Statutorni popusti u Poljskoj

1. 100% – Granična policija – ilegalna migracija

Granična policija koja obavlja svoje zvanične dužnosti u vezi sa sprečavanjem i zaustavljanjem ilegalnih migracija, na transportnim rutama od posebnog međunarodnog značaja

– važi za redovno, brzo, superbrzo i ekspres putovanje

2. 95% – Vodiči slepih osoba

vodič ili negovatelj u pratnji slepe osobe na putovanju

– vvaži za redovno, brzo i superbrzo putovanje

3. 95% – Negovatelj ratnih invalida

vodič ili negovatelj u pratnji ratnog invalida koji nije u stanju da radi i živi samostalno

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

4. 95% – Negovatelji ljudi koje nisu u stanju da žive samostalno

vodič ili negovatelj u pratnji osobe koja nije u stanju da živi samostalno

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

5. 93% – Slepe osobe

slepe osobe koje nisu u stanju da žive samostalno

– važi za redovno putovanje

6. 78% – Granična policija

Granična policija u uniformi, dok obavlja zvanične dužnosti u vezi sa zaštitom nacionalne granice i dok prati pritvorena lica, u patroli ili dok se bavi aktivnostima u vezi sa kontrolom pograničnog saobraćaja

– važi za redovno i brzo putovanje

7. 78% – Službenici Carine i Ministarstva finansija

Službenici Carine i Ministarstva finansija dok obavljaju zvanične kontrole definisane u odeljku V Zakona od 16. novembra 2016. o Nacionalnoj poreskoj upravi (Službeni glasnik, izdanje 1947)

– važi za redovno i brzo putovanje

8. 78% – Policajci

uniformisani policajci koji prate pritvorena lica ili zaštićenu imovinu, prevoze specijalnu poštu, patroliraju i pružaju pomoć ili podršku u aktivnostima izvršnih vlasti

– važi za redovno i brzo putovanje

9. 78% – Pripadnici vojne policije

pripadnici vojne policije i snaga za izvršenje vojnih zakona kada su u zvaničnoj patroli i na drugim zvaničnim aktivnostima u sredstvima javnog transporta

– važi za redovno i brzo putovanje

10. 78% – Deca sa invaliditetom

deca i adolescenti (do 24 godine starosti) sa invaliditetom ili hendikepom, za prevoz od mesta stanovanja ili mesta boravka do:

vrtića, škola, institucija višeg obrazovanja, institucija za negu i obrazovanje, obrazovnih institucija, obrazovnih centara za specijalnu nastavu, specijalnih obrazovnih centara, centara koja deci i adolescentima omogućuju da ispune zahteve školovanja ili studiranja, centara za rehabilitaciju i obrazovanje, domova socijalne zaštite, centara za pružanje podrške, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savetovanje, uključujući specijalističke klinike i boravak na rehabilitaciji – i nazad

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

11. 78% – Negovatelji dece i adolescenata sa invaliditetom

roditelj ili negovatelj u pratnji deteta ili adolescenta sa invaliditetom ili hendikepom na putovanjima do:

vrtića, škola, institucija višeg obrazovanja, institucija za negu i obrazovanje, obrazovnih institucija, obrazovnih centara za specijalnu nastavu, specijalnih obrazovnih centara, centara koja deci i adolescentima omogućuju da ispune zahteve školovanja ili studiranja, centara za rehabilitaciju i obrazovanje, domova socijalne zaštite, centara za pružanje podrške, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savetovanje, uključujući specijalističke klinike i boravak na rehabilitaciji – i nazad

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

12. 78% – Ratni invalidi koji nisu u stanju da rade i žive samostalno

ratni invalid koji nije u stanju da radi i živi samostalno

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

13. 78% – Vojnici koji nisu profesionalno angažovani

vojnici koji su na služenju vojnog roka, uz izuzetak periodičnog i produženog vojnog roka i osobe koje su na služenju ekvivalentnih oblika ovakve službe

– važi za redovno i brzo putovanje

14. 78% – Deca uzrasta do 4 godine

dece uzrasta do 4 godine koja imaju svoje sedište

– važi za redovno i brzo putovanje

15. 78% – Slepe civilne žrtve vojnih operacija

slepe civilne žrtve vojnih operacija koje nisu u stanju da žive samostalno

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

16. 78% – Studenti sa invaliditetom

studenti (do 26 godina starosti) sa invaliditetom ili hendikepom, za prevoz od mesta stanovanja ili boravka do:

vrtića, škola, institucija višeg obrazovanja, institucija za negu i obrazovanje, obrazovnih institucija, obrazovnih centara za specijalnu nastavu, specijalnih obrazovnih centara, centara koja deci i adolescentima omogućuju da ispune zahteve školovanja ili studiranja, centara za rehabilitaciju i obrazovanje, domova socijalne zaštite, centara za pružanje podrške, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savetovanje, uključujući specijalističke klinike i boravak na rehabilitaciji – i nazad

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

17. 51% – Slepe osobe

slepe osobe koje nisu u stanju da žive samostalno

– važi za brzo i superbrzo putovanje

18. 51% – Veterani

veterani i druge osobe koje se kvalifikuju – penzioneri, invalidi i osobe koje primaju penziju ili porodični dodatak

– važi za redovno i brzo putovanje

19. 51% − Antikomunistički aktivisti i osobe nad kojima se sprovodi represija iz političkih razloga

− važi za redovno i brzo putovanje

20. 49% – Ljudi koji nisu u stanju da žive samostalno

ljudi koji nisu u stanju da žive samostalno, uz izuzetak slepih osoba za koje se smatra da nisu u stanju da žive samostalno

– važi za redovno putovanje

21. 37% – Deca starija od 4 godine

deca starija od 4 godine do polaska na obaveznu predškolsku pripremu

– važi za redovno i brzo putovanje

22. 37% – Slepe osobe

slepe osobe koje nisu u stanju da žive samostalno

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

23. 37% – Veterani sa invaliditetom

ranjeni veterani koji primaju invalidsku penziju za povrede ili oboljenja koji su posledica učestvovanja u aktivnostima izvan zemlje

– važi za redovno i brzo putovanje

24. 37% – Ratni invalidi

– važi za redovno, brzo i superbrzo putovanje

25. 37% – Ljudi koji nisu u stanju da žive samostalno

ljudi koji nisu u stanju da žive samostalno, uz izuzetak slepih osoba za koje se smatra da nisu u stanju da žive samostalno

– važi za brzo i superbrzo putovanje