I. Za Flix kompanije: Opšti uslovi prevoza

Datum: 29.02.2024.

1  Primena ovih uslova

Uslovi prevoza važe za prevoz putnika u mreži autobuskih linija na kojima prevoz organizuje FlixBus. Vozila služe za prevoz putnika.

1.1 U slučaju da su prevoznici partnerske kompanije, za njih važe samo njihovi Opšti uslovi prevoza i poslovanja. Ovim dokumentima je moguće pristupiti na veb-sajtovima partnerskih kompanija. Želimo da vam skrenemo pažnju na činjenicu da su oni možda dostupni samo na engleskom. Partnerske kompanije ne obavljaju prevoz putnika pod brendom FlixBus, osim na liniji 96 Beč – Grac i na liniji X96 Aerodrom Beč – Grac, na kojima vozi Dr. Richard Linien & Co KG.

2  Pravo na prevoz

2.1 Pravo na prevoz postoji u slučaju da je zaključen ugovor o prevozu.

2.2 Potvrda rezervacije (vidi tačku 3.1) ovlašćuje putnika za vožnju na relaciji između mesta polaska i mesta destinacije koja su označena na karti. Kasniji ulazak ili prevremeni izlazak iz prevoza nije dozvoljen iz zakonskih razloga.

2.3 U slučaju rezervacija koje se rade u vozilu, obaveza izvršenja postoji samo u slučaju da ima dovoljno slobodnih meta za čitav tok putovanja.

2.4 U slučaju stanica na koje se staje na zahtev, obaveza izvršenja postoji samo u slučaju da je putovanje rezervisano od ili do ove stanice, u odgovarajućem roku za rezervisanje unapred. Stanice na koje se staje na zahtev označene su kao takve u odgovarajućem redu vožnje. Odgovarajući rokovi za rezervisanje unapred navedeni su u relevantnom redu vožnje.

3  Karte, naknada za prevoz

3.1 Za uslugu prevoza plaćaju se definisane cene prevoza. Flix u tu svrhu izdaje karte. Potvrda o rezervaciji, bilo štampana ili prikazana u elektronskom obliku (PDF datoteka) i važeća zvanična lična isprava sa fotografijom čine kartu. Ako se rezervacija radi u vozilu, pisana ili štampana priznanica je i potvrda o plaćanju i potvrda o rezervaciji. Karta važi za jednog putnika i jednu vožnju. Linije sa presedanjem smatraju se jednom vožnjom. Ime i prezime putnika i, ako je primenjivo, datum rođenja, moraju se uneti tokom procesa rezervisanja. Ime putnika se upoređuje sa listom rezervacija koja se prikazuje na mobilnom telefonu vozača ili zaposlenih na autobuskoj stanici, na osnovu trenutne situacije sa rezervacijama, da bi se utvrdilo da li postoji pravo na prevoz. Ovaj postupak se po mogućnosti obavlja skeniranjem karte.

3.2 Putnik ima obavezu da izvrši rezervaciju pre polaska. Ulazak u putničku kabinu u vozilu dozvoljen je samo sa važećom potvrdom o rezervaciji.

3.2.1 Putovanja mogu da se rezervišu onlajn na veb-portalima, preko aplikacija kompanije Flix za mobilne telefone, u partnerskim agencijama, u vozilima (na redovnim linijama) i na nekim autobuskim stanicama koje imaju zaposlene. Rezervisanje u vozilima moguće je samo u slučaju da ima dovoljno slobodnih mesta za čitav tok putovanja. Zato se preporučuje kupovina unapred (onlajn, preko aplikacije ili agencije).

3.2.2 Potvrda o rezervaciji (detalji o porudžbini) se čuva, može da se otvori preko početne stranice i takođe može da se pošalje putniku e-mail-om ako je potrebno.

3.2.3 Svaki putnik sa važećom kartom ima pravo na sedište. Putnici sa decom i osobe sa ograničenom pokretljivošću imaju prednost kod izbora sedišta.

3.3 Kupovina karata onlajn:

3.3.1 Predstavljanje proizvoda na onlajn prodajnom mestu preko interneta i aplikacije za pametni telefon ne predstavlja pravno obavezujuću ponudu, već neobavezujući onlajn katalog koji poziva potencijalne putnike da pošalju ponude. Klikom na dugme „Rezerviši“/„Plati“, šalje se obavezujuća porudžbina za robu u korpi za kupovinu. Karta važi za jednog putnika i jednu vožnju. Linije sa presedanjem smatraju se jednom vožnjom. Potvrda o prijemu porudžbine se izdaje odmah nakon slanja preko automatske i-mejl potvrde. Ugovor o prevozu se ne smatra zaključenim dok Flix ne prihvati porudžbinu izdavanjem potvrde o prihvatanju. Ova potvrda o prihvatanju može da se izda u vidu automatskog e-mail-a sa potvrdom ili odvojeno u kasnijoj fazi.

3.3.2 Aktuelna tehnologija znači da prenos podataka preko interneta ne može da bude garantovano bez grešaka i/ili sa trajnim pristupom. Nije moguće razviti i upravljati računarskim programima (softver) i sistemima za obradu podataka (hardver) na apsolutno besprekoran način i isključiti sve nepredvidive faktore koji mogu da se jave u vezi sa 'internet' medijem. Zbog toga Flix ne daje nikakve garancije za konstantan, neprekidan pristup veb-sajtu i tehničkim sistemima. Zbog tehničkih karakteristika interneta nije moguće garantovati konstantnu dostupnost opcija za onlajn rezervisanje. Ne postoji pravo na uštedu ili cenu sa popustom u slučaju da, zbog tehničkih problema, sistem ponovo bude dostupan kasnije, ali na vreme (npr. period prodaje unapred).

3.3.3 Statutorne odredbe koje se odnose na pravo na otkazivanje u slučaju daljinskih ugovora neće se primenjivati kada su u pitanju ugovori o prevozu zaključeni onlajn, putem daljinske prodaje i u slučaju da operater preuzima, po zaključenju ugovora, da pruži uslugu u određenom vremenskom periodu ili u ugovorom definisanom vremenskom periodu. Ovo je u suprotnosti sa onlajn poštanskim poslovanjem. Međutim, navedeno se ne odnosi na naše opšte uslove prevoza i poslovanja koji se odnose na otkazivanja.

3.4  Prodajna mesta sa osobljem:

Prodajne agencije, prodajna mesta i odeljenje korisničke službe Flix kompanija mogu da naplate naknadu za uslugu da bi izvršili rezervaciju za Vas ili je otkazali. Agencijska provizija za prodajno mesto zavisi od lokacije prodajnog mesta.

3.5 Naplata prevoza:

3.5.1 Ne postoji pravo na rezervaciju svih raspona cena ili kvota za bilo koji oblik pravljenja rezervacije. Posebno se uštede i promotivne cene samo delimično rezervišu onlajn.

3.5.2 Naknada za prevoz se odnosi samo na prevoz osoba, ostale usluge kao što su na primer rezervacija sedišta i prevoz bicikala, dodatnog ili posebnog prtljaga, posebno se naplaćuju.

3.5.3 Za snižene cene važe specifični preduslovi za rezervaciju. Objavljivanje uslova prodaje za pojedinačne linije biće u tom smislu odlučujuće.

4  Nevažeće karte

Putnik je obavezan da pokaže i kartu i važeću ličnu ispravu sa fotografijom kada to od njega traže zaposleni Flix kompanija tokom nasumičnih kontrola karata radi potvrde važenja karte.

5  Povišene cene prevoza

5.1 Putnici imaju obavezu da plate povišenu cenu prevoza u slučaju da se u vozilu nađu bez rezervacije za dato putovanje, koja je urađena ili unapred ili po ulasku u vozilu.

5.2 Putnici koji tokom provere ne pokažu važeću rezervaciju imaju obavezu daju svoje tačne lične podatke i identifikuju se na zahtev.

5.3 Povišena cena prevoza je dvostruka cena redovne cene prevoza za pređeno rastojanje po putniku, ali najmanje 60 €, plus cena preostalog rastojanja do odredišta na koje putnici putuju. Ako putnici ne mogu da potvrde pređeno rastojanje, za izračunavanje povišene cene prevoza uzima se početna tačka linije.

5.4 Povišena cena prevoza mora da se plati odmah ili najkasnije 2 nedelje od prijema zahteva za plaćanje u tekstualnom obliku. Kada ovaj rok istekne, naplatiće se naknada za obradu od 5 € za svaki pisani zahtev za plaćanje, pod uslovom da putnik ne može da dokaže da su troškovi nepostojeći ili da su niži. Flix kompanije zadržavaju pravo da preduzmu dalje mere u smislu podnošenja građanske i/ili krivične tužbe.

6  Red vožnje

6.1 Zadržavamo pravo na izmene odobrenog i objavljenog reda vožnje, datuma, ruta i cena zbog opravdanih razloga, naročito zbog sprovođenja odluke vlasti koje izdaju dozvole.

6.2 Ako je objavljen red vožnje označen sa „zavisi od zvaničnog odobrenja“, još uvek nije završen postupak dobijanja licence za uključivanje tih transportnih veza u objavljen red vožnje za te linije (veza, stanica, datum putovanja, cena karte itd.).

6.3 Izmene reda vožnje koje stupaju na snagu po zaključenju ugovora i za koje prevoznik nije odgovoran (npr. dugoročni efekti prirodnih katastrofa ili trajna gradilišta) ne daju pravo putnicima da zahtevaju kompenzaciju sve dok te izmene samo neznatno odstupaju od prvobitno dogovorenih termina polaska i dolaska, tj. maksimalno do 2 sata. Veće izmene reda vožnje daju pravo putnicima da besplatno odustanu od ugovora o prevozu. Da bi to uradili, putnici treba da kontaktiraju info telefon korisničke službe:

 • Pozivi iz Nemačke i Švajcarske (nemačka fiksna mreža): +49 30 300 137 300
 • Pozivi iz Austrije (austrijska fiksna mreža): +43 820 910 340
 • Pozivi iz Italije (italijanska fiksna mreža): +39 (02) 947 59 208
 • Pozivi iz Francuske (francuska fiksna mreža): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Pozivi iz Velike Britanije (britanska fiksna telefonija): +44 1491 502156
 • Pozivi iz Hrvatske (hrvatska fiksna telefonija): +385 1 300 0803
 • Pozivi iz Danske (danska fiksna linija): +45 35 15 40 55
 • Pozivi iz Švedske (švedska fiksna mreža): +46812411600
 • Pozivi iz Poljske (poljska fiksna mreža): +48 22 307 93 34
 • Pozivi iz Mađarske (mađarska fiksna linija): +36 1 701 04 78
 • Pozivi iz Rumunije (rumunska fiksna linija): +4 0373 808 000
 • Pozivi iz Ukrajine (ukrajinska fiksna linija): +38 044 228 1473*

ili da pošalju e-mail na usluga@flixbus.rs. U ovim slučajevima putovanje ne sme biti započeto. Ovo ne utiče na ostala prava putnika.

7  Početak putovanja

7.1 Putnicima se preporučuje da dođu na mesto polaska 15 minuta pre početka putovanja.

7.2 Pravo na prevoz i rezervisano putovanje u suprotnom može da se dodeli nekom drugom ako putnici nisu prisutni u zakazano vreme i na mestu polaska za rezervisanu liniju.

7.3 Ako su putnici SMS-om, e-mail-om ili u drugoj pisanoj formi obavešteni o velikom kašnjenju, onda će se gubitak prava na prevoz u slučaju odsustva putnika računati samo od odloženog vremena polaska navedenog u SMS-u ili e-mail-u.

7.4 Ime putnika mora da odgovara imenu na listi sa rezervacijama koja je prikazana na mobilnom telefonu vozača ili zaposlenih na autobuskoj stanici na osnovu aktuelne situacije sa rezervacijama da bi se utvrdilo da li postoji pravo na prevoz. Ovaj postupak se po mogućnosti obavlja skeniranjem karte. U specijalnim slučajevima putnik mora na zahtev da se identifikuje vozaču i zaposlenima pokazivanjem štampane ili elektronske (PDF fajl) potvrde o rezervaciji, kao i važeće zvanične lične isprave sa fotografijom (lična karta, pasoš sa važećom vizom ako je potrebno).

8  Presedanja

8.1 U načelu, objavljene usluge po redu vožnje su direktne linije. U nekim slučajevima može biti neophodno presedanje.

8.2 Ako je predviđeno presedanje, Flix kompanije garantuju putnicima nastavak prevoza do rezervisanog odredišta. Flix kompanije nude alternativni prevoz u slučaju da linijski autobus ne može da sačeka autobus koji kasni u izuzetnim slučajevima. U nekim slučajevima, ovo može da bude autobus drugih kompanija, automobil ili železnica. Putnik nema pravo da zahteva određen vid transporta. U slučaju da je odredište daleko ili da ne postoji prihvatljiva alternativna veza, pa putnik mora da nastavi putovanje sledećeg dana, nudi mu se besplatan smeštaj u hotelu srednje klase.

8.3 Propis opisan iznad važi samo u slučajevima u kojima je putnik sa Flix rezervisao direktnu liniju. Ako su putnici rezervisali pojedinačne linije i kombinovali ih da dobiju putovanje sa presedanjima, oni snose rizik u slučaju da veza izostane. Zahtevanje alternativnog prevoza ili hotelskog smeštaja ne postoji u ovim slučajevima. Međutim, Flix ili Flix kompanije uložiće sve razumne napore da obaveste putnike o alternativnim vezama.

8.4 Prelazak na usluge koje ne organizuju Flix kompanije ne može se garantovati.

9  Opšte obaveze putnika

9.1 Moraju se poštovati uputstva koja izdaju vozači i prateće osoblje.

9.2 Vozači i otpremnici imaju ovlašćenje da isključe lica sa putovanja ako su ona očigledno opijena ili pod dejstvom droga. Isto važi i za putnike koji ugrožavaju bezbednost saputnika iz drugih razloga ili koji znatno narušavaju dobrobit istih. Pravo na zahtev da se obezbedi alternativni prevoz ne postoji u ovim slučajevima.

9.3 Pušenje u autobusu nije dozvoljeno. Zabrana se takođe odnosi na e-cigarete.

9.4 Putnici su odgovorni za izazvane štete u ili na autobusu svojim nemarom.

9.5 Putnici koji zaprljaju autobus, bilo namerno ili zbog nemara, obavezni su da Flix kompanije plate troškove čišćenja od najmanje 100 €, pri čemu putnik ima pravo da pruži dokaze da šteta nije izazvana ili da je dotična šteta znatno manja od pomenutog iznosa.

9.6 Prevoznici mogu da otkažu ugovor o prevozu bez obaveštenja u slučaju da se putnik ponaša na način koji, uprkos (verbalnom) upozorenju, toliko ometa da više nije razumno da prevoznik i/ili ostatak putnika nastave putovanje. Ovo se takođe odnosi na slučaj da se putnik ne pridržava objektivno opravdanih uputstava (npr. bezbednosna uputstva). U ovom slučaju prevoznik ima pravo da zadrži novac od karte. Iznimka je otkazivanje putnika koji se razbolio zaraznom bolesti prema čl. 3 odl. 1 br. 2 Opštih uslova prevoza za tramvajski i autobuski prevoz (njem. VO-ABB). U tom slučaju putnik ima pravo na refundaciju kompletne cijene vožnje.

9.7 Svi putnici imaju obavezu da koriste sigurnosne pojaseve u okvirima statutornih propisa, ako ih autobus ima.

9.8 U slučaju pauza/zaustavljanja ili policijskih kontrola putnici su obavezni da napuste autobus na zahtev vozača ili pomoćnog osoblja. Putnik je obavezan da poštuje dužinu pauza koju odrede vozač i pomoćno osoblje. Osoblje ima pravo da nastavi vožnju ako se putnik ne vrati u autobus kada istekne vreme određeno za pauzu i nije odgovorno za odsustvo putnika nakon isteka vremena za pauzu.

10  Specifične obaveze putnika u vezi sa međunarodnim linijama

10.1 Svaki putnik koji želi prevoz preko bilo koje međunarodne granice lično je odgovoran da se pridržava svih zakona i propisa u vezi sa neophodnim putnim dokumentima, vizama, stranim valutama, carinom i zdravstvenim osiguranjem. Kompanija FlixBus nije odgovorna ni za kakve propuste koji su posledica putnikovog nepridržavanja ovih zakona i propisa, čak i ako se oni promene nakon rezervacije.

10.2 Svaki putnik koji želi prevoz preko bilo koje međunarodne granice odgovoran je da sa sobom nosi sve neophodne putne dokumente i da poštuje zakone svake zemlje, uključujući zemlju odakle putuje, kroz koju putuje i u koju putuje.

10.2.1 Kada je reč o državljanima Evropske unije, posebno Norveške i Islanda, lična karta je prihvaćena kao putni dokument; državljani svih drugih nacionalnosti moraju imati pasoše.

Ovo, konkretno, ne uključuje: boravišne dozvole (koje ne omogućavaju prelazak preko granice), vozačke dozvole, članske karte biblioteka, studentske kartice, kartice zdravstvenog osiguranja i slične dokumente.

10.2.2 Putnicima se preporučuje da lično provere zahteve za ulaz i putovanje do zemlje odredišta ili kroz tranzitne zemlje tako što će stupiti u kontakt sa odgovarajućim ambasadama ili konzulatima i posetiti veb-sajt europa.eu na: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. Kompanija FlixBus nije odgovorna za bilo kakve posledice ako putnici nemaju važeće putne dokumente tokom putovanja.

10.3 Pre svakog polaska, putnik koji putuje u međunarodnom saobraćaju ima obavezu da vozaču i uslužnom osoblju pokaže neophodnu putnu dokumentaciju za prelazak preko granice. Vozači i uslužno osoblje letimičnom proverom kontrolišu da li putne isprave odgovaraju osobama, odnosno putnicima koji ih pružaju na uvid.

10.4 FlixBus zadržava pravo da odbije ukrcavanje putnika ako putnik nije u stanju da pruži na uvid bilo koji putni dokument kako je navedeno u Odeljku 10.2.1.

10.5 U skladu sa članom 10.4, FlixBus nije dužan da izvrši punu ili delimičnu naknadu cene karte ili da izvrši bilo kakav oblik nadoknade.

10.6 Prtljag/koferi ostaju otključani kako bi se ubrzao proces carinjenja.

10.7 Putnici su dužni da sa sobom nose samo robu koja je po prirodi i količini oslobođena carine.

11  Deca i maloletnici

11.1 Deca između 0 i 3 godine smeju da se prevoze samo na sedištima za bebe. One se pri vožnji moraju pričvršćivati pomoću sigurnosnih pojaseva montiranih u autobusu. Sedišta za bebe moraju imati mogućnost pričvršćivanja pojasevima u dve tačke i moraju ih doneti osobe u pratnji beba.

11.2 Deca i maloletnici mlađi od 10 godina moći će se na svim domaćim i međunarodnim linijama prevoziti samo ako ih u toku vožnje prati odrasla osoba.

11.3 Deca i maloletnici starosti između 10 do 14 godina smeju da putuju bez pratnje kada je zakonski staratelj tokom procesa rezervisanja potvrdio da je maloletnik sposoban i u stanju da putuje sam i bez nadzora. Flix, Flix kompanije i njihovi partneri izričito ne preuzimaju nikakvu obavezu nadzora nad maloletnim licem/ima. Deca koja putuju sama, ne mogu se prevoziti u noćnim vozovima ili preko nacionalnih granica. Takođe, za svu deca koja putuju sama isključena su putovanja sa presedanjem.

11.4 Tinejdžeri od 15 godina mogu da putuju sami. Kod međunarodnih linija, zakonski staratelji moraju osigurati da adolescenti kod sebe imaju sve dokumente i legitimacije potrebne za prelazak granice (vidi paragraf 11.2).

11.5 Deca putuju po nižoj tarifi. Ovo važi za decu i maloletnike mlađe od 15 godina. Ako je raspoloživa promotivna tarifa manja od niže tarife, dete će automatski dobiti povoljniju tarifu.

12  Putnici sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću

12.1 U principu se prevoze sva lica, bez obzira da li imaju invaliditet ili su ograničeni u njihovoj pokretljivosti. Lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću dobijaju od FlixBus-a onu pomoć koja leži u domenu odgovornosti prevoznika u skladu sa Prilozima Ia i b Uredbe (EU) 181/2011.

12.1.1 U Češkoj, osobe sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću putuju po nižoj tarifi, pod uslovom da imaju važeću ZTP ili ZTP/P kartu izdatu u Češkoj

12.2 Lica u pratnji, kao i psi koji prate lica sa invaliditetom i slepa lica

12.2.1 Lice u pratnji će biti besplatno prevezeno, ako je dokazana potreba za stalnom pratnjom. Dokaz se obezbeđuje pokazivanjem odgovarajućeg dokumenta prilikom započinjanja putovanja, u kome je evidentirana potreba za stalnom pratnjom, npr. u Nemačkoj, legitimacija lica sa teškim invaliditetom ili medicinski atest.

12.2.2 Da bi se osigurala izvodljivost prevoza osoba sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, kao i njihove pratnje, neophodno je da nas putnik obavesti o svojim potrebama pre rezervacije. (vidi tačku 12.5.3).

12.2.3 Psi-vodiči za invalide i slepe, koje moraju uz sebe imati lica sa invaliditetom, biće prevezeni besplatno, pod uslovom da je podnet dokaz u vidu važeće legitimacije za teške invalide ili odgovarajućeg sertifikata (vidi 12.2.1). Ove životinje su oslobođene obaveze nošenja korpe.

12.2.4 Da bi se osigurala mogućnost prevoza pratnje ili psa-vodiča, neophodno je da putnik obavesti službu za korisnike telefonskim putem o svojim potrebama pre rezervacije i najkasnije 36 sati pre polaska.

12.3 Stajališta/autobuske stanice

Flix kompanije ne utiču na infrastrukturno stanje i, prema tome, na uređenost stajališta i autobuskih stanica u skladu sa potrebama lica sa invaliditetom, zbog čega se u tom smislu ne može dati nikakva garancija. Odgovornost za ovo leži na odgovarajućem operateru stanice.

12.4 Odbijanje prevoza

12.4.1 Ako nije fizički moguće, zbog konstrukcije vozila ili infrastrukture, uključujući autobuske stanice i autobuska stajališta, da se bezbedno i na operativan način izvede ulazak, izlazak ili prevoz lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću, zadržava se pravo na odbijanje rezervisanja, izdavanje ili na drugi način obezbeđivanje karte ili primanje u vozilo. U tom slučaju, dotično lice će biti obavešteno o bilo kom prihvatljivom alternativnom prevozu servisom neke od Flix kompanija.

12.4.2 Zbog konstrukcije vozila, prevoz je trenutno moguć samo ako lica sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću mogu da putuju samostalno i bez tuđe pomoći. Putnik može zatražiti da ga prati drugo lice po njegovom izboru, koje je u stanju da pruži pomoć koja je potrebna licu sa invaliditetom ili licu sa smanjenom pokretljivošću, kako bi otpali takvi razlozi. Takav pratilac će biti besplatno prevezen; ako je izvodljivo, dobiće mesto pored lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću.

12.4.3 Odgovarajući putnik će odmah i, na zahtev, u pisanom obliku, u roku od pet radnih dana od prijema zahteva, biti obavešten o razlozima za odbijanje prevoza.

12.4.4 Ukoliko je proveren prevoz putnika sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću te ako je izdata karta i putniku je ipak odbijen prevoz, putnik i njegova pratnja imaju sledeći izbor: (a) naknadu troškova i, po potrebi, što je moguće najranije, povratna vožnja na prvu početnu tačku putovanja kako je navedeno u ugovoru o prevozu ili (b) ako je to izvodljivo, nastavak putovanja ili dalje putovanje sa izmenjenom rutom preko odgovarajuće alternativne prevozničke usluge do odredišta navedenog u ugovoru o prevozu.

12.5 Prevoz invalidskih kolica odn. pomoćnih sredstava za hodanje

12.5.1Putnici sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću imaju pravo na besplatan prevoz sklopivih invalidskih kolica ili pomoćnih sredstava za hodanje u prtljažniku autobusa. Zbog bezbednosti invalidska kolica moraju da budu preklopiva i bez električnog pogona.

12.5.2 Osim toga, bez obzira na datum proizvodnje, sva invalidska kolica koja su potrebna u putničkom prostoru moraju imati mesta za pričvršćivanje, tzv. tačke vezivanja, u skladu sa DIN 75078-2 i imati odobrenje proizvođača prema DIN EN 12183 ili 12184. Ispunjenje propisanih standarda za prevoz mora se potvrditi u obrascu poslatom pre rezervacije. (vidi tačku 12.5.4).

12.5.3 Da bi se proverila mogućnost prevoza, od putnika se traži da pre rezervacije telefonski informiše službu za kupce o tačnom tipu konstrukcije kolica ili drugih pomoćnih sredstava za hodanje 14 dana, ali najkasnije 7 dana (za prevoz u putničkom prostoru) ili 36 sati (za prevoz u prtljažnom prostoru) pre polaska.

12.5.4 Putnik potvrđuje da su invalidska kolica funkcionalna i tehnički konstruisana tako da se mogu bezbedno koristiti tokom vožnje. Invalidska kolica su u skladu s trenutno važećim bezbednosnim zahtevima. Prevoz u invalidskim kolicima može se odbiti ako postoje značajne indicije da bezbedan prevoz nije moguć ili da je doveden u pitanje. Prevoznik ne snosi odgovornost za štetu nastalu zbog lošeg tehničkog stanja invalidskih kolica.

13  Rezervacije sedišta

13.1 Rezervacija određenog sedišta

13.1.1 Na nekim FlixBus putovanjima, određeno sedište se može rezervisati kada pravite rezervaciju na našim veb stranicama, u pridruženim agencijama ili na blagajni FlixCompanies. Dostupnost i naknada za rezervaciju variraju u zavisnosti od rute, linije, kategorije sedišta (prolaz, prozor, red ili sto) i vremena pravljenja rezervacije.

13.1.2 Pravljenje rezervacije sedišta je potvrđena odgovarajućim podatkom na potvrdi o rezervaciji. Kod rezervacije za više osoba rezervacije sedišta nisu vezane za određenu osobu, što znači da ne postoji veza između rezervacija sedišta i osoba vezanih za određenu rezervaciju.

13.1.3 Ne postoji zahtev da se izvrši (plaćena) rezervacija sedišta. Ako se ne izvrši rezervacija sedišta i ako je sistem automatski ne dodeli, putnik pre početka vožnje u autobusu može slobodno da izabere sedište u definisanom delu autobusa. U tom slučaju ne može da se garantuje da će porodice i grupe sedeti zajedno. Međutim, u svakom trenutku je garantovano da će klijent dobiti sedište u autobusu.

13.2 Ograničenja kod rezervacije sedišta

13.2.1 U slučaju nepravovremenog pojavljivanja kod autobusa, gubi se pravo na sedište i prevoz. FlixBus u tom slučaju ima pravo da kartu u skladu sa klauzulom 7.2 proda nekom drugom. Zato se i u slučaju rezervacije sedišta preporučuje da se na stajalištu autobusa pojavite najmanje 15 minuta pre polaska.

13.2.2 U opštem slučaju, samo osobe sa rezervacijom sedišta imaju pravo da rezervisano sedište. FlixBus iz poslovnih ili bezbednosno-tehničkih razloga može da drugačije dodeli sedišta, čak i posle početka vožnje. To može biti slučaj ako je trudnicama, maloletnicima, deci koja putuju sama ili osobama sa fizičkim invaliditetom za nastavak putovanja neophodno drugačije mesto, a odgovarajuća mesta nisu slobodna. U tom slučaju treba slediti uputstva vozača autobusa. Drugačije dodeljivanje sedišta nema veze sa rasnom ili verskom pripadnošću, bojom kože, nacionalnošću ili polom.

13.2.3 Ako se izvrši promena rezervacije sedišta i ne može da se dodeli sedište rezervisane ili neke više kategorije, putnik može da zahteva da mu se vrati naknada za rezervaciju sedišta.

13.2.4 U slučaju otkazivanja putovanja i zakašnjenja se u skladu sa klauzulom 16, vraća se iznos rezervacije sedišta.

13.2.5 Vraćanje novca se ne vrši, ukoliko vožnja nije započeta ili ako je sedište dodeljeno odn. dobijeno besplatno.

13.3 Storniranje i promena datuma rezervacije

Naknada za rezervaciju sedišta se u slučaju storniranja ili promene datuma rezervacije mora vratiti, ukoliko sedište nije besplatno dodeljeno. Na snazi su odredbe iz čl. 5 Uslova za rezervaciju. Prilikom storniranja putovanja rezervacije sedišta mogu da se prenesu na druge osobe na istoj rezervaciji.

13.4 Rezervisanje dodatnog sedišta

13.4.1 Na snazi su odredbe 13.1 do 13.3.

13.4.2 Dodatno sedište ne predstavlja dodatni zahtev za transport prema odlomku 2.2. Zbog toga se ne sme prenositi na drugo lice bez važeće karte.

13.4.3 Naknada za slobodno mesto je regulisana našim trenutnim važećim cenama karata. Odredba 13.1.1. takođe se odnosi na naknadu za rezervaciju sedišta za dodatno sedište.

14  Prevoz robe

14.1 Prtljag:

14.1.1 U cenu karte je uključen prevoz putnog prtljaga, i to besplatno jednog komada putnog prtljaga po putniku maksimalnih dimenzija 80 x 50 x 30 cm. Malo odstupanje u dimenzijama se toleriše ukoliko ukupan obim jednog komada putnog prtljaga, a koji se sastoji od njegove visine, širine i dužine, ne prelazi 160 cm. Svaki putnik može da ponese komad prtljaga bez naplate do maksimalne ukupne težine 20 kg. Pod putnim prtljagom se podrazumevaju koferi i torbe. Izuzetak predstavlja nošenje planinarskog ruksaka. Imajte na umu da kod nekih naših linija mogu postojati iznimke u vezi sa smernicama za prtljag. Ako bude neophodno, ovo će se prikazati u odgovarajućem procesu rezervacije i na izdatoj karti.

14.1.2 Dodatni prtljag

14.1.2.1 U pojedinim slučajevima se u okviru postojećih kapaciteta može poneti dodatan komad putnog prtljaga (dodatni prtljag) maksimalnih dimenzija 80 x 50 x 30 cm i maksimalne težine 20 kg za koji se plaća naknada. I kod dodatnog prtljaga se toleriše malo odstupanje u dimenzijama, ukoliko ukupan obim komada prtljaga ne prelazi 160 cm. U načelu, putnik nema pravo na prevoz više od jednog komada putnog prtljaga. Imajte na umu da kod nekih naših linija mogu postojati iznimke u vezi sa smernicama za prtljag. Ako bude neophodno, ovo će se prikazati u odgovarajućem procesu rezervacije i na izdatoj karti.

14.1.2.2 Neophodno je rezervisanje dodatnog komada prtljaga unapred. Rezervacija može da se uradi ili onlajn u toku procesa rezervacije ili telefonom preko opcije Upravljanje rezervacijom nakon kupovine karte. Ako u prtljažniku autobusa ima dovoljno prostora, a još uvek nije rezervisan prevoz za dodatni komad prtljaga, prevoz za dodatni komad prtljaga može da se plati vozaču autobusa. Ovu procenu donosi vozač autobusa. Dostupnost i naknada za dodatni komad prtljaga variraju u zavisnosti od rute, linije, vremena i načina pravljenja rezervacije.

14.1.3 Putnici su obavezni da obeleže svoj prtljag imenom i adresom radi pravilne dodele i vraćanja, a naročito da bi se izbegla konfuzija.

14.1.4 Putnici su odgovorni za ubacivanje prtljaga prilikom promene vozila. Pomoć vozača moguća je samo u izuzetnim slučajevima i ne opravdava zahtev za istom, osim ako dotični putnik nije lice sa invaliditetom ili sa ograničenom pokretljivošću.

14.2 Ručni prtljag:

14.2.1 Ručni prtljag je besplatan, ali ograničen na jedan komad prtljaga po putniku maksimalnih dimenzija 42 x 30 x 18 cm i maksimalne težine 7 kg.

14.2.2 Putnici su obavezni da odlože i nadziru ručni prtljag u putničkoj kabini tako što će učiniti sve da bezbednost i pravilno upravljanje autobusom ne budu ugroženi, kao i da ostali putnici nemaju neprijatnosti. Ručni prtljag bi u principu trebalo držati na polici za prtljag koji se nalazi ispod sedišta ispred putnika.

14.2.3 Putnik mora se stara o ručnom prtljagu i njegovom sadržaju tokom čitavog putovanja i vrši nadzor nad njim. Ako se primeti neovlašćen pristup drugih lica, o tome odmah treba obavestiti vozača autobusa. Putnici treba da provere da li je njihov ručni prtljag kompletan pre završetka putovanja.

14.3 Specijalni prtljag:

14.3.1 Za takozvani specijalni prtljag obavezno je ranije prijavljivanje i potvrđivanje. Ne postoji opšte pravo na prevoz specijalnog prtljaga.

14.3.2 Specijalni prtljag predstavljaju predmeti koji prevazilaze dimenzije putnog prtljaga. Pri tom obim prtljaga (visina u cm + širina u cm + dubina u cm) jednog komada specijalnog prtljaga ne sme da prelazi 240 cm. Pojedinačni komad specijalnog prtljaga pri tom ne sme da prelazi maksimalnu težinu od 30 kg.

14.3.3 Prevoz specijalnog prtljaga je ograničen na jedan komad po putniku.

14.3.4 Oprema, nameštaj ili delovi nameštaja, elektronski uređaji, daske za surfovanje i kartonske kutije generalno se ne prevoze. Ortopedska pomagala i bicikli se ne računaju u specijalni prtljag. Za njih važe posebni uslovi.

14.3.5 Neophodno je rezervisanje za prtljag nestandardne veličine. Rezervacija može da se uradi ili onlajn u toku procesa rezervacije ili telefonom preko opcije Upravljanje rezervacijom nakon kupovine karte. Ako u prtljažniku autobusa ima dovoljno prostora, a još uvek nije rezervisan prevoz za prtljag nestandardne veličine, prevoz za prtljag nestandardne veličine može da se plati vozaču autobusa. Ovu procenu donosi vozač autobusa. Dostupnost i naknada za prtljag nestandardne veličine variraju u zavisnosti od rute, linije, vremena i načina pravljenja rezervacije.

14.4 Muzički instrumenti:

14.4.1 Muzički instrumenti se smatraju specijalnim prtljagom. U slučaju da je instrument (uključujući kutiju) manji od definisane veličine ručnog prtljaga, može se prevesti besplatno umesto ručnog prtljaga. U slučaju da je instrument (uključujući kutiju) veći od definisane veličine ručnog prtljaga, mora se prevoziti u zadnjem prtljažniku. U tom slučaju prevoz prtljag će se naplatiti dodatno (klauzula 14.3.5). Muzički instrumenti i njihove kutije čije dimenzije premašuju 135 x 48 x 35 cm neće se prevoziti.

14.4.2 Preporučuje se transport muzičkih instrumenata u tvrdim kutijama.

14.5 Vredne stvari i elektronski uređaji:

14.5.1 Vredne stvari kao što su gotovina, nakit, dragoceni metali, ključevi, naočare (naočare za sunce i/ili naočare za vid), elektronski uređaji (laptopovi, iPad-ovi, tableti, MP3 plejeri, mobilni telefoni, kamere, eksterne baterije, litijumske baterije ili litijumski akumulatori), e-cigarete, elektronski artikli široke potrošnje (posebno laptopovi, mobilni telefoni itd.) koji su povučeni od strane proizvođača ili preprodavca, kontaktna sočiva, proteze, lekovi, važna dokumenta (diplome, druge potvrde, dokumenta, pasoši, vozačke dozvole, hartije od vrednosti), itd. i lomljivi predmeti moraju se prenositi u ručnom prtljagu, a ne u običnom prtljagu i oni podležu odgovornosti putnika.

14.5.2 Ako putnik ipak odluči da vredne stvari stavi u svoj običan prtljag, prevoznik ne snosi nikakvu odgovornost. Izuzimaju se slučajevi namere ili grubog nemara.

14.6 Kolica:

14.6.1 Kolica se prevoze kao specijalan prtljag (najviše 1 kolica po putniku). Kolica moraju da budu sklopiva. Nesklopiva kolica se neće prevoziti. Registracija se mora izvršiti telefonom ili preko info telefona korisničke službe najranije 48 sati pre polaska.

14.6.2 Kolica se prevoze besplatno.

14.7 Bicikli & E-skuteri:

14.7.1 Bicikli

14.7.1.1 Na nekim linijama se transportuju bicikli. Bicikli moraju imati standardne dimenzije, bez nadogradnji, a dopuštena težina im je maksimalno 20 kg – E-Bikes, Pedelecs, bicikli za dvoje ili bicikli na tri točka se ne transportuju.

14.7.1.2 Preporučujemo da svi putnici koji žele da povezu bicikl unapred rezervišu karte i prostor za bicikl.

14.7.1.3 Prevoz bicikala se vrši samo ako ima slobodnih kapaciteta, što je maksimalno 5 bicikala po autobusu. Ne postoji opšte pravo na prevoz bicikala.

14.7.1.4 Transport bicikala podleže dodatnoj naknadi za bicikle. Dostupnost i naknada za bicikl variraju u zavisnosti od rute, linije, vremena pravljenja rezervacije i načina pravljenja rezervacije. Prevoz se obavlja na nosačima za bicikle. U posebnim slučajevima, prevoz je jedino moguć u odgovarajućim vrećama u odeljku za prtljag (npr. sklopivi bicikl). Ukupne dimenzije vreće za bicikl ne smeju premašiti 240 cm (visina + širina + dubina) i one ne smeju biti teže od 20 kg. U tom slučaju, mora se obavestiti korisnički servis (uporediti sa klauzom 14.3.5).

14.7.2 E-skuteri

14.7.2.1 Autobuski prevoz električnih skutera i sličnih proizvoda nije dozvoljen u dugolinijskom transportu.

14.8 Predmeti zaboravljeni ili ostavljeni u autobusu nisu pokriveni osiguranjem. Ako putnik ostavi stvari u autobusu, treba da popuni formular za izgubljene i pronađene stvari na veb-portalima kompanije Flix.

14.9 Opasne supstance i predmeti ne mogu se unositi u autobus, naročito

 • eksploziv, lako zapaljive, radioaktivne, smrdljive ili korozivne supstance,
 • neupakovane ili nezaštićene stvari koje mogu da povrede druge putnike.

Ovo uključuje predmete kao npr. oružje, municiju i opremu za vatromet.

15  Prevoz životinja

15.1 Prevoz i transport pasa i drugih životinja na međugradskim autobusima u principu nije dozvoljen.

15.2 Pravila navedena pod 12.2.3 kao i 12.2.4 odnose se na pomoć u kretanju i pse vodiče.

16  Prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja

16.1 U slučaju otkazivanja ili kašnjenja, Flix kompanije ili operater na autobuskoj stanici obavestiće putnike koji putuju sa terminala sa zaposlenima o situaciji što je pre moguće, a najkasnije 30 minuta nakon zakazanog termina polaska i obavestiće ih o očekivanom vremenu polaska čim ta informacija postane dostupna. Flix kompanije će svim putnicima, naročito onima koji polaze sa stanica bez osoblja, ponuditi informacije o otkazivanjima ili kašnjenjima u elektronskom obliku. Da bi dobili ove informacije, putnici moraju da obezbede potrebne podatke za kontakt (npr. broj mobilnog telefona).

16.2 Ako postoji osnovana pretpostavka da polazak na rezervisanoj liniji mora da se otkaže, da će kasniti više od 120 minuta, ili u slučaju da je autobus prebukiran, putnici mogu da postupe na sledeći način: (a) nastavljanje putovanja prvom mogućom prilikom na drugoj liniji do odredišta definisanog u ugovoru o prevozu pod uslovima koji su slični uslovima iz ugovora ili (b) zahtevanje povraćaja cene karte i besplatan prevoz autobusom do mesta polaska definisanog u ugovoru o prevozu, ako takva mogućnost postoji. Pravo na potraživanje povraćaja pune plaćene cene karte postoji i za delove pređenog puta i za preostalo rastojanje u slučaju da je putovanje postalo besmisleno u odnosu na prvobitne planove putnika. Povraćaj se vrši u novcu u roku od 14 dana od prijema zahteva za povraćaj ili putnici mogu da biraju između (a) i (b) iznad, osim ako putnici ne prihvate drugi oblik refundacije.

16.3 Flix će putnicima ponuditi besplatan smeštaj u hotelu ili drugom tipu smeštaja, kao i podršku u organizovanju prevoza između autobuske stanice i mesta smeštaja i to u slučaju da je neophodan boravak od jedne noći ili više, zbog otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska sa autobuske stanice dužeg od 90 minuta u slučaju putovanja koja traju duže od tri sata. U tom slučaju Flix putnicima nudi grickalice, obroke ili osveženje u skladu sa periodom čekanja ili kašnjenja, pod uslovom da postoje u autobusu ili na autobuskoj stanici ili da se mogu nabaviti pod razumnim uslovima. Flix ograničava ukupne troškove smeštaja, izuzev troškova prevoza između autobuske stanice i smeštajnog objekta, na 80 € za noćenje po putniku i na najviše dva noćenja. Pomenuto pravo na besplatan smeštaj u hotelu ili drugom obliku smeštaja ne važi u slučaju da Flix može da dokaže da su otkazivanje ili kašnjenje izazvani nepovoljnim vremenskim uslovima ili prirodnim katastrofama koje narušavaju bezbedno funkcionisanje redovne usluge autobuskog prevoza.

16.4 Ako tokom putovanja vozilo postane neupotrebljivo, Flix će putnicima ponuditi nastavak prevoza zamenskim vozilom ili prevoz do odgovarajućeg stajališta odakle se putovanje može nastaviti.

16.5 Dodatni zahtevi proistekli iz štete nastale usled otkazivanja ili kašnjenja neće biti prihvaćeni.

17  Odgovornost

17.1 U slučaju lakšeg nemara, odgovornost se preuzima isključivo – osim ako se radi o ugrožavanju života, udova ili zdravlja – ako su prekršene suštinske ugovorne obaveze. Neograničena odgovornost za nameru ili grubi nemar i dalje važi.

17.2 Odgovornost za kolateralnu štetu se isključuje u slučajevima običnog nemara. Ovo se ne odnosi na slučajeve namerne ili nemarne povrede tela, ugrožavanju života i zdravlja.

17.3 Nivo kompenzacije u slučajevima smrtnog ishoda i povrede ograničen je na 220.000 € po putniku, pri čemu nivo kompenzacije u okviru primene StVG-a (Zakon o drumskom saobraćaju) ostaje izričito rezervisan.

17.4 Odgovornost i nivo kompenzacije za štetu na prtljagu biće ograničeni i isključeni na sledeći način:

17.4.1 U slučaju štete na prtljagu usled nezgode u kojoj je učestvovao autobus, ili gubitka prtljaga iz istog razloga, nivo kompenzacije po zahtevu za obeštećenjem po putniku i komadu prtljaga biće ograničen na 1.200 €.

17.4.2 Odgovornost će biti isključena u slučajevima gubitka prtljaga koji nisu povezani sa nezgodom u kojoj je učestvovao autobus, pored slučajne zamene prtljaga ili krađe istog, izuzev u slučaju namere i grubog nemara.

17.4.3 Odgovornost za štetu ili dodatnu štetu nastalu zato što putnik nije pravilno upakovao prtljag je isključena, osim u slučajevima namere i grubog nemara.

17.5 Kompenzacija u slučaju štete na invalidskim kolicima i drugoj opremi za olakšavanje kretanja ili pomagalima uvek će biti najmanje u nivou vrednosti zamene ili troškova popravke izgubljene ili oštećene opreme. U tom postupku, biće učinjeni svi napori da se nabavi barem privremena zamena za tu opremu, koja odgovara tehničkim i funkcionalnim karakteristikama izgubljenih ili oštećenih invalidskih kolica ili druge opreme za olakšavanje kretanja.

17.6 Iznos kompenzacije za štetu na svoj drugoj imovini, koja nije ni slučajna šteta na prtljagu ni šteta na invalidskim kolicima ili drugim pomagalima za kretanje ili pomoćnim uređajima, biće ograničen na 1.000 €, u skladu sa čl. 23 nemačkog Zakona o javnom prevozu (Personenbeförderungsgesetz), osim ako šteta na imovini nije posledica namere ili grubog nemara.

17.7 Ograničenja i izuzeci odgovornosti ne važe za statutarnu obaveznu odgovornost bez greške ili ako u pojedinačnim slučajevima nije preuzeta garancija koja ne podrazumeva grešku.

18  Dodatni opšti uslovi prevoza

Pored ovih „Specijalnih uslova prevoza”, važi i statutarni red u vezi sa Opštim uslovima o tramvajskom i autobuskom prevozu i redovnim linijama za motorna vozila od 27. februara 1970. (Savezni zakon Službeni glasnik I, strana 230) u aktuelnoj verziji.

19  Mesto sudske nadležnosti

Za trgovce, pravna lica i fizička lica, za koje ne važi opšta jurisdikcija u Nemačkoj, kao i za pojedince koji su preselili mesto boravka u inostranstvo nakon zaključivanja ugovora o prevozu, i čije boravište u vreme preduzimanja radnji nije poznato, je Minhen.

20  Neefektivne odredbe

U slučaju da pojedinačne odredbe ovih Opštih uslova prevoza i poslovanja budu ili postanu potpuno ili delimično neefektivne ili nevažeće, ovo, u principu, neće narušiti važenje ugovora u prevozu kao celine.

 

II.  Specijalni uslovi prevoza u određenim zemljama

1. Dopune Uslova za prevoz u Danskoj

 • za 5: Za putovanja unutar Danske studenti, deca i stariji građani mogu da dobiju niže cene od redovnih. Budite svesni da ako izaberete da rezervišete i putujete po toj sniženoj ceni, vozač autobusa će zatražiti da po ulasku pokažete važeću ličnu ispravu. Budite svesni da će karte naručene za kategorije za decu, studente i starije biti važeće samo sa obaveznom ličnom ispravom. Ako ne možete pokazati potrebnu ličnu ispravu vozaču, vaša karta sa popustom neće biti važeća i biće vam potrebna nova regularna karta kako biste ušli u autobus.
  Danski vojnici na služenju obaveznog vojnog roka putuju besplatno ako pokažu odgovarajući dokument i ličnu ispravu kao dokaz o službi. Rezervacija sedišta je obavezna i vrši se preko: usluga@flixbus.rs.
 • za 11: Klauzule 11.2, 11.3 i 11.5 se ne odnose na veze unutar Danske. Maloletnici mlađi od 16 godina mogu putovati sami unutar Danske, čak i prilikom putovanja sa presedanjem, ako roditelj ili zakonski staratelj u pismenoj obliku potvrdi da je određeni maloletnik u stanju da putuje bez pratnje i bez nadzora. FlixBus izričito ne preuzima nikakvu odgovornost za nadzor maloletnika. U Danskoj deca uvek putuju po nižoj tarifi u odnosu na karte za odrasle. Do dvoje dece mlađe od 12 godina može da putuje besplatno ako ih prati saputnik stariji od 16 godina. Jedno dete mlađe od 12 godina može da putuje besplatno uz pratnju deteta starog između 12 i 15 godina.

2. Dopune Uslova za prevoz u Francuskoj

 • za 7.6: Svi putnici stariji od 18 godina, koji putuju u Francusku i na teritoriji Francuske, od 9. avgusta 2021. godine, treba da imaju jedan od tri dokaza zdravstvenog stanja koji su relevantni za Propusnicu po osnovu zdravstvenog stanja: uvjerenje o potpunoj vakcinaciji, dokaz o validnom negativnom RT-PCR ili antigenskom testu, rezultat pozitivnog RT-PCR testa koji potvrđuje oporavak od Covid-19, najmanje 11 dana star, a ne stariji od 6 meseci.
  Putnici koji ne nose dovoljan dokaz o tome mogu biti isključeni iz putovanja. U tom slučaju, ne postoji pravo na zamenski transport.
  Od 30. septembra 2021. godine, ove mere se primenjuju na sve putnike starije od 12 godina.
 • za 11: Klauzule 11.2, 11.3 i 11.4 se ne primjenjuju na veze unutar Francuske i veze iz Francuske u inostrane zemlje. Maloletne osobe mlađe od 16 godina na putovanjima moraju biti u pratnji staratelja. Kod putovanja maloletnika u dobi od 16 i 17 godina Francuske u inostranstvo, roditelj ili zakonski staratelj mora osigurati da maloletnici kod sebe imaju sve dokumente i lične isprave potrebne za prelazak granice (lična karta ili pasoš).
 • za 12.2.1: Ako osoba poseduje: – u Francuskoj, invalidsku ili prioritetnu karticu za mobilnost i inkluziju – u Nemačkoj, karticu za osobe sa teškim invaliditetom ili lekarsko uverenje – u Italiji, uverenje koje su izdali regionalni zdravstveni organ (ASL) ili državna organizacija za socijalnu zaštitu (INPS) – u Republici Češkoj, važeću ZTP/P karticu izdatu u Republici Češkoj (PS), i ako su joj odbijeni rezervacija, izdavanje ili dostavljanje karte, odnosno ulazak u prevozno sredstvo, na osnovu svog invaliditeta ova osoba može zatražiti da je prati druga osoba po njenom izboru, koja može da joj pruži potrebnu pomoć. Pratilac mora biti stariji od 18 godina, ima besplatan prevoz i, gde god je moguće, dodeljuje mu se sedište pored osobe sa invaliditetom ili osobe sa smanjenom pokretljivošću.
 • za 12.2.3: Pristup prevozu se odobrava za pse vodiče ili pse pomagače u pratnji osoba koje poseduju karticu za mobilnost i inkluziju sa oznakama invaliditeta i prioriteta. Psi vodiči i psi pomagači u fazi obuke imaju ista prava. Pas vodič ili pas pomagač moraju se identifikovati pomoću identifikacionog sertifikata za pse vodiče i pse pomagače. Ove životinje su izuzete iz zahteva u vezi sa brnjicom. Pored toga, na međunarodnim linijama, oni moraju imati pasoš za pse za međunarodna putovanja.
 • za 21.2: Nakon obraćanja korisničkom servisu i u slučaju da ne dobije zadovoljavajući odgovor u roku od 60 dana, putnik se informiše o opciji korišćenja posredovanja tako što se besplatno obraća posredniku za turizam i putovanja. Ovo je moguće poštom na adresu: MTV - MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, ili elektronski, podnošenjem zahteva na onlajn platformi koja je dostupna preko sledeće veze: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Dopune Uslova za prevoz u Italiji

 • za 11.1: Deca uzrasta do 3 godine smeju se prevoziti samo u odgovarajućim auto-sedištima za decu. Ova sedišta moraju imati sigurnosne pojaseve sa dve tačke vezivanja za pojas na autobuskom sedištu, a sama auto-sedišta obezbeđuju odrasla lica koja su u pratnji maloletnih lica. Kompanija FlixBus ne snosi odgovornost za prilagođenost ili usaglašenost sa pravnim zahtevima koji su propisani za auto-sedišta za decu, a koje obezbeđuju odrasle osobe koje su u pratnji maloletnih lica.

  Maloletna lica koja imaju najmanje 3 godine smeju se prevoziti uz korišćenje sistema za vezivanje samo ako su ti sistemi zvanično odobreni i ukoliko odgovaraju visini deteta (čl. 172.6 italijanskog Zakona o bezbednosti saobraćaja [Codice della Strada]).

  Ako autobus nije opremljen odobrenim sistemima za vezivanje, maloletna lica se smeju prevoziti uz korišćenje standardnih sigurnosnih pojaseva samo ako ti sigurnosni pojasevi odgovaraju visini deteta. Ova odredba važi samo za decu čija je težina do 36 kg.

  U slučaju nepridržavanja ili nepostupanja u skladu sa ovim odredbama, odgovornost isključivo snose odrasla lica koja su u pratnji maloletnih lica i koja su odgovorna za njihov nadzor. Kada je reč o putnicima čija je težina do 36 kg i koji su visoki do 1,50 m, oni smeju da se prevoze bez korišćenja sistema za vezivanje dece samo ako ne sede na prednjem sedištu ili ukoliko su u pratnji drugog putnika koji ima najmanje 16 godina.

  Kada je reč o međunarodnim putovanjima, maloletna lica starosti do 14 godina (maloletna lica koja još nisu napunila 14 godina) smeju putovati samo u pratnji odrasle osobe (roditelji, zakonski zastupnik ili druga osoba koja zadovoljava zakonsku granicu u pogledu starosti). Ako maloletna lica koja su mlađa od 14 godina putuju u inostranstvo u pratnji odraslog lica koje im nije ni roditelj ni zakonski zastupnik, ta osoba mora posedovati ovlašćenje, odnosno overenu saglasnost potpisanu u nadležnoj policijskoj stanici (Questura), a koja se može preuzeti na ovom linku.

  Ovaj dokument važi i ograničen je samo na jedno putovanje (u jednom i/ili oba pravca) van mesta prebivališta maloletnog lica uz jasno i precizno navedeno mesto odredišta.

  Ako maloletna lica starosti između 14 i 15 godina (maloletna lica koja imaju 14 godina ali još uvek nisu napunila 15 godina) žele da putuju u inostranstvo bez pratnje odrasle osobe, njihovi roditelji ili zakonski zastupnik moraju dati pismeno ovlašćenje koje se prilaže uz kartu i to u obliku koji se može preuzeti sa ovog linka.

  Kada je reč o putovanjima unutar zemlje, maloletna lica starosti do 10 godina (maloletna lica koja još nisu napunila 10 godina) smeju putovati samo u pratnji odrasle osobe (roditelji, zakonski zastupnik ili druga osoba koja zadovoljava zakonsku granicu u pogledu starosti). Ako maloletna lica koja su mlađa od 10 godina putuju u okviru zemlje u pratnji odraslog lica koje im nije ni roditelj ni zakonski zastupnik, ta osoba mora posedovati pismeno ovlašćenje koje se prilaže uz kartu i to u obliku koji se može preuzeti sa ovog linka.

  Ako maloletna lica starosti između 10 i 15 godina (maloletna lica koja imaju 10 godina, ali još uvek nisu napunila 15 godina) žele da putuju u okviru zemlje bez pratnje odrasle osobe, njihovi roditelji ili zakonski zastupnik moraju dati pismeno ovlašćenje koje se prilaže uz kartu i to u obliku koji se može preuzeti sa ovog linka.

  Flix i FlixCompanies nisu odgovorni za nadzor maloletnih lica.

 • za 12: U slučaju prevoza lica smanjene pokretljivosti čiji je uzrok fizički invaliditet (senzorno ili telesno oštećenje, privremeno ili trajno oštećenje), intelektualni invaliditet ili onesposobljenost, ili je invaliditet prouzrokovan nekim drugim činiocem ili je reč o starijim licima, čije stanje zahteva odgovarajuću pažnju i prilagođavanje usluge koja se pruža ostalim putnicima posebnim potrebama tog lica („Osoba sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću” ili „Lice sa invaliditetom”).
 • za 12.2.1: Osoba koja je u pratnji drugog lica ima pravo na besplatni prevoz ako putnik može da dokaže da mu je u svakom trenutku potrebna pratnja. Ovaj dokaz podrazumeva pružanje na uvid odgovarajućeg dokumenta u kome se navodi potreba za stalnim dobijanjem pomoći prilikom polaska; u Italiji, to je lekarsko uverenje (Certificato) koje izdaje lokalna zdravstvena ustanova (ASL) ili zavod za socijalno osiguranje (INPS).
 • za 12.2.3: Uslužni psi za osobe sa invaliditetom i psi vodiči za slepa lica prevoze se besplatno nakon pružanja na uvid važećeg dokumenta koji dokazuje visok stepen ozbiljnosti invaliditeta ili druge važeće potvrde (vidi odeljak 12.2.1). Ovim životinjama se moraju staviti brnjice ukoliko to zahteva vozač ili putnik.

4. Dopune Uslova za prevoz u Poljskoj

 • za 2.2: Za linije koje organizuje FlixBus Polska sp. z o.o, odredba ne isključuje pravo putnika da promeni ugovor o prevozu ili odustane od ugovora o prevozu na mestu gde autobus staje na stanicu u toku putovanja. Odustanak od ugovora o prevozu u toku putovanja zahteva prethodno obaveštavanje vozača. Promena ugovora o prevozu u toku putovanja zahteva prethodno obaveštavanje vozača i kupovinu nove karte.
 • za 3.1: Karte kupljene za linije kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o. Važe kao račun prema poljskom zakonu o porezu na promet.
 • za 3.2.1: Kupovina karata za linije koje organizuje FlixBus Polska sp. z o.o može se izvršiti u odabranim autobusima.
 • za 3.5.4: Za putovanja u Poljskoj postoje propisane povlastice sa popustom za osobe koje imaju pravo na prevoz sa popustom prema Poljskom zakonu o pravu na popust za javni prevoz, ili prema drugim odredbama. Naknada se u tom slučaju izračunava na osnovi zakonskog popusta i cene navedene na listi naknada koja važi za određenu liniju. Putnik je obavezan da prikaže važeći dokument pre ulaska u autobus kao potvrdu prava na popust. Informacije o ostvarenim zakonskim koncesijama i važećim dokumentima za potvrdu ovlašćenja pronađite ovde.
 • za 5: Za usluge koje pruža FlixBus Polska d. o. o. odredbe utvrđene u klauzuli 5 bi trebalo da se primene u slučaju nedostatka važećeg dokumenta koji potvrđuje pravo na besplatnu ili umanjenu cenu karte.
 • za 5.3: Za usluge koje pruža FlixBus Polska d. o. o. povišena cena karte bi trebalo da bude zbir odgovarajuće cene i dodatne cene: PLN 150 - prikupljeno tokom provere ili PLN 200 - kada je izdat zahtev za plaćanje.
 • za 5.4: Za usluge koje pruža FlixBus Polska d. o. o. povišena cena karte i dodatna cena karte će se refundirati i zahtev za plaćanje će se poništiti, nakon plaćanja troškova poslovanja PLN 15 i ako je putnik u mogućnosti da, u roku od 7 dana od dana od vožnje, obezbedi dokumenta da je to putovanje bilo rezervisano ili da ima pravo na besplatnu ili umanjenu cenu karte. Relevantna dokumentacija treba da se pošalje putem obrazca na https://help.flixbus.com/s/home-sr ili preporučenim pismom na adresu: FlixBus Polska d.o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Varšava, Poljska.
 • za 9.3: U Poljskoj konzumiranje alkohola u autobusu nije dozvoljeno.
 • za 9.5: Za linije kojima upravlja FlixBus Polska sp. z.o.o. klauzula 9.5 se primenjuje tako da putnik mora platiti odštetu u visini stvarne nastale štete.
 • za 12: U Poljskoj i u okviru usluga koje pruža FlixBus Polska sp. z o.o, stavovi 12.2.3. i 12.2.4. se primenjuju na osobe sa invaliditetom koje koriste pse pomagače, kako je definisano relevantnim zakonima. Primenjuju se sledeće odredbe:
 • za 12.2.3: Pas pomagač osobe sa invaliditetom transportuje se bez dodatne naplate, pod uslovom da je opremljen povocem i da osoba sa invaliditetom ima uverenje kojim se potvrđuje status psa pomagača, kao i potvrdu o potrebnim veterinarskim vakcinacijama. Ove životinje ne moraju da nose brnjicu.
 • za 12.2.4: Odredba se ne primenjuje.
 • za 17: Za Poljsku se ne primenjuju propisi navedeni u delu 17, nego sledeće odredbe odgovornosti (17.8.1 do 17.8.9), u skladu sa poljskim civilnim zakonom i poljskim zakonom o prevozu lica:
 • za 17.8.1: Žalbe proistekle iz ugovora o prevozu i zaključene sa prevoznikom, šalju se putem formulara ne veb-portalima Flix, predaju u pismenom obliku vozaču autobusa FlixBus ili se šalju u pismenom obliku na sledeću adresu: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Varšava, Poljska. Žalbe se mogu uputiti u roku od godinu dana, sa početkom od dana nastanka okolnosti koje su predmet žalbe.
 • za 17.8.2: Žalba treba da sadrži ime i prezime lica koje je uputilo žalbu, opis okolnosti i optužbe, informacije o pretrpljenoj šteti, zahtev i potpis pošiljaoca žalbe. Žalbe moraju sadržati originale ili fotokopije kao i drugih dokumenata u vezi sa zaključivanjem ugovora o prevozu, uključujući i dokumenta koja potvrđuju prava na besplatan prevoz ili prevoz sa popustom.
 • za 17.8.3: U slučaju žalbi povezanih sa prtljagom treba tačno opisati štetu i okolnosti u kojima je nastala.
 • za 17.8.4: Ako žalba ne sadrži gore navedene uslove, te informacije treba naknadno predati. U tom slučaju će prevoznik nazvati pošiljaoca žalbe u vezi sa tim informacijama u roku od 14 dana nakon primanja zahteva. Ukoliko se ne odazovete na poziv u propisanom periodu, žalba neće biti priznata.
 • za 17.8.5: Prevoznik uzima u razmatranje žalbu u roku od 30 dana od datuma primanja ispunjene žalbe.
 • za 17.8.6: Ostali uslovi i detaljno vođenje žalbenog postupka su određeni u poljskom Zakonu o prevozu i izvršnim odredbama.
 • za 18 and 19: Ove odredbe se ne primenjuju na linije koje organizuje FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Dopune Uslova za prevoz u Češku Republiku

 • za 3.3.3: Prema odredbama člana 1840 zakona br. 89/2012 Zbirka zakona, Građanski zakonik, sa izmenama i dopunama, posebne odredbe koje se odnose na obaveze po ugovorima izvršenim kao ugovori na daljinu, na osnovu kojih kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od četrnaest dana, neće se primenjivati na ugovore o prevozu putnika.
 • za 11.2 do 11.4: Umesto starosnog ograničenja u paragrafima 11.2 do 11.4, deca mlađa od šest godina mogu se prevoziti samo ukoliko su u pratnji osobe starije od deset godina.
 • za 11.5: Putnici uzrasta do šest godina putuju besplatno; ovo se ne odnosi na drugo ili bilo koje sledeće dete koje prati isti putnik ili, ukoliko je tom detetu obezbeđeno posebno sedište na zahtev putnika koji ga prati. Putnici uzrasta od 6 do 18 godina putuju po sniženim cenama.
 • za 12: U Češkoj Republici, osobe sa invaliditetom ili osobe sa ograničenom pokretljivošću putuju po umanjenim tarifama, ukoliko mogu da pokažu važeću ZTP ili ZTP/P karticu izdatu u Češkoj Republici.
 • za 12.2.1: Lice u pratnji će biti prevezeno bez nadoknade, ako je dokazana potreba za stalnom pratnjom. Dokaz se obezbeđuje na početku putovanja pokazivanjem odgovarajućeg dokumenta u kome je evidentirana potreba za stalnom pratnjom, u Češkoj Republici je to važeća ZTP/P kartica izdata u Češkoj Republici.
 • za 12.2.4: Provizija se ne primenjuje.
 • za 16.2: U slučaju da putnik ima kartu u jednom pravcu za polazak koji na polaznoj stanici kasni 60 ili više minuta i putnik odluči da odustane od putovanja, putnik ima pravo na nadoknadu troškova u visini cene karte.
 • za 17.1 do 17.3, 17.6 i 17.7: Primenjuju se zakonske odredbe o odgovornosti.
 • za 17.4.2: Umesto navedene odredbe, važiće sledeće: putnik će imati pravo na povraćaj po osnovu dokazane štete po osnovu izgubljenog prtljaga transportovanog u prtljažnom prostoru, do maksimalnog iznosa od CZK 3.000.
 • za 18: Pored ovih Opštih uslova prevoza, primenjuje se i Uredba Ministarstva za saobraćaj i komunikacije br. 175/2000 Zbirka zakona, o pravilima saobraćaja za javni železnički i drumski prevoz putnika ili drugi relevantan zakon.
 • za 19: Za svaki mogući spor između samoregulatorne organizacije FlixBus CZ i putnika nadležan je sud u Češkoj Republici. 

6. Dopune Uslova za prevoz u Švedskoj

 • za 16.2: 
  • Kašnjenja vožnji na relacijama ukupne dužine kraće od 150 km. (npr. linija 690 od Arlande do Stokholma C)
   • Na vožnje na linijama gde je ukupna udaljenost kraća od 150 km će se primenjivati druge odredbe u slučaju kašnjenja dužeg od 20 minuta.
   • Putnici mogu da nastave putovanje drugim vidovima prevoza ili da nastave putovanje autobusom koji kasni, a u oba slučaja će imati pravo na finansijsku naknadu. To neće zavisiti od udaljenosti koju vi prelazite već od ukupne razdaljine koju pokriva autobuska linija koju koristite.
  • Naknada za druge vidove prevoza.
   • Ukoliko postoje razumne indikacije da se može pretpostaviti da će putnici kasniti više od 20 minuta na svoje odredište, putnici će imati pravo prvo da nastave putovanje drugim vidovima prevoza, a onda da dobiju naknadu za alternativni vid prevoza. Alternativni vid prevoza može, na primer, biti javni prevoz, taksi ili vlastiti automobil. Zahtevi za isplatu naknade za vožnju taksijem će se razmatrati samo ukoliko je vožnja bila tačno od i do stanica koje su rezervisane ili planirane.
   • Troškovi alternativnih vidova prevoza moraju biti razumni u skladu sa okolnostima i ne smeju premašiti 1/40 iznosa osnovne cene, kako je definisano Zakonom o socijalnom osiguranju (2010:110), (SEK 1182.50 za 2020. godinu). Ne postoje unapred utvrđeni limiti razumnih troškova, već će se odluka o tome donositi u svakom pojedinačnom slučaju.
   • Putnici mogu takođe imati pravo na naknadu za druge vidove prevoza u slučaju kašnjenja, čak i u slučaju da putnici nisu bili u mogućnosti da kupe autobusku kartu. Autobus bi morao da kasni više od 20 minuta, a putnici bi trebalo da su posebno planirali da putuju tim konkretnim autobusom koji kasni. Mora da postoji dokaz da su putnici vršili neke pripreme, kao na primer da su prisutni na autobuskom stajalištu/autobuskoj stanici kako bi putovali autobusom koji kasni. 
  • Povraćaj novca za karte
   • Ako putnici odluče na nastave putovanje autobusom koji kasni, imaće pravo na povraćaj cene:
    • Ako putovanje kasni više od 20 minuta, imaće pravo na povraćaj 50 procenata iznosa cene karte.
    • Ako putovanje kasni više od 40 minuta, imaće pravo na povraćaj 75 procenata iznosa cene karte.
    • Ako putovanje kasni više od 60 minuta, imaće pravo na povraćaj 100 procenata iznosa cene karte.
   • Putnici koji traže povraćaj za alternativne vidove prevoza moraju da dostave svoj zahtev u roku od dva meseca nakon slučaja kašnjenja.

7. Dopune Uslova za prevoz u Ujedinjenom Kraljevstvu

 • za 11.3: Odnosi se na putovanja koja se odvijaju samo u okviru UK.
 • za 11.4: U slučaju putovanja izvan UK, dete mora da ima najmanje 16 godina da bi putovalo samo.

8. Dopune Uslova za prevoz u Spaniji

 • za 19: Kompanija Flix SE izričito se odriče nadležnosti arbitražnih odbora za rešavanje sporova u vezi sa uslugama koje pruža i izričito ih isključuje. Ako putnici podnesu zahteve transportnim arbitražnim odborima, biće obavešteni o alternativnim opcijama za rešavanje sporova.

9. Dopune Uslova za prevoz u Grčkoj

 • za 9: Putnici imaju sledeće obaveze:
  • Putnicima nije dozvoljeno da prave buku (na primer, da glasno puštaju muziku).
  • Ne smeju da lepe nalepnice, dele štampane materijale, trguju, sprovode propagandu u bilo kom obliku, sviraju muzičke instrumente i prose.
 • za 11.2: Deca i maloletnici koji još nisu napunili 7 godina moći će da se prevoze na svim domaćim i međunarodnim linijama samo ako ih u toku vožnje prati odrasla osoba.
 • za 11.3: Deca i maloletnici uzrasta od 7 do 14 godina smeju da putuju bez pratnje samo ako je roditelj ili zakonski staratelj tokom procesa rezervisanja potvrdio da je maloletno lice sposobno i u stanju da putuje samo i bez nadzora. Flix, Flix kompanije i njihovi partneri ne preuzimaju nikakvu obavezu nadzora nad maloletnim licem. Deci koja putuju sama nije dozvoljeno da se prevoze u noćnim vozovima ili preko nacionalnih granica. Takođe, za svu decu koja putuju sama isključena su putovanja sa presedanjem.
 • za 11.4: U slučaju pružanja usluga prevoza između Grčke i zemalja članica EU, deca i maloletnici mogu samostalno putovati nakon što napune 6 godina. Ukoliko je reč o deci koja putuju uz pratnju, pratilac deteta je u obavezi da stavi dečja kolica u prtljažnik vozila.
 • za 16.1: Putnicima koji putuju između Grčke i drugih država članica može biti dozvoljeno da prevoze male životinje ukoliko se oni o njima staraju tokom putovanja, ali tek po dobijanju dozvole od vozača ili drugog ovlašćenog lica prevoznika koji, prema sopstvenoj proceni, mogu odobriti ili ne odobriti prevoz životinja u zavisnosti od popunjenosti (kapaciteta) vozila i bezbednosti ostalih putnika (sa izuzetkom pasa-vodiča za invalide i slepe osobe) i to pod sledećim uslovima:
  • Životinja je smeštena u kavez za prevoz, zatvorenog tipa, dimenzija do 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • Životinja putuje u pratnji vlasnika ili drugog lica.
  • Vlasnik ili pratilac imaju zdravstvenu knjižicu, odnosno pasoš životinje.
  • Vlasnik ili pratilac životinje ne napuštaju i ne ostavljaju životinju bez nadzora tokom putovanja i vode računa da ne dođe do bilo kakvih povreda ili smetnji po ostale putnike.
  • Vlasnici ili pratioci životinja su u obavezi da životinje drže na mestima u vozilu gde ima slobodnog prostora, ali podalje od ulaznih/izlaznih vrata ili mesta gde se vrši provera karata kako bi se osigurala bezbednost ostalih putnika.
  • Ukoliko je reč o međugradskom ili lokalnom prevozu, bilo na redovnim ili vanrednim linijama, životinje se obavezno moraju preneti u putničku kabinu u vozilu i ni pod kojim uslovima se ne smeju prevoziti u prtljažniku (uključujući i životinje koje se prevoze u kutijama).
  • Konkretno, psi-vodiči, odnosno obučeni psi za invalide i lica koja imaju poteškoća pri kretanju, kao i obučeni psi za slepe ljude, kao i svi ostali psi koji su trenutno u postupku obuke za ove namene, prevoze se na sledeći način:
  • Bez obzira na to da li je reč o malim ili velikim životinjama, one su oslobođene obaveze nošenja korpe i ne moraju se prevoziti u kavezu ako imaju povodac.
  • Trener ili lice koje koristi usluge psa-vodiča, u zavisnosti od konkretnog slučaja, ima obavezu da nosi i pokaže kondukteru ili drugom nadležnom licu svu dokumentaciju koja je zakonom propisana, a koja potvrđuje da je konkretna životinja dovoljno obučena (uz završenu obuku ili u postupku obučavanja) i da je zdrava, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuje da je trener ili lice koje koristi usluge psa-vodiča vlasnik, odnosno držalac konkretne životinje.
  • Ukoliko je trener ili lice koje koristi usluge psa-vodiča državljanin EU ili neke druge zemlje, a ostaje u Grčoj kraći vremenski period, neophodna dokumentacija koju izdaje odgovarajuća agencija ili služba u zemlji porekla mora biti prevedena na engleski jezik. U slučaju dugoročnog boravka u Grčkoj (tj. radi posla i zaposlenja, stalnog boravka itd.), sva gorepomenuta dokumenta moraju biti prevedena na grčki jezik i to od strane ovlašćenih i sertifikovanih lica (kao što su sudski tumači, ambasade itd.), a u skladu sa važećim zakonima i propisima.
  • Trener ili lice koje koristi usluge psa-vodiča, u zavisnosti od konkretnog slučaja, ima obavezu da vodi računa o održavanju higijene u vozilu, kao i da životinja ni na koji način ne ometa putovanje kroz tranzitne zemlje ili kretanje i putovanje drugih putnika.

Napominjemo da se u slučaju nastanka štete primenjuju opšte odredbe Građanskog zakonika u pogledu odgovornosti koje snosi vlasnik ili držalac životinje (Građanski zakonik, član 924).

 • za 14: Prevoznik i njegovi saradnici imaju obavezu da osiguraju putnike u slučaju saobraćajne nezgode, s tim da osiguranje pokriva celo putovanje, odnosno prevoz putnika tokom čitavog trajanja, uključujući i ukrcavanje putnika u vozilo i iskrcavanje putnika iz vozila.