije postojala. U slučaju povraćaja, korisnici mogu da dobiju zabranu plaćanja kreditnom karticom privremeno ili trajno.

4.3 Ako Flix neuspešno potražuje uplatu, potraživanje će biti preneto na spoljnog pružaoca usluge naplate potraživanja radi dalje obrade. Kompanija Flix u tu svrhu može da prosledi sve potrebne lične podatke o dužniku ovom spoljnom pružaocu usluge.

4.4 Prebijanje potraživanja; pravo na zadržavanje

4.4.1 Kupci imaju pravo na prebijanje potraživanja samo u slučaju da njihova protivpotraživanja imaju zakonsku osnovu ili ako ih mi ne osporavamo i priznajemo. Osim toga, imaće pravo na zadržavanje ako i u meri u kojoj je njihova protivtvrdnja zasnovana na istom ugovornom odnosu.

4.4.2 U slučaju da korisnici kasne sa plaćanjem, sva postojeća potraživanja za isti ugovorni odnos dospevaju odmah.

4.5 Naknade za plaćanje

4.5.1 Ukupna cena karte koja je prikazana u Onlineshop_u sadrži eventualne naknade za plaćanje za način plaćanja koji ste odabrali a koje naplaćuju treća, naknade za plaćanje koje vi snosite kao i iznos zakonskog poreza na promet.

4.5.2 Za klijente koji odaberu način plaćanja koji podleže naplati naknade, naknada za plaćanje, uz PDV koji je odgovarajućeg procenta za celokupan sadržaj korpe, će se primeniti. U svakoj zemlji na raspolaganju se nalazi najmanje jedan besplatan i redovan način plaćanja.

4.6 Korišćenje vaučera:

4.6.1 Po jednoj rezervaciji može da se iskoristi samo 1 vaučer. Vaučeri mogu da se iskoriste samo onlajn ili preko partnerskih agencija.

Vaučeri koji imaju monetarnu vrednost, takozvani vrednosni vaučeri, mogu se iskoristiti za celokupnu korpu.

Vaučeri za popust sa procentualnom vrednošću ili vaučeri za besplatnu vožnju mogu da se iskoriste samo za kupovinu karte. Za prateće usluge (npr. naknade za uslugu, doplate za bicikle ili prtljag) ne može se dobiti popust sa navedenim vrstama vaučera.

4.6.2 Kampanje sa vaučerima koje sprovodi Flix u okviru marketinških aktivnosti i upotreba vaučera ograničeni su na 3 vaučera po osobi. Ako neko iskoristi više od 3 vaučera iz iste kampanje sa vaučerima, Flix može da otkaže sve rezervacije nakon prve 3 karte. Pravilo može da se stavi van snage kod određenih specijalnih promocija.

4.6.3 Vaučeri koji se izdaju besplatno u okviru marketinških aktivnosti ili kao gest dobre volje ističu nakon završetka pravljenja prve rezervacije.

4.6.4 Komercijalno korišćenje i posebno preprodaja vaučera nisu dozvoljeni i Flix će ih sankcionisati blokiranjem karata i/ili naplatom štete.

4.6.5 Plaćanje računa na kuponu je isključeno.

4.6.6 U slučaju prevare, pokušaja prevare ili sumnje u druge kriminalne radnje u vezi sa kupovinom, korišćenjem ili prenosom poklon-vaučera, Flix zadržava pravo da zatvori odgovarajući račun korisnika i/ili da zahteva alternativni način plaćanja i/ili da suspenduje vaučer. Neće biti prihvaćen zahtev da se dotični vaučer prihvati ili iskoristi.

4.6.7 U slučaju prevare, pokušaja prevare ili sumnje u druge nezakonite aktivnosti u vezi sa kupovinom, korišćenjem ili prenosom poklon-vaučera, Flix zadržava pravo da otkaže sve karte kupljene u celosti ili delimično korišćenjem takvog vaučera.

4.7 Korišćenje kodova vaučera Interflix-a:

4.7.1 Po jednoj rezervaciji se može upotrebiti maksimalno jedan kod vaučera. Kodovi vaučera se aktiviraju automatski u roku od 48h i mogu se upotrebiti samo online ili kod naših partnerskih agencija.

4.7.2 Kodovi vaučera se mogu iskoristiti tokom 3 meseca.

4.4.3 Moguće je rezervisati samo jedno direktno putovanje autobusom, osim ako je u pitanju redovna povratna karta ili povratna karta gde se putovanje nastavlja do drugog grada, a ne početka prvog putovanja. Direktno putovanje autobusom se odnosi na linije bez presedanja i menjanja autobusa od mesta polaska do mesta dolaska.

4.7.4 Vaučeri su personalizovani i ne mogu se menjati.

4.7.5 Promene datuma rezervacije se mogu izvršiti samo preko potrošačkog servisa. Storniranje je isključeno.

4.7.6 Komercijalna upotreba i, posebno, preprodaja vaučera nije dozvoljena, i Flix će je sankcionisati blokiranjem karata i /ili ostvarivanjem prava na naknadu štete.

4.7.7 Plaćanje bilo kakvog iznosa na kuponu će biti isključeno.

4.7.8 Svaka vožnja uz vaučer je zasebna i samostalna u odnosu na druge vožnje.

4.7.9 Putnik ima pravo da u roku od 14 dana odustane od kupoprodajnog ugovora. Obaveštenje o povlačenju mora biti dato u tekstualnom formatu.

4.8 Kampanje sa cenama

4.8.1 Kampanje sa cenama koje sprovodi Flix SE u okviru marketinških aktivnosti i kupovine karata sa popustom ograničene su na 3 karte po osobi. Ako jedna osoba kupi više od 3 karte iz iste kampanje sa cenama, Flix SE može da otkaže sve rezervacije nakon prve 3 karte. Pravilo može da se stavi van snage u okviru određenih specijalnih promocija.

4.8.2 Komercijalno korišćenje i posebno preprodaja karata nisu dozvoljeni i Flix SE će ih sankcionisati blokiranjem karata i/ili podnošenjem tužbi za naknadu štete.

4.8.3 U slučaju prevare, pokušaja prevare ili sumnje na druge nezakonite aktivnosti u vezi sa kupovinom, povraćajem ili prenosom karata, Flix SE zadržava pravo da zatvori odgovarajući nalog korisnika i/ili da zahteva alternativni način plaćanja i/ili da suspenduje karte. Flix SE neće prihvatiti zahteve da se dotična karta odobri ili da se izvrši povraćaj.

4.8.4 U slučaju prevare, pokušaja prevare ili sumnje na druge nezakonite aktivnosti u vezi sa kupovinom, povraćajem ili prenosom karata, Flix SE zadržava pravo da otkaže sve kupljene karte u celosti ili delimično putem povraćaja takve karte.

4.8.5 Karte kupljene na promociji, koje su podložne promenama nakon isteka promocije, kupuju se po punoj ceni primenljivoj na dan vožnje/karte.

5 Storniranje i promena datuma rezervacije

5.1 Promena datuma rezervacije zahteva prethodno storniranje vožnje. Storniranje može da se izvrši pre polaska (prema tačkama 5.2 do 5.5) ili nakon što se karta ne iskoristi (prema tački 5.6.). Izmena ili storniranje rezervacije kod vozača nisu moguće.

5.2 Otkazivanje nakon kojeg sledi nova rezervacija (npr. sa promenom reda vožnje, vremena polaska, datuma putovanja) može da se izvrši samo na FlixBus veb-sajtovima ili u partnerskim agencijama i na prodajnim mestima Flix kompanija do 15 minuta pre vremena polaska po redu vožnje. Putovanje u oba smera se smatra jednom rezervacijom.

5.3 U slučaju storniranja sa novom rezervacijom dobija se takozvani storno-vaučer. Ovaj storno-vaučer važi 12 meseci od datuma izdavanja i ovlašćuje putnika da u tom vremenskom roku izvrši novu rezervaciju u visini vrednosti vaučera. Ukoliko cena nove rezervacije prelazi vrednost vaučera, plaća se razlika u ceni. Ako je cena niža, preostali iznos storno-vaučera ostaje sačuvan i može se iskoristiti odn. potrošiti prilikom sledeće rezervacije. Kod vremenski ograničenih akcijskih ponuda može doći do odstupanja od ovih pravila. To je detaljnije regulisano specijalnim uslovima akcijskih ponuda koji mogu da se provere na internetskim portalima.

5.4 Po postupku storniranja pravljenjem nove rezervacije naknada za storniranje plaća se po storniranom putovanju i po putniku. Storno-vaučer se izdaje u visini cene karte, umanjen za troškove procedure storniranja. U slučaju promene imena puntika, mora se platiti razlika ako je u međuvremenu porasla cena vožnje. Promena telefonskog broja je besplatna.

5.5 Ako se za rezervaciju koristi vaučer dobijen usled otkazivanja, za novo putovanje će takođe važiti isti uslovi i odredbe za otkazivanja.

5.6 Ako se karta za putovanje ne iskoristi kada je prevoznik jedna od podružnica Flix kompanija, onda se na zahtev iznos za cenu vožnje vraća zajedno sa kartom, umanjen za naknadu za obradu po putniku i vožnji, ako putnik ne može da dokaže da nije naneta šteta ili da je šteta manja od datog iznosa. Teret dokazivanja za kartu koja nije iskorišćena leži na putniku. Karta važi za jednog putnika i jednu vožnju. Linije sa presedanjem (vezane linije) smatraju se jednom vožnjom. Zahtev se može podneti neformalno u roku od 3 meseca. Zahtev treba da se pošalje kompaniji Flix ili FlixBus DACH, poštom na adresu Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich ili FlixBus DACH GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin. Naknada za obradu se smanjuje na iznos od 200 EUR (ili iznosa u odgovarajućoj valuti) po putniku i vožnji, plus provizije banke za prenos, ako je prevoznik kompanije Flix SE ili FlixBus DACH GmbH i ako je zahtev upućen u roku, najkasnije u roku od nedelju dana nakon prestanka važenja karte. Stoga, iznos naknade za obradu se zasniva na vremenu koje je proteklo od polaska u trenutku kada je podnet zahtev za refundaciju. 5.6 se ne odnosi na karte koje izdaje FlixTrain GmbH. 

5.7 Sve gore navedene naknade za obradu, naknade za storniranje i eventuelne naknade za prenos ne plaćaju se ako se refundacija zahteva iz razloga za koje odgovaraju Flix SE ili FlixCompanies. Uplata naknade za prevoz umanjena za eventuelne naknade za obradu kao i eventualne naknade za prenos izvršava se isključivo na račun koji je klijent naveo prilikom naručivanja, a kod plaćanja kreditnom karticom na njegov račun kreditne kartice.

5.8 Neće se primenjivati odstupajuće politike u bilo kojim uslovima i odredbama prevoznika.

6 Naknada za uslugu

[Nije primenljivo]

7 Mesto sudske nadležnosti

Za trgovce, pravna lica i fizička lica, za koje ne važi opšta jurisdikcija u Nemačkoj, kao i za pojedince koji su preselili mesto boravka u inostranstvo nakon zaključivanja ugovora o prevozu, i čije boravište u vreme preduzimanja radnji nije poznato, je Minhen.

8 Neefektivne odredbe

Ukoliko pojedinačne odredbe ovih Opštih uslova poslovanja i posebnih uslova rezervacije postanu u celosti ili delimično nevažeće ili ništave, to, u principu, neće uticati na efikasnost ugovora u celini.
 

II Odstupajući propisi u nekim zemljama

1. Švedska

 • za 4.1: U Švedskoj se u vozilima primaju samo uplate karticama (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Pored toga, u Švedskoj karta može da se kupi kod vozača preko mobilnih sistema za plaćanje baziranih na NFC tehnologiji. (npr. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2. Poljska

 • za 4.1: U vozilima se primaju samo uplate karticama (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) i BLIK sistemom za linije kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o.
 • za 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Ovi propisi se ne primenjuju na linije kojima upravlja FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • za 5.1: Otkazivanje se ne može izvršiti nekorišćenjem karte i dobijanjem naknadne refundacije za linije kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o. ili bilo koji Prevoznik sa registrovanom kancelarijom u Poljskoj.
 • za 5.4: Naknada za otkazivanje se ne primenjuje na vožnje koje obavlja FlixBus Polska sp. z o.o. ili bilo koji Prevoznik sa registrovanom kancelarijom u Poljskoj.
 • za 6: Za plaćanja u poljskim zlotima naknada za uslugu je 2,99 PLN.

3. Češka Republika

 • za 5.4: Naknada za otkazivanje se ne odnosi na iznos za karte plaćene u češkim krunama.
 • za 7: Za svaki mogući spor između samoregulatorne organizacije FlixBus CZ i putnika nadležan je sud u  Češkoj Republici.

4. Ujedinjeno Kraljevstvo

 • za 5.6: Refundiranje karte nakon isteka roka karte se ne može primeniti na vožnje u Ujedinjenom Kraljevstvu koje obavlja FlixBus UK Limited ili bilo koji Prevoznik sa registrovanom kancelarijom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

5. Francuska

 • za 5.6: Refundiranje karte nakon isteka roka karte se ne može primeniti na vožnje u Francuskoj koje obavlja FlixBus France SARL ili bilo koji Prevoznik sa registrovanom kancelarijom u Francuskoj.

6. Portugal

 • za 5.6: Refundiranje karte nakon isteka roka karte se ne može primeniti na vožnje u Portugaliji koje obavlja FlixBus Portugal Unipessoal LDA ili bilo koji Prevoznik sa registrovanom kancelarijom u Portugaliji.

7. Ukrajina

 • za 4.5.1: Ukupna cena karte navedena u onlajn prodavnici obuhvata sve naknade za plaćanje koje naplaćuju nezavisni pružaoci usluga (na strani kompanije FlixBus) za način plaćanja koji ste izabrali i koje morate platiti, kao i zakonom propisani porez na promet.
  Bez obzira na to da li je ovde drugačije navedeno, ukupna cena koja je navedena u onlajn prodavnici i koju plaća klijent ne može uključivati nikakve naknade banke i/ili finansijske institucije klijenta, koje se prema relevantnim politikama ili zakonima povezanim sa tom bankom/finansijskom institucijom mogu dodatno naplatiti bez saznanja i angažovanja kompanije FlixBus, a do kojih je, između ostalog, došlo zbog dvostruke konverzije koju primenjuje relevantna banka/finansijska institucija klijenta. Stoga su Strane saglasne i potvrđuju da ukupna cena koju plaća klijent može podrazumevati dodatne naplate, a da kompanija FlixBus sa takvim dodatnim troškovima nije povezana niti je za njih odgovorna.

8. Danska

 • za 4.1: U Danskoj nije moguće plaćanje karata u vozilu.